Lipnice nad Sázavou

neoficiální stránky

Lipnice n.S. v tisku - rok 2013

Následující přehled představuje výňatky z tisku, které se nějakým způsobem týkají naší Lipnice n.S. Snažím se sledovat hlavně regionální tisk - tedy Deník havlíčkobrodska a Cestu vrchovinou. Není vyloučeno, že mi mnohé unikne - budu rád, když dostanu tipy, upozornění ...

14.11.2013

Lipnice nad Sázavou:
Situace obce není růžová, na budoucnost však myslí.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 14.11.2013.

Finanční situace Lipnice nad Sázavou není dobrá.

Obci s 650 obyvateli a ročním rozpočtem ve výši necelých 10 milionů korun hrozí, že bude muset vrátit dvě státní dotace, a navíc zaplatit penále. Za co? Za porušení režimu čerpání dotací, díky kterým bylo v Lipnici v minulosti postaveno šest rodinných domů a opraveno náměstí.
„Jsme v obtížné situaci. V důsledku porušení rozpoč-tové kázně a porušení režimu dotací, které obec získala v době, kdy byl starostou Ladislav Horký, byla státem vyzvána k zaplacení 26 milionů korun," připomněl starosta obce Leoš Bláha. Ten zdůraznil, že   díky včasné reakci vedení obce, které požádalo stát o odložení platby, respektive o prominutí penále, vznikl časový prostor, který umožnil jistou stabilizaci v hospodaření. „Žádné nové investice si dovolit nemůžeme. Nikdo nám úvěr nedá a bez úvěru se o dalším rozvoji obce vůbec nedá hovořit," nechal se slyšet Bláha.

Administrativní finiš
Přesto Lipničtí nesedí s rukama v klíně. Chystají, a to alespoň administrativně, dvě investiční akce o celkovém objemu necelých tří milionů korun. Uvedl to místostarosta obce Marek Hanzlík.
„Vzhledem k tomu, v jaké situaci obec je, není jasné, kdy budou zahájeny. Chceme je ale v přípravě dotáhnout až na pomyslnou startovní čáru. Bez ohledu na to, jestli je zahájíme my, nebo ti, kteří přijdou po nás," řekl Hanzlík.
První ze zmíněných akcí je rozšíření kanalizace v lokalitě zvané U hradeb.
„Osm domů je již na kanalizaci s vyústěním do čistírny odpadních vod napojeno. Teď jde o to, aby tato kanalizace byla rozšířena o zhruba 200 metrů a napojily se na ni i základní škola, dům s pečovatelskou službou a další dva domy. Nyní jsme ve fázi, kdy dokončujeme projekt pro vydání stavebního povolení," konstatoval místostarosta Hanzlík s tím, že zamýšlené rozšíření kanalizace a s ním i související navýšení kapacity čističky si vyžádá více než jeden milion korun.
Ve stejné administrativní fázi se nachází i druhý záměr. Je jím oprava a položení asfaltu asi na 150 metrech obecní komunikace, opět v lokalitě U hradeb. „Nejde sice o žádný nový plán, o opravě se hovoří již dlouho, ale prozatím ho tady nikdo nedotáhl do konce. Potřeba bude asi jeden a půl milionu korun," podotkl Hanzlík a dodal, že po ukončení stavebního řízení se obec pokusí získat krajskou dotaci.

Jaromír Kulhánek

5.11.2013

Lipnice nad Sázavou:
Stát chce po Lipnici 26 milionů.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 5.11.2013.

Celkem třikrát se bude v průběhu tohoto týdne zabývat Okresní soud v Havlíčkově Brodě kauzou bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého.

Projednávání další žaloby, která ho tentokrát viní především ze zneužívání pravomoci veřejné osoby a úvěrového podvodu, zahájil soud již minulý týden, a to výslechem obžalovaného Horkého. Ten měl svým jednáním způsobit Lipnici nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů korun. Včera před senátem stanul jako svědek stávající starosta Lipnice nad Sázavou Leoš Bláha, na dnešek a na čtvrtek jsou předvoláni další svědci.
„Obec Lipnice nad Sázavou je ve velmi obtížné a nezáviděníhodné situaci. V důsledku porušení rozpočtové kázně a porušení režimu dvou dotací, které obec získala, a to v době, kdy byl Ladislav Horký starostou, byla státem vyzvána čtyřmi platebními příkazy k vrácení dotací, a navíc i k zaplacení penále, které tvoří sto procent výše dotací. V souhrnu jde o zhruba šestadvacet milionů korun," uvedl Bláha. Ten zdůraznil, že díky včasné reakci nového vedení obce, které požádalo stát, a to prostřednictvím specializované agentury, o odložení platby, respektive o prominutí penále, vznikl časový prostor, který umožnil jistou stabilizaci v hospodaření obce.
„Žádné nové investice si ale dovolit nemůžeme. Nikdo nám úvěr nedá a bez úvěru se o dalším rozvoji obce vůbec nedá hovořit," pokračoval Bláha s jasnou narážkou na existenci uvedených platebních výměrů. „Jejich souhrnná výše daleko přesahuje hodnotu celého stávajícího nemovitého majetku Lipnice nad Sázavou," zdůraznil Bláha a podotkl, že se tento stav negativně projevuje v každodenním životě obce.
Připomeňme, že Lipnice nad Sázavou čerpala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu šesti rodinných domů a dále dotaci Ministerstva financí na druhou etapu stavby regulace dopravy a parkování v centru obce.
Postavené domy posléze obec prodala, a to i přesto, že ji ministerstvo pro místní rozvoj v této souvislosti upozornilo, že bude muset celou dotaci, nebo její část, vrátit. Horký měl zastupitelstvu, jehož členem byl již tehdy i Leoš Bláha a další tři opoziční zastupitelé, tvrdit, že osobně zařídí, a to díky svým konexím v parlamentu a kontaktům na ministerstvu, aby se tak nestalo. To mu ale nevyšlo.
V případě stavby regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou měl podle obžaloby Horký rozhodnout o provedení prací v rozporu s projektovou dokumentací. Práce pak měly být provedeny buď v menším měřítku, anebo byly provedeny takové, které s poskytnutou dotací vůbec nesouvisely. Šlo například o rozšíření zpevněných ploch, nebo o dláždění.
Prostor k vyjádření včera u soudu dostal samozřejmě i obžalovaný Ladislav Horký, kterému podle dřívějšího sdělení státního zástupce hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.
Horký obvinění opětovně odmítl s tím, že o všech jeho krocích bylo zastupitelstvo informováno. Na dotaz soudu, jestli se chce Leoše Bláhy na něco zeptat, ale odpověděl, že ne. „Zeptám se ho v úterý, a to na veřejném slyšení, které se v Lipnici koná," odvětil Horký.
Veřejnou schůzi, na které se zcela určitě bude hovořit také o tomto probíhajícím soudním přelíčení, svolala obec na dnešní osmnáctou hodinu do místního penzionu Brixen.

Jaromír Kulhánek

31.10.2013

Lipnice nad Sázavou:
Exstarosta Lipnice čelí další žalobě.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 31.10.2013.

Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou Ladislav Horký čelí další žalobě.

Před senátem Okresního soudu v Havlíčkově Brodě ho žalobce obvinil především ze zneužívání pravomoci veřejné osoby a úvěrového podvodu. Horký měl svým jednáním způsobit Lipnici nad Sázavou škodu přesahující dvacet milionů korun. Za to mu hrozí až deset let vězení.
Tuto sumu po Lipnici nad Sázavou požaduje stát. Obec má vrátit dvě dotace, které získala z ministerstev pro místní rozvoj a financí v době, kdy byl Horký starostou. Peníze putovaly na výstavbu šesti rodinných domů a také na druhou etapu stavby regulace dopravy a parkování v centru obce. Lipnice musí zaplatit také penále, které dosahuje sto procent výše obou poskytnutých dotací.
„Obžalovaný vědomě porušil rozpočtovou kázeň, režim dotace, smlouvu o dílo, část dotačních prostředků použil na jiné účely a tehdejšímu zastupitelstvu zamlčel podstatné skutečnosti, které s tím souvisely. Tím způsobil obci značnou škodu," shrnul to nejpodstatnější státní zástupce Pavel Kadrnka.
Šestici rodinných domů Lipnice prodala v době, kdy tam byl Horký starostou. Stalo se tak přesto, že úřednice Ministerstva pro místní rozvoj Horkého upozorňovala na skutečnost, že prodejem dojde k porušení režimu dotace. „Horký tehdy zastupitelstvu tvrdil, že obci žádný postih v podobě vrácení dotace nehrozí. Že to na ministerstvu dojednal," uvedl Kadrnka.
To ale Horký popřel. „Zásadně s tím nesouhlasím. Zastupitelstvo mi řeklo, že obec potřebuje do rozpočtu peníze, a proto že budeme prodávat. Vědělo, že tam nějaká nejistota je, i to, že jednám o výjimce," hájil se Horký.
Na dotaz soudu, jestli ho Ministerstvo pro místní rozvoj požádalo, aby s prodejem rodinných domů počkal, Horký odpověděl kladně. „Nepopírám ale, že jsem to neučinil," řekl Horký. Soud se dále zajímal o to, jestli podepsal smlouvu o prodeji rodinných domů. „Byl jsem to já. Ale učinil jsem tak na základě rozhodnutí zastupitelstva," odvětil Horký.
V případě stavby regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou měl podle obžaloby Horký rozhodnout o provedení prací v rozporu s projektovou dokumentací a v rozporu s uzavřenou smlouvou o dílo. Práce pak měly být provedeny buď v menším rozsahu, anebo byly provedeny takové, které s poskytnutou dotací vůbec nesouvisely. Šlo například o rozšíření zpevněných ploch, nebo o dláždění.
„Ano, trasy inženýrských sítí byly změněny. A jsou položené v jiné hloubce. Ale to proto, že dodavatel při jejich výstavbě narazil na skálu v podloží. Je to také zaznamenáno ve stavebním deníku. Plochy také byly rozšířeny, a to z důvodu, aby z nich bylo možné v zimě lépe odklízet sníh. A o dláždění nad rámec akce, a vůbec o všem, bylo zastupitelstvo informováno," bránil se Horký.
Ten několikrát zdůraznit, že v žádném případě nechtěl Lipnici nad Sázavou poškodit. Uvedl také, že spoléhal na udělení ministerských výjimek, nebo na posunutí termínu závěrečného vyúčtování dotace. „Měl jsem dřívější zkušenost z plynofikace, že to jde. Tam byly podmínky dotace, kterou jsme také získali, změněny ministerstvem financí hned několikrát. Jednal jsem s několika poslanci a úředníky ministerstva pro místní rozvoj. Měl jsem jejich ústní příslib. Ale bylo to před volbami a pak už to nedopadlo," konstatoval Horký.
Na přímý dotaz předsedkyně senátu Hany Doubkové, s kým na uvedených ministerstvech jednal, nechtěl Horký odpovědět s odkazem, že by těmto lidem uškodil. Nakonec ale jejich jména přece jen uvedl. „Byl to tehdejší náměstek Ministerstva pro místní rozvoj Cysař a úřednice Suchomelová. Na ministerstvu financí, a to se týkalo té plynofikace, jsem jednal s panem Vajsem," uvedl Horký.
Jeho obhájce Richard Maleček se pak ztotožnil s rozhodnutím předsedkyně senátu, že také tito lidé budou k soudu pozváni.
Připomeňme, že soud sloučil tuto žalobu na Ladislava Horkého s tou první, kterou již začal projednávat. Ta ho viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Podnikatele Pavla Pavlíka pak soud stíhá za to, že s Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.

Hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků příští týden.

Jaromír Kulhánek

26.8.2013

Lipnice nad Sázavou:
Jako naplavenina z Brodu prý k hasičům sběratel musel.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 26.8.2013.

Jednou ze součástí programu při oslavách výročí lipnických hasičů byla i výstavka hasičských autíček, která v prostorách zdejšího obecního úřadu zabrala pořádně velký stůl.

Jejím majitelem je Michal Sudek, který tyto červené „angličáky" sbírá zhruba čtyři roky.
„Začalo nás víc, ale já jediný jsem vydržel. Je to prostě vášeň, opravdu, hrozně mě to chytlo. Doma ve vitrínách to tak nevypadá, ale jak se zdá, už jich mám vážně docela dost," říkal s jedním z modelů v ruce Sudek, který má modýlků, jenž představují stroje z mnoha zemí, ve sbírce více než stovku a každý měsíc prý přibývá další.
Sudek, který také lepí modely válečných strojů, však možná trochu překvapivě není „rodilým" lipnickým hasičem. Do obce pod hradem se totiž přistěhoval teprve před několika lety a k zapojení se do společenského života v obci byl vstup do sboru tou správnou volbou.
„Jako naplavenina z Havlíčkova Brodu jsem prostě k hasičům musel," smál se od ucha k uchu jeden ze členů druhého nejstaršího hasičského sboru na Havlíčkobrodsku.

Jakub Janáček

23.9.2013

Lipnice nad Sázavou:
Školák i víla. Sochaři opět tvořili pod lipnickým hradem.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 23.9.2013.

Už počtvrté se letos v areálu Domu Jindřicha z Lipé konala tradiční akce Dřevěná Lipnice. Během ní se tu setkávají umělečtí sochaři, aby tu nejen předvedli své dovednosti kolegům a ostatním návštěvníkům, ale také prostě jen přátelsky poseděli a pohovořili. V sobotu se jich na místě pohybovalo dohromady deset.

„Je to opravdu spíše taková přátelská akce. Lidé, kteří sem jezdí, jsou často kolegové, ale protože pocházejí z různých koutů republiky, nemají moc možností, kde se spolu setkat,“ řekla hlavní organizátorka letošního ročníku Romana Němcová.
Pily, dláta nebo kladiva tu tak byla po několik dní v plné permanenci a doslova před očima návštěvníků mezi neotesanými i zpracovanými kmeny vznikala krásná díla ze dřeva. Letos bylo hlavní surovinou – věrně názvu obce – dřevo lipové.

Musel postavu ze dřeva osvobodit
„Myslím, že ta postava už v kmeni byla. Jen bylo třeba ji ze dřeva osvobodit,“ povídal poněkud tajemně třeba řezbář Josef Špicl z Havlíčkova Brodu, který na svém výtvoru usilovně pracoval ukryt pod stanem a pod jeho rukama se z mohutného kusu lipového kmene pomalu stával obrovský a vskutku netradiční svícen.
Díla, která během několika dní v Lipnici vzniknou, povětšinou zůstávají pořadatelům akce. „Některá třeba dáváme obcím, která nám na akci poskytla dřevo, některá prodáme, ale hodně nám jich zůstane,“ vysvětluje pro úplnost Romana Němcová.

Jakub Janáček

26.8.2013

Lipnice nad Sázavou:
Hasiči v Lipnici nad Sázavou slavili výročí.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 26.8.2013.

Celých 140 let trvání sboru. Tím se mohou pochlubit dobrovolní požárníci z Lipnice nad Sázavou, kteří v sobotu toto výročí pořádně na lipnickém náměstí oslavili.

„Jde o jedno z nejvýznamnějších výročí, které jsme si v obci v poslední době připomínali. Vždyť náš sbor dobrovolných hasičů, který má v současné době 51 členů, je druhým nejstarším na Havlíčkobrodsku," připomněl místostarosta Lipnice Marek Hanzlík.
Podle něj byl požárnický spolek založen dříve jenom v Úsobí, ve stejném roce jako na Lipnici pak vznikl sbor také v tehdejším Německém Brodě.
Po svěcení praporu a položení věnců k soše svatého Floriána mohli návštěvníci oslav zhlédnout třeba ukázku vyprošťování osoby z havarovaného auta, které se zhostila jednotka z Golčova Jeníkova. Ta za přihlížení desítek lidí „vystříhala" zraněnou dívku z vozu za pouhých několik málo minut. K vidění ale byla ale třeba i výstava historických dokumentů nebo krásná sbírka hasičských autíček.

Bylo plno
Atraktivní prostředí lipnického náměstí se ještě stalo i dějištěm hasičské soutěže. „A bylo tu plno. Je vidět, že střed naší obce je pro podobné akce velice zajímavým prostředím," konstatoval Hanzlík.
Ostatně to se potvrdilo i v sobotu. Na oslavy si během dne našlo cestu mnoho návštěvníků a dokonce i turistů, kteří si původně přijeli prohlédnout pouze lipnický hrad. „Jsme tu vlastně náhodou, ale je to hezká akce. Ve městě se takové zábavy nedočkáme," pochvalovala si u stánku, kde se grilovaly klobásy a připravovaly steak, s pivem v ruce v sobotním odpoledni čtyřčlenná trampská skupinka, která do Lipnice dorazila až z Brna.
Lidé se prostě dobře bavili a zábava se nakonec protáhla až do nočních hodin. „Kapela musela před lidmi v podstatě utéct," zakončil s úsměvem Marek Hanzlík.

Jakub Janáček

3.7.2013

Lipnice nad Sázavou:
Lipnický exstarosta Horký čelí další žalobě z podvodů

To je nadpis článku z deníku iDnes ze dne 3.7.2013.

Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou Ladislav Horký, který je obžalován ze zneužití pravomoci veřejné osoby a rozsáhlých podvodů a zpronevěr, čelí nové žalobě.

"Týká se podobných skutků, z jakých je už obžalován. Hrozí mu trestní sazba opět od tří do deseti let," uvedla havlíčkobrodská soudkyně Hana Doubková, která případ od loňského podzimu řídí.
Právě kvůli nové žalobě Doubková odročila na úterý plánované líčení s Horkým. Co přesně je předmětem nové obžaloby, však neupřesnila. "Novou žalobu rozešleme zúčastněným stranám. Termín líčení bude nejdříve koncem srpna," doplnila soudkyně.
Ta bude obě žaloby projednávat současně. "Vzhledem k novým skutečnostem znovu vyslechnu část svědků," dodala Doubková.
Horký v Lipnici starostoval v letech 2002 až 2010. Podle obžaloby neoprávněně používal obecní peníze, vystavoval falešné faktury a do účetnictví zařazoval fiktivní doklady. Způsobit měl škodu nejméně 2,5 milionu korun. Jednapadesátiletý Horký to odmítá.

Jaroslav Šnajdr

17.5.2013

Lipnice nad Sázavou:
Kauza „Horký" znovu u soudu.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 17.5.2013.

Havlíčkův Brod – U havlíčkobrodského okresního soudu včera pokračovalo další hlavní líčení v případu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého a podnikatele Pavla Pavlíka.

Ex-starostu Horkého obžaloba viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Pavlíka pak stíhá za to, že s Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.
„Všechny smlouvy, faktury a účetní doklady, které se mi zdály podezřelé a ze kterých jsem nabyl dojmu, že prostřednictvím nich vyváděl obžalovaný Horký finanční prostředky z rozpočtu, a to bez vědomí zastupitelstva, jsem předal policii," zdůrazňoval již při posledním stání současný starosta Lipnice nad Sázavou Leoš Bláha. Ten byl včera u soudu jediným předvolaným svědkem a opakovaně se vyjadřoval ke všem 23 bodům obžaloby. Bláha tak například soudu dokladoval, že Horký při několika investičních akcích vystupoval nejen jako statutární zástupce obce, ale současně také jako subdodavatel dodavatele a stavební či autorský dozor .
„Ladislavu Horkému, respektive jeho společnosti Dewing bylo za přípravné, projektové a dozorové práce související s akcí zateplování základní školy vyplaceno přes 200 tisíc korun," ilustroval tuto skutečnost Bláha.
Obžalovaný Horký se bránil tím, že vykonával funkci jako neuvolněný starosta a při tom dále podnikal. „O střet zájmu tak nešlo. Navíc mně na to, že nemohu vykonávat dozor, nikdo ze zastupitelstva neupozornil," řekl Horký. Ten se také třeba vyjádřil k obvinění, že si jako podnikatel ve své galerii U Jindřicha nechal z obecních peněz platit telekomunikační služby a elektřinu. „Příslušný odpočet z elektroměru jsem ale platil. Navíc šlo o službu veřejnosti, aby měla přístup na internet také o víkendu," snažil se vysvětlit soudu Horký.
Připomeňme, že škoda, kterou měl obci Horký způsobit, je vyčíslena částkou 1,3 milionu korun. Další eventuální škodu ve výši 1,7 milionu korun policie stále prověřuje.

Jaromír Kulhánek

12.5.2013

Dolní Město:
Toulavá kamera natáčela kostelíky v kraji pod Lipnicí.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 11.5.2013.

Již poněkolikáté se v havlíčkobrodském regionu zastavil štáb České televize pořadu Toulavá kamera.

Po celý čtvrtek se tvůrci tohoto populárního pořadu zajímali o trojici vzácných gotických kostelíků sv. Martina v Dolním Městě, sv. Jiří v Řečici a sv. Markéty v Loukově, kde natáčecí den začínal.
Scénárista Roman Šulc s kameramanem Janem Kubkou si na pomoc před kameru pozvali osoby skutečně fundované, byli jimi kastelán hradu Lipnice Marek Hanzlík a členka občanského sdružení Přátelé podlipnických kostelů Magdalena Bartáková.
Marek Hanzlík si před objektivem kamery počínal téměř s profesionální bravurou, popisoval historii dnes již zaniklé osady Loukov, ze které zbyl pouze zmíněný venkovský kostel, patřící mezi nejkrásnější ukázky gotické architektury u nás. Uvnitř samotného kostela se potom do role průvodce dostala Magdaléna Bartáková. Poutavě popisovala cenné nástěnné malby, v kněžišti namalovanou legendu o sv. Markétě a na stěně vítězného oblouku znázorněnou křesťanskou legendu o sv. Jiřím. Televizní pracovníci neskrývali nadšení z pohledu na loukovský kostelík a okolní krajinu pod Melechovem.
Roman Šulc uvedl: „Pohled na tu nádhernou gotiku z kterékoliv strany je fascinující a vše ještě umocňuje ta krajina, do které je kostelík zasazen."

Jiří Víšek

8.5.2013

Lipnice nad Sázavou:
Lipnice 1988. Václav Havel zde prolomil veřejné mlčení trvající 19 let

To je nadpis článku z deníku iDnes ze dne 8.5.2013.

V závětří 130. výročí narození Jaroslava Haška jsou letos i další významná data spojená s Lipnicí. Před čtvrtstoletím vystoupil na folkovém festivalu pod hradem Václav Havel. Bylo to více než rok před 17. listopadem 1989. V Lipnici skončilo Havlovo veřejné mlčení trvající od konce šedesátých let.

Škoda kaňky na akci dozajista smysluplné. Tak zhodnotilo v roce 1988 komunistické Rudé právo vystoupení Václava Havla na festivalu Folková Lipnice.
"Publikum zkamenělo jako v pohádce a nevěřilo," popsal později novinář Jan Rejžek, který festival v Lipnici tehdy konferoval.
Havel mluvil jen krátce. Řekl, že je v Lipnici poprvé. Atmosféra hudebního setkání jej uchvátila. Cítil s ostatními diváky vzájemné porozumění, spikleneckou pospolitost.
Akci poté udělala reklamu Svobodná Evropa. Po Listopadu se o festivalu psalo, že byl prodchnut duchem svobody a stal se prvním signálem politických změn, které později nastaly.


Folková Lipnice zanikla, Haškova vydržela

Folková Lipnice je spojena hlavně s druhou polovinou osmdesátých let. Vystupovali tam zpěváci, kteří byli velmi kritičtí vůči režimu.
"V té době měl folk silný protestní étos," říká Marek Hanzlík, místostarosta Lipnice a kastelán tamního hradu. Po roce 1989 se tradice těchto festivalů postupně vytratila. Do dnešních dob se však zachovala jiná tradice festivalů humoru a satiry - Haškova Lipnice.
Existuje filmový záznam z konce padesátých let dokazující, že už tehdy přijely do amfiteátru pod hrad davy lidí. Z pódia tam řečnil zástupce vlády, komunista Václav Kopecký i sovětský herec a politik Nikolaj Čerkasov. Podobných oficiálně propagovaných festivalů bylo před rokem 1989 velmi málo. Většinou nesly jméno osobností, jež měly spojitost s místem konání. "Byla to třeba Smetanova Litomyšl nebo Jiráskův Hronov," vysvětluje Marek Hanzlík.
Starší obyvatelé obce dodnes vzpomínají, jak na Haškově Lipnici vystupovali Jan Werich, Miroslav Horníček i divadlo Semafor v době své největší slávy. "Tam opravdu jezdili všichni umělci, kteří něco znamenali," potvrdil Richard Hašek, vnuk autora Švejka.
Pod hradem zpívali i Waldemar Matuška, Eva Pilarová či Olympic. Tehdy nebylo možné běžně vídat naživo slavné umělce, proto byl vždy amfiteátr zcela plný.


Po revoluci ztratila přehlídka dotace z oficiálních míst

"Časopis Dikobraz tam pořádal velké výstavy kreslených vtipů. V diskusích tam tehdy vystupovali i současníci samotného Jaroslava Haška, kteří na něj vzpomínali," doplnil Marek Hanzlík.
Festivaly v Lipnici natáčela kdysi i Československá televize. Po roce 1989 ztratila přehlídka štědré dotace z oficiálních míst a navíc musela čelit náhlé konkurenci mnoha nových festivalů.
V posledních dvou letech drží tradici Haškovy Lipnice pravnuk světově známého spisovatele Martin Hašek, který v obci provozuje slavný hostinec U České koruny.
Letos se festival koná v sobotu 15. června a nebude chybět divadelní zpracování Osudů dobrého vojáka Švejka. Po obci budou chodit c. k. jednotky v dobových uniformách a potomci Haška budou podepisovat jeho knihy. Zazpívají mimo jiné Miroslav Žbirka a Ivo Jahelka.

Zákulisí Havlova vystoupení: tréma, do toho hasič a hodně podpisů do občanek jako od Jaggera
Co předcházelo památnému vystoupení Václava Havla v Lipnici na folkovém festivalu v roce 1988 popsal publicista Jan Rejžek v rámci projektu Paměť národa.
Rejžkova vzpomínka: Musel se podepisovat jako Jagger

"Jako konferenciér v Lipnici nad Sázavou jsem zjistil, že je tam pro diváky problematická pasáž vždycky, když se mění kapely a staví aparatura. Jak tyhle pauzy vyplnit? Už tehdy jsem znal režisérku Helenu Třeštíkovou, která náhodou jela na Lipnici točit pár záběrů. Řekl jsem: 'Heleno, já tě vytáhnu během pauzy a prostě bude rozhovor o tvé profesi a o mládeži.' Souhlasila. A najednou mi tam moje známá dramaturgyně Jarmila Poláková říká: 'Hele, je tady Vašek.' Odpověděl jsem: 'Hele, mně je to jedno, ale bude průser.' A ona: 'No, bude průser. Hele, tak já se jdu zeptat.'
A milá Jarmila šla do zákulisí, kde se ptala opravdu těch pravých: Honzu Buriana tam našla, Petra Skoumala. Ti byli nadšeni, že Havel rozhodně. Tak přišla s tím, že jo. Říkal jsem znovu: 'No dobře, ale bude to strašnej průser.' A ona: 'No, to asi jo.' A šla pro Havla do hlediště. Já jsem mezitím uváděl nějakou kapelu. On přišel do zákulisí, měl strašnou trému a taky mi říkal to, co Jarmila Poláková. Upozorňoval mě, že kdyby mě zavřeli, tak mi dá příručku Jak se chovat ve vězení. Tak jsem mu poděkoval, to už jsme si možná tykali. A snad můžu prozradit to, co polidští jeho osobnost. Odbíhal na záchod z trémy. Mám dojem, že trému též zahnal panákem předtím, než vystoupil.
A teď něco zábavného: Už jsme byli spolu připraveni, že vystoupíme před diváky.
A najednou mi zezadu dopadla na rameno těžká ruka. Tak jsem si říkal - takhle to muselo dopadnout, samozřejmě. A to byl místní hasič jako z Formana a řekl mi: 'Vy to tady jako uvádíte ten koncert? Prosim tě, řekni lidem, ať uhnou, my tam s hovnocucem nemůžem zajet až nahoru k záchodům.' Odpověděl jsem: 'Teď ne, za chvíli, teď tady bude rozhovor.' Takže jsem setřásl toho hasiče. A když jsem řekl Havlovo jméno, tak těch několik tisíc lidí dostalo najednou 'infarkt'. Publikum zkamenělo jak v pohádce a nevěřilo. Naprostá většina znala možná jméno, rozhodně ne živého Václava Havla. Položil jsem mu dvě banální otázky, promluvil o spiklenectví. Říkal, že naposledy veřejně mluvil před devatenácti lety. Pak jsem mu poděkoval a lidi začali šíleně vyvádět. Řešili jsme, co máme dělat, jestli se máme vrátit a klanět se nebo co. A když ti lidi pochopili, že Havel už znovu nevyjde, tak začali proudit dozadu. Jako kdyby tam byl Jagger. Holky chtěly podpisy na ruce, do občanek."

Radek Laudin

4.5.2013

Lipnice nad Sázavou:
Starosta si z obecní kasy bral i na pivo. Lipnice dluží 26 milionů

To je nadpis článku z deníku iDnes ze dne 19.4.2013.

Nejen miliony za zfalšované faktury a fiktivní služby, ale i stokoruny na pivo inkasoval dle libosti z obecní kasy v Lipnici nad Sázavou její bývalý dlouholetý starosta Ladislav Horký. Další detaily jeho případu ve čtvrtek rozkrýval havlíčkobrodský okresní soud.

Přelíčení, které pokračovalo výslechem svědků, přineslo hned v úvodu nečekané zpestření. Poté, co hlavní aktér Horký s asi desetiminutovým zpožděním dorazil, si začal na přinesenou kameru natáčet přítomné novináře.
Na to soudkyně Hana Doubková začala s výslechem korunního svědka obhajoby - současného starosty obce Leoše Bláhy, který na svéráznou manipulaci svého předchůdce s obecními penězi upozornil policii.
Bláha se postupně vyjadřoval ke všem více než dvaceti bodům obžaloby.
"Na některé problémy a nesrovnalosti jsem poukazoval jako opoziční zastupitel už dříve. Jednalo se například o zpackanou výstavbu v lokalitě Hájek, kde dodnes obec řeší třímilionovou pohledávku. Horký například s kupcem pozemků uzavřel jinou smlouvu, než na které jsme se jako zastupitelé dohodli. Vědomě nám lhal," řekl u soudu mimo jiné Bláha.
Na většinu ostatních nesrovnalostí pak přišel po svém příchodu do vedení úřadu a při následné kontrole. Nový starosta objevil podezřelé doklady a falešné faktury.
"Až jako starosta jsem objevil podezřelé daňové doklady a faktury psané na osoby nebo firmy, které obci nikdy žádné služby neposkytly. Šlo například o právní služby. Anebo jim byly peníze vyplaceny dvakrát, " dodal Bláha s tím, že jedna zámečnická firma zdvojenou platbu obci vrátila.
Bláha potvrdil, že obec v souvislosti s Horkým řeší dluhy 26 milionů korun a požádala o pomoc specializovanou firmu.
V podobném duchu vypovídali i další svědci.
"Pan inženýr byl můj učitel. Naučil mě projektovat, byl v tom vynikající. Neumím si vysvětlit, proč ty machinace dělal na moje jméno," pověděl u soudu bývalý spolupracovník Horkého Jan Neuwirth. Právě na jeho jméno a adresu bylo vystaveno a proplaceno několik falešných faktur.
Svědectví podala i lipnická pokladní a matrikářka Alena Kučírková. I ona připustila, že zacházení s obecními penězi nebylo za Horkého vedení příliš standardní.
"Starosta mi nechal na stole doklady a já mu je proplatila. O co šlo jsem nevěděla, ani jak byly použity. Částky jsem neřešila, bylo to v jeho režii, nikdo to nekontroloval," tvrdila Kučírková.

"Horký na nás byl pes, neustále všechno kontroloval"
Horký měl podle ní i sám do obecní kasy libovolný přístup. "Občas si půjčil z pokladny peníze, třeba když šel na pivo, ale pak je vrátil. Peníze jsem mu vydávala a někdy převzetí podepisovala sama místo něj. Nebylo jednoduché ho sehnat a já jsem chtěla mít doklady v pořádku," konstatovala pokladní.
Nesrovnalosti v účetnictví přiznal i poslední předvolaný svědek, bývalý hlavní účetní obce Jan Zvolánek.
"Horký byl na nás pes, všechno neustále kontroloval. Já ale vedl účty podle zákona. Pamatuju se, že se z účetnictví jednou ztratila faktura pana Pavlíka. Myslel jsem si, že ji má Horký u sebe. Když jsem upozornil na to, že chybí, tak se pak najednou objevila," dodal účetní.
Ten odešel na vlastní žádost do předčasného důchodu necelý rok poté, co Horkého nahradil Bláha. I on soudu tvrdil, že finanční kontroly v obci za dobu jeho asi sedmiletého působení odhalily jen drobné chyby.
Soud s Horkým a Pavlíkem bude pokračovat 16. května znovu detailnějším výslechem současného starosty Bláhy, na nějž si soudkyně vyhradila celé stání. Vyslechnut má být podle návrhu obhajoby i současný místostarosta Marek Hanzlík a na žádost obhajoby také kontrolor krajského úřadu a auditor.

Jaroslav Šnajdr

19.4.2013

Lipnice nad Sázavou:
Kauza „Horký" včera opět u soudu v Brodě.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 19.4.2013.

Havlíčkův Brod: U havlíčkobrodského okresního soudu pokračovalo další hlavní líčení v případu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého a podnikatele Pavla Pavlíka.

Ex-starostu Horkého obžaloba viní ze spáchání zneužití pravomoci úřední osoby, zpronevěry, přečinu úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Pavlíka pak stíhá za to, že s Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.
U soudu včera vypovídalo několik svědků, mezi nimi i současný starosta Lipnice nad Sázavou Leoš Bláha. Ten byl vyzván, aby se vyjádřil ke všem 23 bodům obžaloby.

Dotazy dodavatelům
„Všechny smlouvy, faktury a účetní doklady, které se mi zdály podezřelé a ze kterých jsem nabyl dojmu, že právě prostřednictvím nich vyváděl bývalý starosta finanční prostředky z rozpočtu obce, a to bez vědomí zastupitelstva, jsem předal policii," řekl mimo jiné Bláha.
Ten dodal, že pokaždé kontaktoval na těchto dokladech uvedené dodavatele, ať už advokátních, projekčních, telekomunikačních či jiných služeb, popřípadě stavebních, zámečnických a dalších prací, otázkou, jestli skutečně tyto služby či práce pro obec odvedly. V této souvislosti padlo, kromě jiných, i jméno společnosti ACTRA, jejíž razítko si měl nechat obžalovaný Horký vyrobit a posléze ho měl i neoprávněně použít. „Společnost ACTRA jsem kontaktoval a dozvěděl se, že pro Lipnici nad Sázavou nic nedělala.
Obdobné to bylo i v dalších případech," ilustroval svou zkušenost Bláha.
Zmíněné body obžaloby se týkají výstavby bytů a rekreační zóny v oblasti Hájek, rekonstrukce školy, investiční akce regulace dopravy a parkování v centru obce, sympozia Dřevěná Lipnice a dalších projektů a investic.
Horkého obhájce, Richard Maleček, doporučil svému klientovi, aby se k výpovědi Leoše Bláhy nevyjadřoval a nevznášel žádné dotazy.
„Výpověď svědka považuji za naprosto obecnou. Chci požádat soud, aby ho předvolal k dalšímu hlavnímu líčení, kde mu obhajoba položí spoustu zcela konkrétních otázek a bude od něj požadovat zcela konkrétní odpovědi. A na to se musí dobře připravit," řekl Maleček.
Soudkyně Hana Doubková mu vyšla vstříc s odkazem, že s tímto krokem již Bláhu seznámila v úvodu jednání. Stanovila i termín tohoto slyšení na 16. května.
Škoda, kterou měl obci obžalovaný Horký způsobit, je v obžalobě vyčíslena částkou 1,3 milionu korun. Další eventuální škodu ve výši 1,7 milionu korun policie stále prověřuje.
Lipnickou radnici ale daleko víc „pálí" pokuta a sankce ve výši 26 milionů korun, kterou jí vyměřilo Generální finanční ředitelství za porušení režimu u čtyř poskytnutých státních dotací.

Jaromír Kulhánek

8.4.2013

Radko Pytlík: Hašek je jako evropský autor nedoceněn.

To je nadpis článku z deníku Právo ze dne 2.4.2013.

Literární historik Radko Pytlík vydal knihu Jaroslav Hašek – Data, fakta, dokumenty. Právu o ní prozradil více, nevyhnul se ani tématu Haškova podílu na založení československých legií i jeho bolševictví.

Proč jste se jako autor dal na cestu čisté faktografie?
Zjistil jsem, že v některých zvláště složitých a široce zaměřených případech se lze spoléhat na čistou faktografii. Je významnější a přesvědčivější než názor a složité dokazování. Ostatně názory na dějiny se u nás – mnohdy v průběhu pouhých dvaceti let – výrazně mění. Nezbývá než se opřít o fakta, s nimiž není tak snadné pohnout a znešvařit je výkladem. Pouze zamlčet – na to jsem neměl, to nedělám.

Švejk byl dosud přeložen do 58 jazyků. Proč si myslíte, že je Hašek stále aktuální?
Humor a hlavně jeho součást, mystifikace, je částí moderní komunikace a umožňuje průnik do složitého a mnohdy utajovaného přediva vládnutí a politiky. Vezměte jen, jakým nezachytitelným ventilem bylo v minulých dobách Dílo Járy Cimrmana, a to šlo pouze o alegorii na staré Rakousko. Dalším krásným příkladem je dnešní anglický seriál Jistě, pane ministře.

V knize jste se nemohl vyhnout otázce Haškova bolševictví.
Jenže tehdy nešlo o ideologii, ale o český odboj, o osud legií, u jejichž zrození Hašek stál od počátku. Bolševická revoluce zmátla všechny plány. Nezapomeňme, že v březnu 1918 Rakousko stále existovalo a ve spojení s Německem tvořilo vojenskou sílu, která přes odpor statečných Čechoslováků zabírala značnou část Ukrajiny a Ruska.
Kdyby se tehdy Rakousko a Německo zmocnily území Ruska, těžko by je pak někdo porazil. Z tohoto hlediska je odchod z legií zcela organický a pochopitelný. Do poslední chvíle však Hašek ctil osobnost T. G. Masaryka, o čemž svědčí nejen nepatrná zmínka ve Švejkovi, ale především jeho Otevřený dopis Masarykovi z jara 1918, v němž dává najevo, že uznává jeho autoritu. Jen z nepochopení ho legionáři nazývali vlastizrádcem, a když se vrátil do Prahy, uvítali ho lidé typu Radoly Gajdy s nenávistí.

Proto se místo politiky soustředil na literaturu?
Právě díky životní zralosti i jisté moudrosti člověka štvaného a pronásledovaného se vyjádřil tak, jak uměl. Ale pozor. Dílo nazval Osudy dobrého vojáka Švejka ve světové i občanské válce u nás i v Rusku. Můžeme jen litovat, že ho nedokončil. Ale část, kterou stačil napsat, má pokračování v povídkách z Bugulmy.

V čem je i dnes Švejkova síla?
Je chytrý, je prozíravý. Ve svém zvláštním humoru absorbuje kritiku, tehdy se říkalo měšťácké politiky, dnes by se dalo říci machy politických metod, jak ukazuje právě onen anglický seriál. Je to humor moudrý a český, což skvělým způsobem objasnil Jan Werich. I když se pěstuje jeho obraz opilce, Hašek byl na svou dobu mimořádně vzdělaný člověk. Onen chytrý humor jak v povídkách, tak i ve Švejkovi nějakým způsobem projevuje i jeho vzdělanost, protože Hašek nejenže byl jazykově vybavený, mluvil výborně maďarsky, německy hovořil jako česky, samozřejmě také rusky. Znal i archeologii, chemii, to vše v knize ukazuju. A není náhodou, když byl vlastně vyhnán radikálními komunisty na Dálný východ, že si zapisoval mordvinské písně. Dokonce se kamarádil s Číňany. V Irkutsku byly čínsko-mongolské pluky. Jako evropský autor poznal „tajemství Východu“, což bylo pro Evropany čímsi vzdáleným a nepochopitelným. Po této stránce je jako evropský autor dosud nedoceněn.

František Cinger, Právo

20.3.2013

Lipnice nad Sázavou:
Nechtěl jsem, aby se z Lipnice stal skanzen, hájil se u soudu.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 20.3.2013.

Havlíčkův Brod: Z celkem 23 bodů obvinění se včera u havlíčkobrodského soudu zpovídal bývalý starosta Lipnice nad Sázavou Ladislav Horký.

Obžaloba ho viní z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a  úřední osoby, zpronevěry a  úvěrového podvodu, kterých se měl ve své funkci starosty dopustit. Rozsudek nepadl, případ byl odročen na 18. dubna.
Horký měl možnost vyjádřit se ke všem bodům obžaloby. Omlouval se, že je ve velkém stresu. Vypovídat ale neodmítl. Své jednání, které ho dovedlo až na lavici obžalovaných, zdůvodnil snahou prospět rozvoji obce.
„Jako starosta jsem se vždy snažil vést obec dopředu, s výsledky pro obyvatele. Bylo mnoho investičních akcí, které jsem osobně nebo společně s pracovníky ze svého ateliéru připravoval. Nikoho jsem se ale nesnažil poškodit," řekl Horký.

Zálohu použil na běžný chod obce


Svým chováním měl exstarosta způsobit škodu ve výši přesahující milion korun. Jedním z bodů obžaloby byla předkupní smlouva za dva miliony na prodej pozemků v lokalitě Hájek. Tu v roce 2007 uzavřel bez vědomí zastupitelstva s podnikatelem Miroslavem Černým.
„Výstavba měla zvýšit počet trvale žijících obyvatel v obci. Na projekt jsme ale sami nestačili, a tak jsem o vlastní vůli sehnal investora. Miroslav Černý ale od projektu nakonec odstoupil," uvedl Horký.
Zálohu, kterou Černý obci poskytl, měl bývalý starosta použít na běžné provozní náklady obce. Peníze prý měl snahu vrátit a  nikoho poškodit nechtěl.
Na otázku soudkyně Hany Doubkové, proč sháněl peníze bez pověření zastupitelstva, odpověděl, že nechtěl, aby se z Lipnice nad Sázavou stal pouhý skanzen. Se svým jednáním prý ale zastupitele seznamoval, přestože o tom nej-sou žádné záznamy.
Jediná pochybení, která Horký přiznal, byla v administrativě. „Udělal jsem chybu. Doklady byly špatně zaúčtovány," řekl. Jak se mají účtovat, to plně nevěděl, a počítal s tím, že vše jistí vnitřní systém kontroly.
V souvislosti s chybnými fakturami obžalovaný soudu také oznámil, že za dobu své funkce nebyl zastupitelstvem nijak odměněn. Podle informací soudu za některé vystavené faktury nebyly peníze uvedenými dodavateli převzaty. „To je pravda, ale práce odvedena byla," reagoval na tento fakt Horký. Na otázku kým, odpověděl, že se na nich spolupodílel osobně. Ve smlouvě však figurovalo jiné jméno. „Práce byly zhotoveny pod jménem pana Ježka, který o tom nevěděl," přiznal Horký. Částečně potvrdil také informaci, že někteří dodavatelé na smluvené práce vůbec nejezdili a faktury byly přesto vystaveny.
Peníze lipnický exstarosta použil při jednáních s možnými investory. „Zaplatily se za ně třeba společné večeře. Bylo to ve prospěch obce," řekl.
Posledním bodem obžaloby byl úvěr, který Horký bez vědomí zastupitelstva uzavřel v roce 2009 s Českou spořitelnou, přestože obec vázala smlouva s Komerční bankou. Protože obec podmínky nedodržela, dodnes musí dluh vracet. „Chybou bylo, že jsem nebyl plně seznámen s podmínkami smlouvy uzavřené s Komerční bankou," vyjádřil se k obvinění Horký.
Na dotaz právního zástupce poškozené obce, zda si uvědomuje, jaká újma vznikla jeho chováním, Horký odpověděl, že si toho rozhodně vědom není. „Nikdy jsem jednotlivě nikomu nic neudělal," zdůraznil.
Šetření s tehdejším starostou Lipnice nad Sázavou, Ladislavem Horkým zahájili policisté na základě trestního oznámení, které 29. listopadu 2010 podal na bývalé vedení obce nově zvolený starosta, Leoš Bláha. Soudní líčení budou pokračovat 18. dubna a 16. května.

Redakce

25.1.2013

Lipnice nad Sázavou:
Rocková Lipnice letos již dvacetiletá

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 25.1.2013.

Lipnice nad Sázavou – Jeden z prvních porevolučních festivalů u nás oslaví letos kulaté jubileum. Rocková Lipnice se na začátku července v amfiteátru pod hradem v Lipnici nad Sázavou uskuteční už po dvacáté.

„Když jsem v roce 1994 stál na počátku, měl jsem za sebou zkušenosti s organizováním pouze několika koncertů, velké festivaly v té době nebyly. Zkušenosti tudíž nikdo neměl a nebylo je ani kde načerpat. S partou kamarádů jsme se vše učili za pochodu a o to více to bylo zajímavější," vzpomíná na nelehké začátky zakladatel festivalu Václav Zástěra.
„V počátcích to bylo lehce amatérské, chaotické, ale těch 20 let uteklo jak voda a my slavíme druhé kulaté výročí s festivalem, který patří k největším v širokém okolí," dodává Zástěra.
Celkem se za devatenáct ročníků festivalu vystřídalo na pódiu téměř 150 kapel.
„Mezi nejznámější účinkující, kteří k nám v minulosti zavítali, patří například Olympic, Chinaski, Kryštof, Aneta Langerová, Tomáš Klus, Pražský Výběr, MIG 21, Arakain, No Name, Wohnout, Tublatanka a spousta dalších," vypočítávají organizátoři.
Zkrátka nepřijdou návštěvníci ani letos. I když do festivalu zbývá ještě několik měsíců, přípravy jsou v plném proudu.

Mig 21 a další
„V tuto chvíli máme hlavní interprety potvrzeny, s několika kapelami ještě jednáme. Mezi hosty dvacátého ročníku letos nebude chybět Jiří Macháček s kapelou Mig 21, která už patří k lipnickým stálicím, stejně jako Mňága a Žďorp. Milovníci rocku se mohou těšit také na Škwor, Krucipüsk, Dogu a Premier. Další účinkující budou známi v nejbližších týdnech," odhaluje první jména interpretů zakladatel festivalu.
Ke 20. výročí plánují organizátoři festivalu vydat brožuru, která připomene předchozí ročníky na dnes už historických fotografiích.

Ondřej Rázl

7.1.2013

Lipnice nad Sázavou:
Na Lipnici vzpomínali na Jaroslava Haška

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 7.1.2013.

Lipnice nad Sázavou – Devadesáté výročí úmrtí spisovatele Jaroslava Haška, ten skonal v Lipnici 3. ledna 1923, si v sobotu připomněli nejen jeho přímí potomci s rodinami, ale také mnozí znalci, příznivci a fandové jeho legendárního literárního odkazu.

Sešli se, a byl mezi nimi i režisér a filmový pedagog Antonín Kachlík, který s Vítem Olmerem spolupracuje na novém dokumentu o životě Jaroslava Haška na Lipnici, či členové Klubu vojenské historie z Železnice u Jičína v dobových uniformách, při neformálním posezení v hostinci U České Koruny a posléze také u hrobu Jaroslava Haška na lipnickém hřbitově.
„O literární práci mého děda toho již bylo řečeno a napsáno hodně. Je čas přiblížit Jaroslava Haška jako člověka, který se dokázal přímo, trefně a kriticky vyjadřovat k mnoha věcem světa a doby, ve které žil," řekl jeho vnuk, Richard.
Ten právě v této souvislosti oznámil, že koncem dubna se v Lipnici sejdou na odborném semináři přední literární odborníci a znalci Haškova díla, a to nejen z České republiky, ale také ze zahraničí. „Při této příležitosti bude slavnostně odhalena Hlava XXII, čili portrét Jaroslava Haška havlíčkobrodského sochaře Radomíra Dvořáka," dodal Richard Hašek.

Jaromír Kulhánek

4.1.2013

Lipnice nad Sázavou:
Tahali nás za nohy pryč, vzpomínal na první kino v Lipnici Čáslavský

To je nadpis článku z deníku iDnes ze dne 3.1.2013.

V Lipnici nad Sázavou se Karel Čáslavský narodil, v místním hostinci také chodil do svého prvního kina. Tam si zamiloval film. Možná i proto, že jich měl tolik zakázaných. Známý filmový historik ve středu v Praze zemřel, bylo mu bez čtyř týdnů 76 let. Na Lipnici mnohokrát vzpomínal

"V sále čpělo pivo a v zimě bouchala kamna. Představte si, že je vám devět, jste zapálený pro film a přitom je každý druhý nepřístupný! Jen proto, že v něm někdo sáhl někomu na rameno. Že se chlap dotkl ženské... Vymýšleli jsme různé fígle, abychom se mohli dívat. Třeba jsme se pod jevištěm přes složené uhlí dostali nahoru, lehli si za oponu a škvírou pozorovali plátno. Nechali nás při žurnále a pak nás vytáhli za nohy pryč."

Tak vzpomínal filmový historik Karel Čáslavský na své první kino v životě. Stálo v Lipnici nad Sázavou, v hostinci U Kotků. Budoucí filmový historik tam poprvé zamířil ve čtyřicátých letech minulého století.

A kdy byl U Kotků naposledy? "Dobře poslouchejte. Měl jsem tam pěknou besedu v létě roku 1989. Byl jsem tázán na všechno možné a naprosto svobodně jsem odpovídal. Dost jsem si pouštěl pusu na špacír. Dali mi přesto čestné občanství, takový diplom s hradem. Úplně na konci mi řekli, že toto bylo poslední představení a že se kino zavírá. Nechtěli mi to říkat předtím, že bych prý asi nepřišel. Takže kino bylo u mého začátku a já byl u jeho konce. To je hezké, ne?" popsal Karel Čáslavský před šesti lety v rozhovoru pro vysočinskou přílohu MF DNES.

Tehdy s povídáním ochotně souhlasil a rozpovídal se o dětství v Lipnici. "Po škole jsme vždy zahodili tašku a vyráželi do širokého okolí. Nejbohatší možnosti skýtala zřícenina hradu, kde jsme podlézali hlavní bránu. Šplhali jsme po strmých zdech a třeba vybírali kavky. Každý jsme si jednu odnesli domů a trénovali je. Ony se dokonce naučily i mluvit. Pak nám všem stejně uletěly. Když dnes vidím, kudy jsme chodili, tak mě jímá hrůza. A nedivím se kastelánovi, který nás tenkrát honil," popisoval s úsměvem filmový historik ve své maličké kanceláři v archivu.

A prozradil, jak z Lipnice odešel studovat do Čimelic filmovou školu. "Já už málem nastoupil na stavební průmyslovku do Havlíčkova Brodu, ačkoliv jsem byl vždycky antitalent na výkresy. Kreslil jsem je lajdácky, tak trochu ve stylu Emila Filly. O filmu jsem brebentil od sedmi let a ředitel měšťanky pan Kalenský mi někde našel na seznamu škol Čimelice. To by bylo, kluku, pro tebe, řekl mi," pravil.
"Že jsem přijatý mi přišlo v srpnu roku 1952 ve chvíli, kdy jsem v rámci brigády pomáhal opravovat zeď na hřbitově. S dopisem, který mi tam předal listonoš pan Makovec, jsem možná cestou domů uběhl světový rekord. Byl jsem šťastný, že mě vzali," zavzpomínal.
Láska k filmu mu zůstala celý život. "Dobrý film umí zapůsobit na člověka. Kdysi jsme jednou vyšli ven s tehdy ještě asistentem Jurajem Herzem z kina Blaník po Felliniho Silnici... Byli jsme tím úplně ‚opilí‘. Jít do kina býval svátek. Televize dojem z filmu zničila. Od ní se zvednete, jdete si uvařit kafe, pak vám to přeruší reklamy a zážitek není žádný," vysvětloval.
A samozřejmě dobře věděl, jaké historické záběry se dochovaly z Lipnice. "Byl sběratel pan Veselý, který natáčel osobnosti a vydal se i za malířem Panuškou do Kochánova. Při té příležitosti natočil asi z jedoucího auta roztřesený záběr Lipnice. To je vše. A kousek filmu Řeka čaruje se natáčel u lomů mezi Lipnicí a Světlou nad Sázavou," popsal.

Radek Laudin

4.1.2013

Lipnice nad Sázavou:
Své první filmy promítal kamarádům dřevěnou promítačkou vyrobenou tatínkem

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 4.1.2013.

Havlíčkův Brod: „Karel odjel v lednu loňského roku do nemocnice, aby se dal dohromady a mohl pokračovat v práci. Měl rozdělanou spoustu věcí a v hlavě nosil řadu nápadů. I počítač na jeho stole zůstal zapnutý. Věřil, a my samozřejmě také, že se z Motola brzy vrátí."I těmito slovy včera zavzpomínal na zesnulého Karla Čáslavského jeho mladší bratr Jiří.

Naposledy se spolu viděli ve čtvrtek 20. prosince. V nemocničním pokoji.

Osudové setkání
S rodiči a sestrou vyrůstali bratři Čáslavští v domku a  malém hospodářství v Lipnici nad Sázavou. A právě tam se Karel Čáslavský, a to osudově, jak už to tak bývá, potkal s filmem. Nejprve v místním kině, později v jeho promítací kabině.
„Těžko se vysvětluje, jak se obyčejný kluk z Lipnice, jehož otec byl kolář a maminka se starala o domácnost, tak vášnivě zamiloval do filmu. Ale stalo se to, a pokud si dobře vzpomínám, tak snímkem, který nastartoval pozdější Karlovu kariéru, byl film režiséra Vladimíra Slavínského To byl český muzikant. A navíc byl tehdy uchvácen i animovanou postavičkou Prokouka z dílny legendárního Karla Zemana," pokračoval Jiří Čáslavský.
Film malého Karla zaujal natolik, že se v devíti letech pustil do výroby vlastních filmů. „Z promítací kabiny kina si domů nosil odstřižky filmových pásů. A na ně pak kreslil své první postavy a jejich příběhy. Na čirý filmový pás kreslil barevnou tuší, do černého je pak vyrýval špičkou kružítka. Často u nás bývaly tlupy zvědavých kluků, jimž Karel svá dílka na třech nebo čtyřech metrech filmového pásu s nadšením promítal. A promítal doslova a do písmene. Tatínek totiž Karlově lásce k filmu rozuměl, přál jí a dokonce mu ze dřeva, byl to velmi zručný řemeslník, vyrobil funkční promítací přístroj. A tu promítačku dodnes máme," usmál se Jiří Čáslavský.
Po opuštění školních škamen zamířil Karel do pražských Čimelic. Samozřejmě ho lákala tamní vyšší filmová škola. „Ale tak jednoduché to nebylo. Lipnický řídící učitel jaksi prošvihl podání přihlášky, a Karla nepřijali. A když se to dozvěděl, tak rezolutně prohlásil, a pan řídící byl u toho, že když tedy nemůže jít k filmu, tak raději půjde do dolů. Věřte nebo ne, na pana řídícího ta slova tak zapůsobila, že se osobně do Čimelic rozjel a Karla skutečně do filmové školy přijali," řekl Jiří Čáslavský.
Film jako takový, včetně jeho technické povahy, Karla Čáslavského nesmírně zajímal. Daleko víc ale toužil po práci ve filmovém archivu, ke které se nakonec také dostal.
„Přestože po maturitě pracoval několik let v produkci na Barrandově a podílel se na vzniku některých českých filmů, a také vydělával podstatně víc, než ti už jednou zmínění horníci, nerozmýšlel se ani vteřinu, když se v Národním filmovém archivu v Malešické ulici v Praze uvolnilo místo pomocného dělníka. Teprve tam se skutečně našel a teprve tam se mohl plně realizovat. Časem se vypracoval v uznávaného odborníka, filmového historika a skutečného badatele. A jako takového jsme ho znali, samozřejmě i díky řadě jeho známých televizních pořadů, všichni," podotkl Jiří Čáslavský.

„Nejlepší léta našeho života"
Bratři se o filmu často bavili. „Pokud vím, tak měl rád skutečné autobiografické příběhy lidí. Je pravda, že jsme se v názorech na naši, ale i zahraniční filmovou produkci často rozcházeli. Ovšem viděli jsme film, který nás oba nadchl. Ten snímek, šlo o americké válečné drama, se jmenoval Nejlepší léta našeho života. V roce 1946 ho natočil, pokud se nemýlím, režisér Wiliam Wyler," pokračoval ve vzpomínce na svého bratra Jiří Čáslavský.
Film, filmový archiv, hledání historických záběrů a také přesného doprovodného zvuku, a zejména pak slova, byly podle Jiřího Čáslavského profesí a současně i jediným celoživotním koníčkem jeho bratra.
„Karel neustále pracoval. Zejména pak po roce 1989, kdy mohly na obrazovku do té doby zapovězené postavy a osobnosti našich dějin, T. G. Masaryk například. Den co den trávil v tom sklepě archivu, v té své miniaturní pracovně, nekonečné hodiny. Filmy si nosil i domů. Pokud vím, tak odpočíval jen tři týdny v roce. V lese a s košíkem v ruce. Rád houbařil," řekl Jiří Čáslavský.
O datu ani způsobu posledního rozloučení s Karlem Čáslavským nechtěl jeho bratr Jiří mluvit. „Ne že bych se k tomu nechtěl vyjádřit, ale nechtějte to prosím po mně. Jsou tady Karlovy děti, rozhodnutí je na nich," uzavřel Jiří Čáslavský.

Jaromír Kulhánek