Lipnice nad Sázavou

neoficiální stránky

Současnost obce

Obec Lipnice nad Sázavou má v současné době kolem 650 stálých obyvatel. V letních měsících se tento počet ale výrazně zvyšuje o velké množství chalupářů, chatařů a českých i zahraničních turistů. Obec je spravována devítičlenným zastupitelstvem v čele se starostou.

Pro přilehlé obce a samoty představuje Lipnice obchodní a kulturní střediskové centrum. Přímo na náměstí je umístěn obecní úřad ,v jehož budově má ordinaci i dětská lékařka. V další budově na náměstí je umístěno zdravotní středisko s ordinací praktického lékaře. Zubní ordinace už je bohužel dlouhou dobu pouze minulostí.V budově zdrav.střediska je umístěna i pošta. Na náměstí se rovněž nachází obchod se smíšeným zbožím. Občerstvit se návštěvníci mohou v rekonstruovaném Hostinci u České koruny, kde vznikal nesmrtelný Dobrý voják Švejk, v restauraci Pod hradem, nebo v bistru u Haška (pouze v letní sezóně), v Zastavárně - občerstvení (také jen v letní sezóně). 

V obci je základní škola, do které dochází děti nejen z Lipnice, ale i z blízkého Dolního Města, Krásné Hory a dalších blízkých obcí. Ve stejné budově je umístěna i mateřská a základní umělecká škola - všechna zařízení tvoří jeden subjekt. Od 1.8.1999 je v budově bývalé dětské ozdravovny školící a rekreační středisko poslanců Parlamentu ČR, které se nachází v lesním a parkovém prostředí na úpatí vrchu Pyramida.

Návštěvníci a turisté se mohou v Lipnici během letních měsíců zúčastnit pravidelných kulturních událostí pořádaných v přírodním amfiteátru pod hradem, nebo přímo na hradě. Akcí v amfiteátru je ale daleko méně, než v minulosti - možná si vzpomenete na  hudební festivaly Rej noci svatojánské, Rocková Lipnice, Kvílení - ty se už bohužel nekonají. Tradiční festival humoru a satiry Haškova Lipnice už je také minulostí ...

Dřívější promítání letního kina je už dnes také jen minulostí ...

Na hradě se pořádá v letní sezóně poměrně hodně akcí - hudební produkce, vystoupení šermířských skupin, sokolníků a podobně. Kromě prohlídky hradu je možné navštívit památník spisovatele Jaroslava Haška a jeho hrob na místním hřbitově.

K ubytování návštěvníků slouží Hostinec U české koruny přímo na náměstí, dále rekreační areál p.Ježka , rekreační chata p.M.Ježka případně internát Stř.odborného učiliště kamenického . Toto učiliště má téměř padesátiletou tradici a jako jediné v ČR vychovává chlapce v oboru kameník.