Lipnice nad Sázavou

neoficiální stránky

Lipnice n.S. v tisku - rok 2014

Následující přehled představuje výňatky z tisku, které se nějakým způsobem týkají naší Lipnice n.S. Snažím se sledovat hlavně regionální tisk - tedy Deník havlíčkobrodska a Cestu vrchovinou. Není vyloučeno, že mi mnohé unikne - budu rád, když dostanu tipy, upozornění ...

4.12.2014Lipnice nad Sázavou:
Starostovy „kulišárny“ míří k Vrchnímu soudu. Hrozí mu až 12 let vězení.

To je nadpis článku v Jihlavských listech deníku I-dnes ze dne 4.12.2014.

Ani napodruhé nepadl u havlíčkobrodského soudu rozsudek nad exstarostou Lipnice nad Sázavou Ladislavem Horkým, obžalovaným ze zneužití pravomoci veřejného činitele. V úterý byl verdikt odložen kvůli příliš dlouhým závěrečným řečem. A v pátek mělo jednání nečekaný průběh.

„Předkládáme případ Vrchnímu soudu v Praze kvůli posouzení místní příslušnosti,“ nečekaně oznámila předsedkyně senátu Hana Doubková. Vrchní soud by měl rozhodnout, zda v dokončeném dokazování vynese rozsudek Okresní soud v Havlíčkově Brodě, nebo zda ho bude muset vynést Krajský soud v Hradci Králové.
Brodská soudkyně tak s největší pravděpodobností reagovala na úterní závěrečné řeči státního zástupce Pavla Kadrnky, zmocněnce Lipnice Martina Lebedy a Horkého obhájce Michala Malečka. První dva považovali pokračující trestnou činnost za velice závažné skutky. Zmocněnec vypočetl škodu, kterou Horký obci způsobil, na více než 15 milionů korun.

Verdikt padne v Hradci, nebo se spis vrátí do Brodu.
„U obžalovaného došlo k pokračujícímu zvlášť závažnému trestnému činu zneužití pravomocí veřejného činitele s velmi vysokou škodou, kde je trestní sazba pět až dvanáct let. Senát je přesvědčen, že k projednání případu už není příslušný soud okresní, nýbrž instance vyšší, soud krajský,“ vysvětlila Hana Doubková.
Stát se nyní mohou dvě věci. Buď Vrchní soud uzná argumentaci havlíčkobrodského okresního soudu a případ přesune ke krajskému soudu do Hradce Králové, který vynese verdikt. Nebo případ vrátí zpět do Brodu a rozsudek vynese soud okresní.
Podobnou anabázi případ Ladislava Horkého podstoupí už podruhé. Ke stejnému posouzení na Vrchním soudu odesílal havlíčkobrodský senát kauzu už na jejím začátku. Tehdy se případ do Brodu vrátil s tím, že okresní soud má dokončit dokazování a teprve potom se rozhodne, kde verdikt padne.

Vina bývalého starosty se prokázala, dělal kulišárny
Podle soudkyně Doubkové se při dokazování prokázala vina bývalého lipnického starosty. „Obžalovaný měl majetkový prospěch na úkor obce. Mnoho rozhodnutí dělal sám na vlastní pěst, aniž by k tomu měl mandát od zastupitelstva, vedení obce o svých krocích dostatečně neinformoval. Kdyby s některými věcmi počkal, nemuselo by dojít k takovým škodám,“ pravila Doubková.
K vině přispělo i to, že se Horký k některým svým krokům sám doznal. „Prohlásil, že dělal kulišárny. O nezákonnosti svého jednání dobře věděl. Používal pro vlastní potřebu peníze obce a vystavoval fiktivní a falešné faktury s vědomím, že to, co dělá, není legální,“ dodala soudkyně.
Sám Horký se po pátečním jednání odmítl k čemukoliv vyjádřit. Hloučkem novinářů prošel beze slova. O mnoho sdílnější nebyl ani státní zástupce Pavel Kadrnka. „Nepřísluší mi rozhodnutí senátu komentovat, respektuji ho. Počkejme si, jak dopadne jednání u Vrchního soudu,“ prohlásil pouze.

Exstarostův tým znovu před jednáním monitoroval novináře
V zaplněné síni jednání sledoval i nynější lipnický starosta Leoš Bláha. Postup okresního soudu označil za logický. „Souhlasím s ním,“ řekl stručně novinářům.
Na avizované vynesení roszudku se dostavil i někdejší Horkého místostarosta Jaroslav Prokš a bývalý účetní obce Jan Zvolánek. Ten si čekající novináře před soudní síní fotil.
V týmu bývalého lipnicekého starosty jde o oblíbenou věc. Při jednom z minulých jednání si novináře natáčel videokamerou sám Horký. „Připadám si jako v mediálně řízeném procesu, kde se všichni snaží dopadnout velkou rybu. To ale já nejsem. Jsem spíš obětní beránek,“ prohlásil ve své úterní závěrečné řeči.
Ladislav Horký byl obžalován a souzen celkem za 26 skutků, kterých se dopustil jako starosta Lipnice. Funkci vykonával osm let v řadě do roku 2010. Podle obžaloby například falšoval dokumenty, vystavoval fiktivní faktury, jednal bez vědomí zastupitelstva, vybíral peníze z městské kasy. Obci byla kvůli jeho jednání vyměřena vratka na dotacích za 26 milionů korun. Tu se novému vedení úřadu podařilo snížit na 15 milionů. Tuto škodu také po Horkém požaduje.

Martin Vokáč

3.12.2014Lipnice nad Sázavou:
Skončí exstarosta ve vězení ?

To je nadpis článku v Deníku havlíčkobrodska ze dne 3.12.2014.

V pátek vynese okresní soud v Havlíčkově Brodě rozsudek v případu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou, Ladislava Horkého.

Ten čelí obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. V případu jsou spojeny celkem tři obžaloby a obci Lipnici nad Sázavou měl Horký svým jednáním způsobit mnohamilionové škody.
Hlavní líčení včera dospělo po více než dvou letech k závěrečným řečem procesních stran i zmocněnce poškozené obce.
„Proti obžalovanému bylo vedeno rozsáhlé řízení. Trestní spis obsahuje několik tisíc stran a obsahuje celou řadu průkazných materiálů, které svědčí proti obžalovanému. Rozsáhlá trestná činnost, z níž je Ladislav Horký obviněn, má i v současné době fatální dopady na obec Lipnici nad Sázavou," uvedl mimo jiné státní zástupce Pavel Kadrnka. Ten dodal, že z pohledu obžaloby je Horký vinen v plném rozsahu a navrhl soudu, aby obžalovanému uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v délce trvání pěti let se zařazením do výkonu trestu s ostrahou. Navrhl také, aby soud vyslovil obžalovanému zákaz vykonávání jakékoliv veřejné funkce, a to po dobu šesti let. „Současně by měl Ladislav Horký uhradit vzniklou škodu, která vznikla obci," dodal Kadrnka.
Bývalý lipnický starosta, který vedl obec v letech 2002 až 2010, podle obžaloby neoprávněně používal peníze, které zastupitelé uvolnili na nákup pozemků, vystavoval falešné faktury a do účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce, které nebyly provedeny.
„Obci byla způsobena škoda ve výši šestadvaceti milionů korun," podotkl zmocněnec obce, Martin Lebeda. „Ta byla v následujících letech snížena obcí a novým starostou Leošem Bláhou. Obžalovaný si po celou dobu uvědomoval, čeho se dopouští a sám na své chyby dokonce upozorňoval. Bývalý starosta Horký si nechával proplácet fiktivní faktury za neprovedenou práci a všech svých činů se dopouštěl úmyslně za cílem vlastního obohacení," poznamenal Lebeda s tím, že obžalovaný i nadále šíří po obci pomluvy proti současnému zastupitelstvu. „Navrhuji, aby obžalovaný uhradil obci vzniklé škody ve výši patnácti milionů korun a byla mu znemožněna další činnost, která by mohla vést k poškození obce," konstatoval Lebeda.

Závěrečná řeč Miloše Janáčka, obhájce obžalovaného, trvala více než jednu hodinu. Během ní znovu zopakoval všechny trestné činy, kterých se měl bývalý lipnický starosta dopustit. Současně s tím ale uvedl desítky argumentů, které svědčí ve prospěch obžalovaného.
„Obžalovaný si je vědom svých chyb, kterých se během svého působení v zastupitelstvu dopustil. Jeho cílem však bylo vést obec dopředu. Horký je zaměřen na výsledek, a vždy jednal pro dobro obce, i když ví, že volil špatné postupy. Nikdy neobcházel zastupitelstvo obce a není si vědom toho, že by někdy vznikla Lipnici nějaká škoda. Naopak pro ni peníze získával," argumentoval Janáček. Ten v závěru své řeči navrhl, aby soud vzal v potaz všechny argumenty a dostupné materiály, které svědčí v nevinnu obžalovaného. „Navrhuji proto, aby obžalovanému byla uložena nejnižší možná trestní sazba s podmínkou," zdůraznil Janáček.

Jako poslední dostal prostor k vyjádření obžalovaný Ladislav Horký. „Více než čtyři roky jsem vláčen médii. Přišel jsem o všechen svůj majetek v exekučním řízení a moje společenské postavení kleslo na úplné dno. Obec jsem vedl dvacet let vždy směrem dopředu. Někdy se divím, že ještě vůbec žiji, jelikož se celý případ projevil i na mém psychickém zdraví. Funkci starosty jsem vykonával při svém zaměstnání a do obce jsem celkově přinesl více než osmdesát miliónů korun," obhajoval se Horký. To, že byl zvolen starostou, považuje za velkou chybu. „Je mi z toho všeho smutno. Vím, že jsem se dopustil několika administrativních kulišáren, ale vždy jsem chtěl pro obec jen to nejlepší," uzavřel Horký.

Filip Brož

9.11.2014Lipnice nad Sázavou:
Kauza starosty Lipnice odročena.

To je nadpis článku v deníku Právo ze dne 7.11.2014.

Soud s bývalým starostou Lipnice nad Sázavou Ladislavem Horkým, kterému hrozí až desetileté vězení, ani včera nedospěl k rozsudku. Řádně omluvený obhájce obviněného, který vyslal na jednání zástup, si totiž vymínil osobní účast při závěrečných řečech.

Kauza projednávaná havlíčkobrodským okresním soudem od roku 2012 postupně sdružila tři žaloby. Ve všech figuruje jméno lipnického exstarosty Horkého, který měl hospodařit s obecními penězi v rozporu s deklarovanou vůlí zastupitelů či zcela bez jejich vědomí, a tím způsobit obci škodu zhruba 28 miliónů korun. Nejvyšší dluh přitom vznikl porušením dotačních pravidel u tří dotací, které Lipnice musela vrátit i s penále. Sekundární výdaje bylo nutné řešit úvěrem a zablokovalo další rozvoj.
Exstarosta Horký, kterého žaloba viní mj. ze zneužití pravomoci veřejného činitele, ze zpronevěry, úvěrového podvodu či pozměňování veřejné listiny, obvinění odmítá s tím, že všechny jeho kroky směřovaly k rozvoji Lipnice.
V obci se 667 lidmi má dodnes i zastánc: v aktuálních volbách mu necelá stovka spoluobčanů pomohla do zastupitelského křesla. Horkého oponenti však zvítězili s velmi výraznou převahou, navzdory nepopulárním krokům, k nimž museli v minulém volebním období přistoupit.

pch

26.9.2014Lipnice nad Sázavou:
Bývalého starostu Lipnice čeká rozsudek za podvody. A opět kandiduje.

To je nadpis článku v deníku Idnes ze dne 26.9.2014.

Už tři obžaloby byly vzneseny na hlavu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého. Před soudem se zpovídá z celé řady podvodů. Obci měl způsobit škodu za 26 milionů korun. Rozsudek by měl padnout 6. listopadu. Ani to mu ale nezabránilo v tom, aby opět kandidoval.

Obžaloba ho viní mimo jiné z celé řady podvodů, zpronevěry, falšování listin či zneužití pravomoci úřední osoby. Bývalý starosta Lipnice, třiapadesátiletý Ladislav Horký, kvůli tomu stojí před soudem. A zároveň se znovu bude ucházet o post ve vedení obce. Ladislav Horký kandiduje jako jednička uskupení Rozvoj obce. Pokud by v komunálních volbách uspěl, nemusí si zastupitelského postu užívat dlouho. Soudkyně havlíčkobrodského okresního soudu Hana Doubková dokončuje v jeho případě dokazování a na příštím jednání 6. listopadu, tedy tři týdny po volbách, by chtěla vynést rozsudek. Případ Horkého je hodně spletitý. Soud ho řeší od konce roku 2012. Proti Horkému byly vzneseny už celkem tři žaloby. Podle nich neoprávněně používal peníze obce, vystavoval falešné faktury a do účetnictví zařazoval fiktivní doklady. Čtvrteční líčení u havlíčkobrodského okresního soudu pokračovalo výslechy několika svědků. Jedněch z posledních z celkově několika desítek předvolaných.

Exstarosta zpochybnil výsledky kontroly finančního úřadu
Před soudem vypovídala například úřednice jihlavského finančního úřadu Markéta Papežová. Ta prováděla daňovou kontrolu využití dotace při dokončení rekonstrukce náměstí. Našla v něm několik zásadních pochybení.
„Chybělo několik dokladů. Požadovala jsem je od obce, ale nový starosta je nebyl schopen dohledat, neexistovaly. Při daňovém šetření jsem musela předvolávat několik představitelů dodavatelských firem,“ uvedla Papežová.
Výsledky kontroly ale včera před soudem Horký zpochybnil. „Šlo o změny v projektu, které byly odsouhlaseny zastupitelstvem. Rozhodlo o navýšení prací nad rámec dotace,“ prohlásil. „Nikdo se při kontrole nezajímal o investora, o stavební dozor, o stavební deník, kde bylo vše uvedeno. Proč po mně nikdo takové údaje nechtěl?“ dodal bývalý starosta.
U zatím posledního líčení vypovídala i Michaela Doležalová. Jako Horkého známá pro něj zřídila účet, z nějž se různě převáděly peníze do obecní pokladny a zpět.
„Skoro všechny transakce se děly přes internetové bankovnictví, k tomu měl přístup pouze pan Horký,“ pravila svědkyně.
Na účtu mělo podle Horkého zbýt asi 650 tisíc korun. S těmi, jak řekl, obec po čtyři roky hospodaří, ačkoliv jí nepatří. Pohledávku prý prodal.
Ladislav Horký vedl Lipnici v letech 2002 až 2010. Podle obžaloby měl za tu dobu obci způsobit škodu 26 milionů korun. Jde o peníze z dotací, které musí kvůli chybám Lipnice vracet a platit penále.
Horký všechna pochybení odmítá. „Snažil jsem se pro Lipnici dělat první poslední,“ zopakoval včera.
Teď mu hrozí až desetiletý trest.

Martin Vokáč

26.9.2014

Lipnice nad Sázavou:
Účetnictví nemohl mít Jan Zvolánek v pořádku, to vylučuji.

To je nadpis reakce zastupitelky obce Lipnice n.S. paní Lenky Bláhové na rozhovor s panem Janem Zvolánkem. Reakci otiskl Deník havlíčkobrodska dne 26.září 2014. 

V uvedeném článku se bývalý účetní Obecního úřadu v Lipnici nad Sázavou Jan Zvolánek vyjadřuje k výpovědi soudního znalce v oboru účetnictví pana Michálka a ke svému působení ve funkci hlavního účetního obce.
Mám pocit, že jsem v tomto období zřejmě žila v jiné Lipnici nad Sázavou, než Jan Zvolánek. Zatímco on konstatuje, že v průběhu období od března 2005 do října 2011, kdy vykonával funkci hlavního účetního obce, nebylo k jeho práci negativních připomínek, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany kontrolních orgánů, a že všechny účetní doklady prošly rukama finančního výboru a nebyly v nich shledány žádné závady, a že vlastně na obci byly až do roku 2010 idylické pracovní vztahy, já si naopak vzpomínám na návraty mého manžela, coby opozičního zastupitele a předsedy finančního výboru, ze zasedání zastupitelstev a ze zasedání finančního výboru, kdy byl rozčilen, že zase mu nebyly předány dokumenty, které žádal, že stav hospodaření obce je záměrně zkreslován, že starosta rozhoduje za zády zastupitelstva a podobně, na hodiny a hodiny strávené sepisováním kritických zpráv předsedy finančního výboru, ve kterých upozorňoval na chybné vedení účetnictví obce, na zkreslování hospodářských výsledků obce a na další negativní jevy v hospodaření obce. To vše adresoval vedení obce a zastupitelům. Jan Zvolánek na vše reagoval písemným konstatováním ve smyslu, že Leoš Bláha tomu nerozumí. Vzpomínám si, že v Lipnickém Panorama vycházely téměř měsíc co měsíc články na téma házení klacků pod nohy vedení obce od Bláhy, Bláhové a Hanzlíka. Nebylo to příjemné čtení. Nicméně jako opozice jsme cítili, že v Lipnici nad Sázavou se děje cosi nedobrého, slovy bývalého starosty, že se dějí "nějaké kulišárny".
Pomalu se nám dařilo své domněnky dokládat důkazy. Nicméně stále jsme se domnívali, že pochybení, která se na obci dějí, se dějí v rovině špatného hospodaření s majetkem obce, špatného rozhodování vedení obce a neprůhledného vedení účetnictví. Proto také Leoš Bláha a Marek Hanzlík, coby opoziční zastupitelé, své kritické zprávy, stížnosti, připomínky a výtky řešili v rámci zastupitelstva obce. Bohužel s nepatrnými úspěchy. Koaliční většina v zastupitelstvu považovala tuto kritiku za neopodstatněnou, i když byla podepřena například i písemným stanoviskem právníka.
Že se nejedná "pouze" o špatné hospodaření s majetkem obce, špatné rozhodování vedení obce a neprůhledné vedení účetnictví, ale že vedení obce páchá i trestné činy, jsme zjistili v září v roce 2010.
První podvod, na který jsme přišli, je označován jako padělání úřední listiny. V letech 2007 až 2008 obec realizovala stavbu Sportovní a sociální zázemí pro ZŠ a obec Lipnice nad Sázavou u hřiště. Na stavbu příslušný stavební úřad vydal v září 23008 rozhodnutí o zákazu užívání stavby. Vedení obce tuto listinu zfalšovalo na kolaudační souhlas a ten použili ve vyúčtování státní dotace na stavbu. Tento objekt občanské vybavenosti byl od září 2008 užíván, přestože ještě v áří 2010 nebyl zkolaudován. Nakonec ho zkolaudovalo až nové vedení obce začátkem roku 2011. Následně za tento trestný čin obec byla ještě státem sankcionována řádově cca 300tisíci korunami za porušení podmínek poskytnutí státní dotace.
Po nástupu nového vedení obce v polovině listopadu 2011 jsme, coby již koaliční zastupitelé, začali zjišťovat skutečný hospodářský stav obce. Samozřejmě jsme začali kontrolou účetnictví za období let 2005 až 2010. A nestačili jsme se divit. A divení nám vydrželo ještě dobré dva roky. O účetnictví obce lze říci cokoliv, jen ne, že bylo vedeno řádně a průkazně. Na první falešnou fakturu vedení obce narazilo náhodou při pořizování podkladů pro zpracování závěrečného vyúčtování dotované stavby. Další falešné faktury se z účetnictví vynořovaly jedna za druhou. Podezřelé byly především faktury placené v hotovosti a faktury se stejným účtem příjemce od různých firem. Našli jsme falešné daňové doklady řádově za stovky tisíc korun. Do knihy přijatých faktur byly zapisovány jen některé faktury, například faktury placené z pokladny do knihy přijatých faktur většinou zapsány nebyly. Proto mezi nimi bylo nejvíce falešných faktur, a proto se zřejmě stávalo, že některé faktury byly zaplaceny dvakrát, jak pokladnou, tak převodem z bankovního účtu. Do knihy přijatých faktur nebyly zapsány některé faktury placené ze státních dotací řádově v desítkách miliónů korun. Řazení přijatých i vydaných faktur jako prvotního účetního dokladu k příslušnému bankovnímu výpisu či pokladnímu dokladu bylo nelogické a dodnes ztěžuje dohledání potřebné faktury.
V účetnictví obce byly zařazeny pouze výpisy z části bankovních účtů, které obec používala, přestože obec měla otevřeny, byť jen dočasně, další bankovní účty i u jiných bank, a to tzv. limitní účty určené pro příjem a výdej finančních prostředků ze státních dotací. Tyto bankovní výpisy nové vedení obce dohledávalo v různých deskách v obecní agendě místo aby byly zařazeny k účetnictví daného roku.
Nejsou uvedeny ani v inventurách. Z pokladny byly vydávány zálohy a na konci roku, když bylo zjištěno, že některé z nich nejsou proúčtovány, byly v účetním systému interními předpisy převedeny do spotřeby bez existence prvotního účetního dokladu a bez zápisu v pokladním deníku. Interními doklady byly do účetnictví zaváděny i vysoké finanční částky, o kterých nebylo účtováno dle prvotních účetních dokladů na účtech k tomu určených, ale tyto doklady bylo nutné do účetního systému zavést, aby takzvaně seděl rozpočet a hospodářské výsledky. Ve výčtu problémů bych mohla sáhodlouze pokračovat. Vše co jsem uvedla, mohu prokázat.
Obhajoba účetního, že kontroly krajského úřadu ani auditora nic nenašly, je směšná. Ve všech uvedených kontrolních zprávách je uvedeno, že jsou prováděny namátkově a jsou v nich uvedeny doklady, které byly kontrolovány. Kontroly mohly kontrolovat jen to, co jim bylo ke kontrole předloženo. A v umění zakrývat skutečný stav věcí bylo minulé vedení obce opravdu dobré.
Veškeré obecní počítače a účetnictví obce z let 2005 až 2010 byly předány v prosinci 2010 a v lednu 2011 Policii ČR. Účetnictví obce je u Policie ČR uschováno dodnes. Počítače byly obci vráceny poté, co policejní experti provedli jejich otisky. Takže účelová manipulace s účetnictvím a daty, jak Jan Zvolánek naznačuje, je nemožná. ˇUčetnictví obce do roku 2004 bývalé vedení obce skartovalo.
Na rozdíl od Jana Zvolánka nepochybuji o tom, že bývalý starosta si bral neoprávněně peníze z pokladny a nechával si neoprávněně převádět finanční částky také bankovním převodem z účtu obce na účty, které vlastnil, nebo k nim měl dispoziční právo. Jsem přesvědčena, že toto potvrdí dříve nebo později nezávislé soudní rozhodnutí. A že se na to nepřišlo dříve ? To si musí sáhnout do svědomí bývalý hlavní účetní a bývalý místostarosta. Ti umožnili nedodržováním vnitřní směrnice obce o oběhu účetních dokladů, že se na úkor obce obohacovaly třetí osoby. A proto také mají oba doma pravomocné rozsudky, které je odsoudily k zaplacení části vzniklých škod způsobených obci. A ironií osudu je, že kolotoč občansko -právních sporů mezi obcí a Jaroslavem Prokšem a obcí a Janem Zvolánkem roztočila občansko-právní žaloba Jaroslava Prokše na obec, kterou se domáhal vyplacení odměny po skončení funkčního období. Ne Leoš Bláha, jak tvrdí Jan Zvolánek. Soud ve svém rozsudku ve věci Jaroslava Prokše rozhodl, že za uvedené škody způsobené obci, které se u soudu řešily, může kromě Jaroslava Prokše i hlavní účetní.
Obec za poslední čtyři roky byla účastníkem pěti občansko-právních sporů, z nichž 4krát stála před soudem jako žalovaná a jedenkrát jako žalující strana. Z toho tři soudní spory vyhrála, jeden soudní spor byl pozastaven do vydání rozhodnutí v trestním soudním řízení a jeden soudní spor je v samém počátku. Společnost GRANO Skuteč požaduje po obci po téměř čtyřech letech od předání stavby Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou - II.etapa uhrazení údajných vícenákladů řádově ve stovkách tisíc korun. Obec s tvrzeními v žalobě nesouhlasí a podala proti žalobě rozsáhlý odpor.
Pod vedením Jaroslava Prokše, uvolněného místostarosty a Ladislava Horkého, neuvolněného starosty, v letech 2004 až 2010 byla obec poškozena spácháním více závažných hospodářských trestných činů, o kterých již 2,5 roku jedná Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Nyní obec za jejich, z jedné strany neschopnosti a z druhé strany schopnosti vykonat cokoliv ve svůj prospěch, bez ohledu na následky, draze platí. A ještě mají tu drzost, že obviňují současné koaliční zastupitele, že chtějí obec zničit jen proto, aby se jim, nevím z jakého důvodu, pomstili. Protože koaliční zastupitelé si jistě nepřejí nic jiného, než aby mohli žít v obci, kde nic nefunguje. Z toho důvodu si zde postavili své domy, přestěhovali sem své rodiny a zakotvili své životy.

Lenka Bláhová, zastupitelka

21.9.2014

Lipnice nad Sázavou:
Zvolánek: Účetnictví jsem měl v pořádku.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 19.9.2014.

Příští týden se u havlíčkobrodského okresního soudu uskuteční zřejmě jedno z posledních hlavních líčení v kauze bývalého lipnického starosty Ladislava Horkého. Ten čelí obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů.

V průběhu minulého hlavního líčení vyslechl soud znalce Ladislava Michálka, který podrobil kritice účetnictví obce, které v té době měl na starosti účetní Jan Zvolánek.

Sledujete soudní proces s bývalým starostou Lipnice nad Sázavou?
Ano, sleduji ho od začátku, vždyť se týká mého bývalého nadřízeného a obce, kterou znám již od dětských let a kde jsem mohl krátkou dobu pracovat. Nemám však jiné informace než ty z médií, nebo ty, které zazní na zasedáních zastupitelstva či při veřejných setkáních s občany.

Jak dlouho jste na Obecním úřadě v Lipnici pracoval a na jaké pozici?
Funkci hlavního účetního jsem vykonával od března roku 2005 do října 2011. V průběhu tohoto období nebylo k mé práci negativních připomínek, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany kontrolních orgánů. Všechny účetní doklady prošly rukama finančního výboru a nebyly v nich shledány žádné závady. Účetnictví, ekonomice a řízení se věnuji celý svůj profesní život od ukončení studia na vysoké škole. S problematikou účetnictví obcí jsem se seznamoval po dobu asi tří měsíců před nástupem do funkce na okolních obecních úřadech v okrese Havlíčkův Brod, například v České Bělé, Okrouhlici, Krásné Hoře, Světlé nad Sázavou, na detašovaném pracovišti Krajského úřadu Kraje Vysočina v Havlíčkově Brodě či na ekonomickém odboru Města Havlíčkův Brod. Absolvoval jsem necelou dvacítku školení a kurzů věnovaných účetnictví obcí.

Jaké byly vaše vztahy s Ladislavem Horkým? Spíše jen pracovní a kolegiální, nebo i přátelské?
S Ladislavem Horkým jsem se seznámil v prosinci roku 2004. Na internetu jsem našel vypsané výběrové řízení na funkci hlavní účetní obce. Přihlásil jsem se a po Novém roce přišla kladná odpověď. Zúčastnil jsem se několika pohovorů, pozvali mě do zastupitelstva a nakonec přijali. Vztah se starostou obce byl zpočátku vlažný, odměřený, neznali jsme se, nicméně respektovali, a to v obvyklé rovině nadřízený - podřízený. Starosta byl přísný na všechny zaměstnance obecního úřadu, zadával úkoly a vyžadoval jejich plnění a informaci o splnění. Zhruba v polovině volebního období starosta poznal, že pracovníci vytvořili sehraný kolektiv. Každý věděl, co má dělat a snažil se, aby radnice dobře fungovala. Náplní mé práce bylo účtování, rozpočtování, vykazování, starostovi jsem pomáhal s administrativní přípravou investičních akcí, dotací a tak podobně. Starosta pracoval jako neuvolněný, měl svoji projekční kancelář a nechtěl ji rušit. Práci pro obec se věnoval mimo pracovní dobu, po večerech, sobotách a nedělích. Vážil jsem si ho. Po nástupu na úřad jsem se zúčastnil veřejné schůze, kde přednesl svoje myšlenky rozvoje obce. Považoval jsem ho za člověka, který ví, co chce. Že to nebude jednoduché, to už věděl tenkrát. A že na to všechno obec nebude mít, to věděl také. A dneska za všechno může Horký.

Radil jste mu ve věcech spadajících do vašeho resortu? Poslechl vás? Nebo si prosazoval svou?
Starosta účetnictví podnikatelů i obcí dobře znal. Možná, že nedovedl přesně účtovat na jednotlivých účtech. Se starostou jsem neměl problémy. Pokud jsem našel nějakou závadu v jím předkládaných účetních dokladech, upozornil jsem ho na ně, on je vždy odstranil.

Upozornil jste ho někdy na to, že třeba jedná v přímém rozporu s platnou legislativou?
Ladislav Horký je v legislativě velmi zběhlý. V čele obce to bylo tehdy, myslím, jeho třetí volební období, takže legislativu obcí znal také velmi dobře, musel jsem ho dohánět. Řada nových zákonů se však tvořila, potom jsem už měl znalostí o trochu víc. Starostovi jsem pomáhal s administrativou jeho funkce, například při dotacích. U všech akcí byly dány podmínky k jejich realizaci a ty se musely dodržet. O to jsme se snažili oba, žádná možnost nějakých kliček tam nebyla. Zákony porušovat vědomě nechtěl, a nikdy mě k tomu nenutil. O vědomém porušení zákonů nevím.

Kdy jste z úřadu odešel?
Po nástupu nového vedení obce, tedy na podzim roku 2010, jsem zaznamenal některé negativní připomínky a dostal jsem několik písemných výtek, které jsem však všechny vyvrátil jako neopodstatněné. Byl na mne vyvíjen tlak a já pochopil, že vedení obce chce, abych, a to jako poslední zaměstnanec původního vedení, z úřadu odešel. Měl jsem pocit, že mi byla kontrolována i kancelář v době mé nepřítomnosti. Přestože mě práce účetního velmi bavila, za tohoto stavu se normálně pracovat nedalo. Protože jsem měl možnost odejít do předčasného starobního důchodu, rozhodl jsem se odejít. Pracovní poměr jsem ukončil k 31.7. 2011 s dvouměsíční výpovědní dobou. Měl jsem tedy odejít k datu 30. 9. 2011. V ten den mi ale starosta přinesl novou pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Byl jsem ale pevně rozhodnutý z místa odejít, a tak jsme nakonec uzavřeli novou smlouvu na dna týdny a v té době jsem zaškolil moji nástupkyni. Pak jsem z Lipnice odešel.

Víte, proč jste byl souzen? Jste si vědom nějakého pochybení?
Rád bych zdůraznil, že můj případ nemá žádnou spojitost s případem Ladislava Horkého. Žádnou úmyslnou chybu jsem nikdy neprovedl, anebo o tom nevím. Filozofové vyfilozofovali, že absolutní pravda neexistuje, takže pokud jsem nějaké rozhodnutí učinil, někomu jsem udělal radost a jinému ne. Žalobu na mě podali, respektive ji podal starosta Leoš Bláha, který si to dodatečně nechal schválit v zastupitelstvu obce. Na tomto jednání jsem byl přítomen. Odmítl jsem zaplatit náhradu škody, kterou jsem údajně obci způsobil.

Byl jste odsouzen? Odvolal jste se a s jakým výsledkem?
26. 9. 2012 jsem dostal od právní zástupkyně obce výzvu k zaplacení 124.528 korun za škodu, kterou jsem způsobil obci v roce 2010, a to tím, že jsem provedl ve třech případech platby bez dodržení vnitrofiremních směrnic. Konkrétně o Oběhu účetních dokladů a o Finanční kontrole. Následoval soud a letos na jaře byl vynesen rozsudek, který konstatoval moji vinu a uložil mi zaplatit Lipnici škodu včetně penále, právního zastoupení obce a já musel zaplatit i své obhájkyni. Dohromady to bylo asi 250 tisíc korun. K tomu chci vysvětlit, že pokud bych směrnice dodržel, nesměl jsem platby provést a škoda by obci nevznikla. Vznikla by jinde, ale pak by ji zaplatila obec stejně i s penále. Platby jsem měl zastavit a předat k řešení zastupitelstvu obce. Bylo složité se rozhodnout, jestli respektovat směrnici, která mi to zakazuje, nebo postupovat podle pracovní smlouvy, která mi ukládá plnit příkazy nadřízeného. Složitá věc! Navíc to bylo v období, kdy v rámci blížících se voleb bylo zastupitelstvo v takovém rozkladu, že nebylo schopné se sejít a rozhodnout. Starostou a místostarostou jsem dostal nařízeno, abych platby provedl a připravil podklady pro zastupitelstvo k dodatečnému projednání a odsouhlasení. Tak jsem provedl, jenomže zastupitelstvo se ve starém složení už nesešlo, sešlo až po volbách v novém složení a na prosincovém jednání nové zastupitelstvo návrhy neschválilo. Pokud by se zastupitelstvo sešlo ve starém složení, bylo by všechno v pořádku. Toto není protiprávní postup, umožňuje to paragraf 16 zákona číslo 250 o rozpočtových pravidlech.

O co se konkrétně jednalo?
Za prvé šlo o dar pro Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR v hodnotě 15 tisíc korun. Nebyl v rozpočtu obce. Za druhé zastupitelstvo rozhodlo, že se obec nebude finančně podílet na akci Dřevěná Lipnice 2010, ale ponechali ji v programu letního amfiteátru pro jeho lepší využití. Když jsme platili reklamu v novinách a na plakátech, nikde nebylo prezentováno, že se jedná o soukromou akci starosty Ladislava Horkého, ale byla prezentovaná obec. Na propagaci obec zaplatila 16 tisíc korun. Podle mě a tehdejšího místostarosty Prokše šlo o propagaci obce. Za třetí obec provedla odlesnění pozemku se vzrostlým náletem dřevin. Zisk za dřevo po zaplacení nákladů na odlesnění a úklid plochy činil asi 30 tisíc korun. Novému vedení obce spočítal soudní znalec, že zisk měl být asi 8 x vyšší. Rozdíl dalo k tíži mně a místostarostovi Prokšovi. Vyúčtování a zápočet faktur jsem neměl provést, protože jsem neměl žádné doklady, podle kterých jsem je mohl zkontrolovat. Během řízení soudu jsem potřebné doklady sehnal od dodavatele prací i od nákupce dřena a sehnal jsem i jiné doklady, že ceny dřeva i prací byly v místě přibližně stejné, takže k chybám nedošlo a všechno mělo být v pořádku. Všechny materiály jsem předal soudu.

Při posledním hlavním líčení soud jako svědka vyslechl soudního znalce Michálka. Ten účetnictví obce v letech 2005 až 2011 podrobil kritice. Měl jste již možnost seznámit se závěry jeho posudku?
Na obci se každý rok prováděly čtyři plánované kontroly hospodaření. Jejich součástí byla i kontrola účetnictví. O jiné probíhající kontrole účetnictví cizím kontrolorem jsem nevěděl. Kontrolora jsem neviděl a ani nevím, kdy ji prováděl. Nikomu jsem neposkytl žádné informace a nedal účetní doklady a do počítače jsem nikoho cizího nepustil. O existenci jiného posudku jsem nevěděl. Dozvěděl jsem se to až z médií. Stálo tam úplně opačné zjištění, než jaké zjišťovaly oficiální, ohlášené kontroly. Tyto oficiální kontroly nenalézaly chyby v účtování nebo v celkovém vedení účetnictví, neměly připomínky k jeho vedení nebo k mojí osobě. V této mimořádné kontrole ale bylo všechno jinak, a tak nějak z toho vyplývalo, že se na obci ani účetnictví nedělalo. A to se mě velmi dotklo.

Kontaktoval jste znalce Michálka?
Ne, nekontaktoval. Ale až seženu kontakt, zkusím to.

Jak se vás celá kauza Ladislava Horkého dotkla osobně?
Rodina nadávala se mnou. Ví, jak to se mnou po nástupu nového vedení na obci doopravdy bylo. Mám spoustu známých, kamarádů, spolužáků a přátel a jsem s nimi v kontaktu. Že pracuji na obecním úřadě v Lipnici, věděla spousta z nich. Ti vědí, jaký jsem, že nevyhledávám šarvátky, snažím se být spravedlivý a mám rád pravdu. Po zveřejnění informace v médiích si spousta z nich dělala legraci, nevěřili tomu, co se dočetli.

Uvažujete o tom, že byste se domáhal satisfakce?
Soudy jsem po špatných zkušenostech, které s nimi mám, definitivně zavrhl.

Nezanevřel jste na Lipnici?
Na rozdíl od mé manželky, která moje trable kvůli Lipnici, a hlavně zbytečně vyhozeným rodinným úsporám, a poničeným nervům, velmi těžce nese, ne. Budu se tam vracet, dokud to půjde. Lipnici znám už 50 let. Je to krásná obec. Jen ten hrad! Ale i ostatní pamětihodnosti. Je tam vidět spoustu poctivé lidské dřiny místních kameníků, jinde to tak nedovedou. A pracovitost místních lidí je tam vidět na každém kroku. Nové náměstí, domov pro seniory, bytové domy, plynofikace - to je výsledek posledních deseti let. To vše asi za 80 milionů korun. A ještě jedna připomínka: u těch 80 milionů korun stál a sehnal je Ladislav Horký, ten byl v těchto obdobích starostou obce. Z těchto peněz si nic nenechal, na to by se přišlo dřív, peníze z obecní pokladny nikdy nebral.

Jaromír Kulhánek

16.8.2014

Lipnice nad Sázavou:
Na lipnickém kopci vycházejí dvě znesvářená periodika.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 16.8.2014.

Dvě tiskoviny dostávají do poštovních schránek občané Lipnice nad Sázavou.

První je oficiální, pod názvem Lipnické panorama ji vydává Obecní úřad. Druhou pod historizujícím titulem Listy Jindřicha z Lipé tiskne svého času první muž lipnické samosprávy, který již dlouhé měsíce usedá na lavici obžalovaných u Okresního soudu v Havlíčkově Brodě.
„Bývalý starosta naší obce a vydavatel Listů Jindřicha z Lipé je v nelehké životní situaci, čelí soudnímu trestnímu řízení, exekucím a mnoha dalším problémům. Nicméně jsme toho názoru, že ani nelehká životní situace neopravňuje nikoho k tomu, aby vydával nepravdivé, zlé a pomlouvačné články a posílal výhružné či sprosté SMS zprávy některým občanům obce. Snažíme se ctít presumpci neviny a čekáme na rozsudek nezávislého soudu. Bohužel, čekáme dlouho, a to i z důvodů různých obstrukcí obžalovaného. Případ je to velmi složitý, s politickým podtextem, který to vše ještě komplikuje. Nezbývá nám, než být trpěliví," reagují na tisk Listů Jindřicha z Lipé současný starosta obce Leoš Bláha a místostarosta Marek Hanzlík.
Oba dodávají, že každému lipnickému občanovi jsou ochotni předložit doklady a dokumenty prokazující statisícové zpronevěry finančních prostředků obce.

Dva hlavní cíle
Lipnice nad Sázavou však nežije jenom touto kauzou, žije zejména snahou řešit každodenní chod a údržbu vsi, kterou především v létě hojně navštěvují turisté chtiví vidět středověký hrad a poslední literární útočiště Jaroslava Haška. Samospráva se musí rovněž věnovat dalším dlouho opomíjeným záležitostem.
„Snažíme se najít přijatelné řešení dvou jednoznačně nejvýznamnějších obecních problémů – minimalizace daňových odvodů za porušení rozpočtové kázně v čerpání státních dotací a zpracování plánu odvádění a čištění odpadních vod. Je to běh na dlouhou trať, ale věříme, že se nám podaří náš úsek se ctí doběhnout. A hlavně bychom chtěli obec předat novému zastupitelstvu na podzim ve stabilizovaném stavu bez skrytých pastí a pastiček," slibuje periodikum Lipnické panorama.

Ivo Havlík

16.8.2014

Lipnice nad Sázavou:
Soud s bývalým starostou Lipnice je odročen na září.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 16.8.2014.

Výslechem několika dalších svědků a soudního znalce ve čtvrtek pokračoval soud s bývalým starostou Lipnice nad Sázavou na Havlíčkobrodsku Ladislavem Horkým obžalovaným ze zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů.

Soudkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Hana Doubková jednání odročila na 25. září.
Horký údajně svým jednáním způsobil obci Lipnice nad Sázavou škodu přesahující 20 milionů korun, za což mu hrozí až deset let vězení.
Soud ve čtvrtek jako svědky vyslechl především účetní a pracovníky bank, kteří sjednávali úvěry pro obec i Horkého soukromé firmy. Soudní znalec z oboru účetnictví potvrdil, že nedostatky v dokumentaci obce z hlediska zákona o účetnictví byly závažné, chyběly například doklady o inventarizaci majetku.

Chaotické účetnictví
„Účetnictví bylo chaotické, některé doklady nebyly vůbec zúčtovány, k jiným předloženým fakturám se druhé strany naopak nehlásily," uvedl znalec.
Bývalý lipnický starosta, který vedl obec v letech 2002 až 2010, podle obžaloby neoprávněně používal peníze, které zastupitelé uvolnili na nákup pozemků, vystavoval falešné faktury a do účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce, které nebyly provedeny. Horký obvinění odmítá, tvrdí, že jeho cílem byl rozvoj obce.
Lipnici nad Sázavou hrozí, že kvůli chybám v hospodaření minulého vedení obce bude muset vrátit dotace včetně penále a zaplatit až 26 milionů korun.
Podle soudkyně Doubkové je případ, ve kterém jsou spojeny už tři obžaloby, skutkově i procesně značně složitý.
Soud začal koncem roku 2012. Druhá obžaloba následovala v létě 2013 a třetí o několik měsíců později. Protože jde o stejného obžalovaného a skutky spolu související, podle trestního řádu se projednávají společně.
„Obhajoba trvá na výslechu každého ze svědků a znalců," řekla už dříve Doubková.
Pokud půjde všechno bez dalších problémů, mohl by podle ní rozsudek padnout v říjnu.

redakce

11.7.2014

Lipnice nad Sázavou:
Úspěchy Kamenosochařského střediska v Lipnici nad Sázavou

To je nadpis článku z týdeníku Cesta Vysočinou ze dne 8.7.2014.

Keramické a kamenosochařské středisko (KSS) Lipnice funguje již od roku 1951. Výuka byla zahájena 1.9.1951 a škola nesla název Odborné učiliště pracovních záloh, Lipnice nad Sázavou. Od svého vzniku působilo OU jako komplexní učňovské zařízení, tzn,. zajišťovalo teoretickou a praktickou výuku i výchovu mimo vyučování. V roce 1962 končí působení Státních pracovních záloh a zřizovatelem se stal ČMPK, n.p. Hradec Králové. Pro pokrytí zájmu o obor kameník dochází k postupnému rozšiřování kapacity. V sedmdesátých letech zde ročně nastupuje asi 40 učňů. Z důvodů zlepšení výchovně vzdělávacích podmínek se ČMPK Hradec Králové a GŘ ČS Kamenoprůmyslu Praha daří vybudovat v roce 1988 zcela nový a moderní areál školy a domova mládeže včetně tělocvičny v Havlíčkově Brodě. Odborný výcvik zůstává dále na Lipnici, kam žáci koždodenně dojíždí autobusem. Snižující se počet žáků vede postupně ke sloučení s VOŠ, Gymnáziem a SSŠ ve Světlé nad Sázavou. V Lipnici nad Sázavou vzniká místně k 7.1.2000 odloučené pracoviště sloučené školy, které zajišťuje odborný výcvik. Teoretická výuka a ostatní servis pro žáky je zajištěn ve Světlé nad Sázavou. V listopadu 2004 se mění název z Učňovského kamenického střediska Lipnice na Kamenosochařské středisko Lipnice.
Současný název tedy zní: Kamenosochařské středisko Lipnice nad Sázavou při AKADEMIE - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou. Již z názvu vyplývá, že práci s kamenem dává nový tvůrčí rozměr - umělecký pohled. Ovšem ani technický přístup v podobě klasické kamenické práce nestojí v pozadí. Za podpory zkušených vyučujících zde rostou zruční mladí kamenosochaři, kamenosochařky i kameníci. KSS Lipnice je organizátorem řady akcí známých pod názvem Sekání na hradě Lipnice. Vznikají zde cenná umělecká díla, která je již po řadu let možno spatřit na četných výstavách či ve stálých expedicích, restaurují se nejrůznější kamenné objekty kulturního dědictví. Vyučují se tu čtyřleté obory kamenosochař a restaurátor a tříletý obor kameník. Své pracoviště tu mají také kováři a čtyřletý obor umělecký kovář. Ti mají vždy týden školy a týden praxe v Lipnici.
"Za čtrnáct let se od nás na AMU do Prahy dostalo 7 našich žáků," pochlubí se Boleslav Dlouhý, vedoucí KSS Lipnice n.S. a učitel odborné výchovy. Není se čemu divit. Učitelem praktických cvičení tu je akademická sochařka Sylvie Choisnel, ateliér vede akademický sochař Laco Sorokáč a pracují tu i akademičtí sochaři Marek Škabal a Otakar Marcin.
"Škola se jejich přičiněním dostala do vyšších uměleckých sfér a je to vidět i na úspěších," říká Boleslav Dlouhý.
Nejnovější úspěch je z června tohoto roku. Škola získala na deváté výstavě kamene Kámen Hořice 2014 první místo v soutěži o nejlepší kamenický výrobek. "Žulový rytíř" a první místo v soutěži o nejlepší kamenický stánek. Boleslav Dlouhý dostal čestný cechovní list č.107 za celoživotní práci v kamenoprůmyslu a za odbornou pedagogickou výchovu v Lipnici n.S. Ocenění mu udělil Svaz kameníků a kamenosochařů České republiky 13.června letošního roku také v Hořicích.
"Sloučením školy s Akademií ve Světlé nad Sázavou zachránilo kamenosochaře v Lipnici," dodal Boleslav Dlouhý.
V nedávné době dokončili místní sochaři rekonstrukce soch na mostě v Úsobí a jejich práce jsou nyní vystaveny na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.

Zbyněk Stárek

20.6.2014

Lipnice nad Sázavou:
Proces s někdejším lipnickým starostou Horkým se vleče.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 20.6.2014.

Výslechem svědků ve čtvrtek pokračoval soud s bývalým starostou Lipnice nad Sázavou Ladislavem Horkým.

Ten je obviněn ze zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů.
Soudkyně Okresního soudu v Havlíčkově Brodě Hana Doubková jednání odročila na 14. srpna. Horký údajně svým jednáním způsobil obci Lipnice nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů korun, za což mu hrozí až deset let vězení.
Soud včera jako svědky vyslechl většinou majitele a pracovníky dodavatelských a subdodavatelských firem, které se podílely na investičních akcích v obci.
Bývalý lipnický starosta, který vedl obec v letech 2002 až 2010, podle obžaloby neoprávněně používal peníze, které zastupitelé uvolnili na nákup pozemků, vystavoval falešné faktury a do účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce, které nebyly provedeny. Horký obvinění odmítá, tvrdí, že jeho jediným cílem byl rozvoj obce.
Lipnici nad Sázavou hrozí, že kvůli chybám v hospodaření minulého vedení obce bude muset vrátit dotace včetně penále a zaplatit až 26 milionů korun.
Podle soudkyně Doubkové je případ, ve kterém jsou spojeny už tři obžaloby, skutkově i procesně značně složitý. Soud začal koncem roku 2012. Druhá obžaloba následovala v létě 2013 a třetí o několik měsíců později. Protože jde o stejného obžalovaného a skutky spolu související, podle trestního řádu se projednávají společně. „Obhajoba trvá na výslechu každého ze svědků a znalců. Pokud půjde všechno bez problémů a svědci a znalci se nebudou omlouvat, mohl by rozsudek padnout někdy na podzim," řekla Doubková.

redakce

3.6.2014

Lipnice nad Sázavou:
Lipnici stále hrozí, že bude muset vrátit 26 milionů.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 2.6.2014.

Lipnici nad Sázavou stále hrozí, že kvůli chybám v hospodaření minulého vedení obce bude muset zaplatit až 26 milionů korun.

Jde o vracení dotací včetně penále. Obec požádala o posečkání s placením, případně o odpuštění sankcí. „Generální finanční ředitelství s rozhodnutím čeká na verdikt soudu ve věci bývalého starosty," řekl Marek Hanzlík, lipnický místostarosta a kastelán hradu Lipnice. Naopak obec Pohled se dluhů po devíti letech zbavila.
Bývalý starosta Lipnice Ladislav Horký byl obžalován z několika deliktů, včetně zpronevěry a podvodu. Případ řeší dva roky havlíčkobrodský okresní soud. Líčení bude podle informací od soudu pokračovat 17. června.
Roční rozpočet Lipnice se 670 stálými obyvateli se běžně pohybuje mezi deseti až 11 miliony korun. „Nyní hospodaříme celkem ve stabilizovaném stavu, ale pokud by na obec dopadly ty odvody, pak by nastal problém," řekl Hanzlík. Samosprávě zhoršuje pozici i to, že už je kvůli vystaveným platebním výměrům na státem požadované částky vedena jako velký dlužník.

Jen malé dotace
"Můžeme žádat pouze o takové dotace, kde není potřeba dokládat bezdlužnost, což jsou zpravidla menší dotace, " řekl Hanzlík. V dalších letech by podle něj ale Lipnice potřebovala získat větší peníze, hlavně na kanalizaci, která v převážné části obce chybí. Její výstavba by stála desítky milionů korun.

Naopak z dluhů se už definitivně podařilo dostat obci Pohled na Havlíčkobrodsku. Obec se 780 obyvateli dostala od státu 24,4 milionu korun na novou základní školu, ale nedokázala ji dokončit.
Koncem roku 2004 dostala rozhodnutí, že musí dotaci vrátit. Kvůli tomu později prodala firmě H.H. Holding group za 15 milionů Kč zámek a další obecní pozemky.
„Od letošního února jsme oficiálně bez dluhů. Po devíti letech můžeme normálně pracovat," uvedl starosta Milan Klement. Obec díky oddlužení může začít žádat i o evropské dotace.

redakce

21.3.2014

Lipnice nad Sázavou:
Ve čtvrtek vyšel román o posledních dvou měsících Haškova života.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 21.3.2014.

Nakladatelství Martina Reinera Druhé město včera, na takzvaný Velký knižní čtvrtek, na knižní pulty položilo nový román pražské spisovatelky Ireny Douskové Medvědí tanec.

Knižní distributor Kosmas tvrdí, že Dousková napsala dosud své nejlepší dílo. Je o posledních měsících života Jaroslava Haška na Lipnici. „Ještě v něm dřímá někdejší vtipálek a provokatér, který se uměl královsky bavit a trefně psát, avšak lipnická komunita je už jeho posledním protivníkem," uvádí distributorská anotace. Na webových stránkách nakladatelství Druhé město o románu píše Richard Erml: „Pozoruhodný je už samotný syžet: poslední měsíce nemocného Jaroslava Haška na Lipnici. Medvědí tanec však není jenom jeho příběhem, ale také bohatě strukturovaným portrétem doby.
Píše se rok 1922 a my se ocitáme ve venkovském světě, kam se Hašek uchýlil, aby dopsal své životní dílo. O Švejkovi sice padne pár zmínek, ale to je vše."
Podle Ermla Dousková nenapsala biografický román o spisovateli, který se dočkal světové slávy až po smrti. Daleko víc ji zajímá existenciální situace vyhasínání sil někoho, kdo se po celý život bohatýrsky bavil, provokoval, a ještě o tom uměl vtipně vyprávět a psát. „V Lipnici se už proslulý chodec stěží doplouží s oteklýma nohama do hospody. Stále v něm přebývá dřívější skandalista, avšak lipnická komunita je už jeho poslední protivník. Silnou stránku románu představuje tísnivá atmosféra blížícího se konce: venku leje jako z konve, hučící komín marně vyhání podzimní lezavo. Hašek stále ještě píše pro přátele veršovánky, pro místní ochotníky skandalistní hru, ale uprostřed bezesné noci mívá jeho tvář výraz vyděšeného dítěte, jak si všimne jeho žena Šura," uvádí literární kritik Erml.

Irena Dousková je známá především bestselery Hrdý Budžes (titul se proslavil také jako činohra s vynikající Barborou Hrzánovou v hlavní roli) a Oněgin byl Rusák.

Ivo Havlík

16.1.2014

Lipnice nad Sázavou:
Kauza bývalého starosty Lipnice míří k Vrchnímu soudu.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 15.1.2014.

Hlavní líčení v případu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého mělo v úterý u okresního soudu v Havlíčkově Brodě své pokračování, ovšem bez přítomnosti obviněného.

Ladislav Horký se totiž podle slov soudkyně Hany Doubkové den před líčením z jednání omluvil, a to se tak konalo i v jeho nepřítomnosti.
Po poradě senátu soudkyně sdělila, že procesně v úvahu připadá spojení obou obžalob, kterým Ladislav Horký v současné době čelí. První z nich ho viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Druhé trestní stíhání bylo zahájeno v listopadu 2013 na základě obžaloby podané státním zástupcem, a to ve věci padělání a pozměňování úřední listiny a zneužívání pravomoci úředního činitele.
„Dále bylo rozhodnuto, jelikož způsobená škoda přesahuje pět miliónů, že věc Ladislava Horkého bude předložena Vrchnímu soudu v Praze. Ten přezkoumá, zda bude případ dále řešit Okresní soud v Havlíčkově Brodě, nebo Krajský soud v Hradci Králové," doplnila Doubková.

Na neurčito
Soudkyně následně jednání skončila a odročila na neurčito, vzhledem k tomu, že se bude vyčkávat na rozhodnutí Vrchního soudu. Neuskuteční se tak ani další líčení, které bylo naplánováno na čtvrtek 16. ledna.
Na bývalého neuvolněného starostu Lipnice nad Sázavou a na bývalé vedení obce podal v listopadu 2010 nově zvolený starosta Leoš Bláha trestní oznámení. Horký měl svým jednáním způsobit Lipnici nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů, za což mu hrozí až deset let vězení.
Stát po obci požaduje vrácení dvou dotací, které získala z ministerstev pro místní rozvoj a financí. Peníze byly použity na výstavbu šesti rodinných domů a také na druhou etapu stavby regulace dopravy a parkování v centru Lipnice. Za porušení rozpočtové kázně a režimu těchto dvou datací musí obec navíc zaplatit stoprocentní penále z obou poskytnutých dotací.
Současný starosta Lipnice nad Sázavou ale Deníku už v minulosti zdůraznil, že díky včasné reakci nového vedení obce, které požádalo stát, a to prostřednictvím specializované agentury, o odložení platby, respektive o prominutí penále, vznikl časový prostor, který umožnil jistou stabilizaci v hospodaření obce. Nicméně dlužná částka prý daleko přesahuje veškerý movitý majetek Lipnice.

Aneta Slavíková