Lipnice nad Sázavou

neoficiální stránky

Lipnice n.S. v tisku - rok 2012

Následující přehled představuje výňatky z tisku, které se nějakým způsobem týkají naší Lipnice n.S. Snažím se sledovat hlavně regionální tisk - tedy Deník havlíčkobrodska a Cestu vrchovinou. Není vyloučeno, že mi mnohé unikne - budu rád, když dostanu tipy, upozornění ...

2.12.2012

Lipnice nad Sázavou:
Panuška půvabný kraj kolem Lipnice miloval i maloval

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 24.11.2012.

Golčův Jeníkov – Příští rok tomu bude 90 let, co malíř Jaroslav Panuška koupil pozemek v Kochánově, vesnici u Světlé nad Sázavou, a v ní si postavil jednopatrový srub s ateliérem.

O tři roky poději se tam z Prahy přestěhoval natrvalo s celou rodinou. V Kochánově jeden z největších žáků slavné Mařákovy krajinářské školy prožil druhou polovinu tvůrčího života a jeho paleta tam nakonec osiřela.
Mistr ve vsi zemřel 1. srpna 1958 ve věku 86 let, pochován je na světelském hřbitově. V Galerii Goltzova tvrz v Golčově Jeníkově je do 9. prosince výstaven průřez Panuškova díla a od 14. prosince bude možné shlédnout jeho velkou výstavu v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Oba výtvarné salony, první soukromý a druhý státní, tak důstojným způsobem připomenou letošní 140. výročí Panuškova narození.
„Některé obrazy pro naši výstavu, která u nás překlene Vánoce a Nový rok nám v Goltzově tvrzi slíbili zapůjčit," řekla ředitelka havlíčkobrodské galerie Hana Nováková o spolupráci obou výstavních domů.
Kurátor expozice v Golčově Jeníkově, Ladislav Málek, ví, že Panuškovy „vysočinské krajiny" jsou v okolí v mnoha domácnostech.

Často zpodobňoval Lipnici a Melechov
„My jsme se rozhodli představit Jaroslava Panušku nejen jako krajináře, ale jako malíře, jemuž bylo blízké hledání nových směrů, a proto na naší výstavě převažují díla dnes velmi ceněná pro svoji, ve své době, odvahu a nadčasovost. Přijďte se podívat a prohlédnout si čarodějnice s hejny havranů, vodníky a jiná strašidla. Projděte se mezi obrazy se stády mamutů a staroslovanskými hradišti", dodal Málek.
V Kochánově Panuška maloval především hrad Lipnici, například v trvalé expozici havlíčkobrodské galerie je vystaven obraz požáru lipnického hradu, na němž oheň po střeše rozfoukal bájný červený kohout. Zpodobňoval také vrch Melechov a další motivy z okolí a starý dub před srubem. Je známo a připomíná to i pamětní deska na světelském železničním nádraží, že Panuška v roce 1921 na Lipnici přivezl Jaroslava Haška a Josefa Ladu. Spisovatel tam už svůj život dožil, první ilustrátor Švejka za jeho tvůrcem na Lipnici z Prahy rád jezdil.
Ladislav Málek na úvodní místo katalogu Panuškovy výstavy v Goltzově tvrzi zařadil faksimilii téměř přesně 90 let starého dopisu. S domicilem „Lipnice u Světlé nad Sázavou" a datem 14. prosince 1922 Hašek svému příteli s poetickou licencí sobě vlastní sděluje: „Drahý Panuško! Je směšné pro nás tvrdit něco... Kdo věří u nás, co nám píšeš, že sníh již sešel, bláto je? Když ze sněhů zde vyhrabují tiše s muzikanty jich ladné hoboje, když vracejí se z muzik domů, bouř sněhová je zastihne. Vím, otče, že Ti při té zprávě Tvé dobré srdce zajihne. Jsou závěje zde sáhu výše, den každý najdou někoho, jenž ubývá, že zmrzlý chudák z tohoto světa do světa onoho – (Licencia poetica!) Mráz je zde strašný, kosti praští, ať hrom hned do mne řádný praští, když lhu Ti procent jenom deset! Vše pod sněhem, řad vesnic zmizel, Kejžlice, Hora už jsou zaváty, na hody prasečí k nám přišel finančník z Brodu, lotr proklatý. S životní pohromou již sype pokuty, svou mámu udal, nezdanila svini, tak chcípáme zde nevinní i vinní... Tvůj Jaroslav Hašek".
„Panuškovým druhým domovem se stal v roce 1923 kopcovitý kraj Vysočiny, jejž možno přehlédnout z výšky zříceniny hradu Lipnice. Okolní krajina byla obzvlášť blízká jeho malířskému cítění a stala se hlavním zdrojem jeho tvorby. Usiluje zde o zachycení světelných dojmů a atmosférických nálad krajiny ve všech jejích ročních proměnách i o vystižení místního koloritu. Rád maluje nazlátlé podzimy a zimy, jimž – jako Kaván – říká sněhy. Jeho obrazy mají hloubku zamlžených dálek, stejně jako intimitu uzavřených přírodních výseků, vyplývající z pečlivého studia plenéru. Zvláštní pozornost věnoval hradu Lipnice, jejž zachycoval v současné podobě i v několika jeho historických proměnách," napsala ve vstupním slově katalogu výstavy kunshistorička Jitka Boučková.

Ivo Havlík

19.11.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipnici hrozí obří pokuta. Obyvatelé to vzali s klidem.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 19.11.2012.

Lipnice nad Sázavou – V pátek večer se v sále penzionu Brixen konalo další setkání vedení obce s obyvateli Lipnice.

Tématem bylo hospodaření obce a školy, a zejména pak vratky státních dotací a penále vyměřené finančním úřadem. V případě nejhoršího scénáře se může jednat až o 25,4 milionu korun.
Hned v úvodu večera, vědom si rozjitřených emocí při minulém setkání, nabádal starosta Leoš Bláha ke slušné a věcné debatě. Jak se později ukázalo, zcela zbytečně.

Řešili jiné věci
Obyvatelé Lipnice přijali podávané informace s naprostým klidem a v následné diskusi se téma hospodaření nebo dluhy obce vůbec neprobíraly. Řešily se kontroly septiků, zvýšení poplatku za svoz odpadů, polepená autobusová zastávka nebo výměna skla na úřední desce.
Čekal jsem bouřlivější reakci lidí," přiznal po schůzi starosta. Podle jeho názoru je pětadvacet milionů pro běžné lidi tak vysoká částka, že si ji neumí představit, neumí s ní počítat a netýká se přímo jich osobně. I to mohl být podle něj důvod klidného průběhu. „Ta schůze byla úplně o ničem," vyjádřil se zastupitel Ladislav Horký.
V úvodní části starosta Bláha shrnul současné hospodaření obce, které by bez hrozících vratek dotací a penále bylo bezproblémové. Ekonomická situace se zkomplikovala poté, co finanční úřad dokončil kontroly státních dotací, které na různé stavební akce čerpalo minulé vedení v čele se starostou Ladislavem Horkým.
„Co dotace, to porušení, co porušení, to sankce," konstatoval Leoš Bláha. „Požádali jsme o posečkání a prominutí dluhů a formálně už nemůžeme dělat nic víc, než čekat na rozhodnutí generálního finančního ředitelství," řekl Bláha.
Slovo dostala i ředitelka školy Marie Opršálová. Ta seznámila přítomné se situací školy a poděkovala za příspěvky do sbírky. Místostarosta Marek Hanzlík pak pohovořil o některých akcích, které letos obec uskutečnila. Oč méně dotazů padlo během veřejné debaty, o to více měli Lipničtí zájem probrat se starostou Bláhou konkrétní záležitosti, například úpravy v obecních bytech a podobně. „Já jsem hlavně rád, že se mi podařilo uhájit pískoviště," řekl spokojeně jeden z lipnických obyvatel Michal Eigl.

Petr Stránský

16.11.2012

Lipnice nad Sázavou:
Horkého přistihli při nakládce obecního majetku.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 16.11.2012.

Lipnice nad Sázavou – Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou, Ladislav Horký, který je souzen za hospodářskou trestnou činnost, bude mít policii opět co vysvětlovat.

Ve středu 31. října kolem 16. hodiny starosta obce Leoš Bláha s místostarostou Markem Hanzlíkem přistihli zastupitele Ladislava Horkého, jak s dalšími dvěma osobami nakládá na automobilový vozík kamenický materiál z oploceného pozemku u benzinové pumpy v Lipnici.
Materiál přitom patří obci. Horký tvrdil, že nakládku materiálu měl domluvenou s údajným vlastníkem materiálu. Ten to však popřel.
Horký však včera trval na tom, že nakládku kamenického materiálu měl schválenou vlastníkem, jistým V. N. z Lipnice. „Bylo to domluvené už delší dobu, mám to potvrzené e-mailem," bránil se Horký. Na otázku, jak vysvětlí, že údajný vlastník materiálu svůj souhlas s nakládkou popřel, Horký odpověděl: „Každý může občas zapomenout."
Víc už se k tomu vyjadřovat nechtěl s tím, že vše vysvětlí na veřejné schůzi vedení obce s lipnickými občany. Ta se koná právě dnes od 18 hodin v sále penzionu Brixen.
Lipnický starosta Bláha s místostarostou Hanzlíkem po vykázání Horkého z oploceného pozemku poté zjistili, že na skládce kamenického materiálu chybí osm kamenných obrubníků o celkové délce přibližně osm metrů v hodnotě téměř devět tisíc korun.
Starosta Bláha proto podal trestní oznámení na neznámého pachatele pro odcizení obecního materiálu z oploceného pozemku a zároveň podal policii podnět, aby prošetřila aktivity Ladislava Horkého a dvou osob, které tam 31. října přistihl.

Petr Stránský

12.11.2012

Lipnice nad Sázavou:
Tématem veřejné schůze na Lipnici jsou opět dluhy.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 12.11.2012.

Lipnice nad Sázavou – Další veřejné setkání zastupitelů obce s obyvateli Lipnice nad Sázavou se uskuteční v pátek 16. listopadu od 18 hodin v sále penzionu Brixen.

Tématem setkání zastupitelů s občany bude neutěšená finanční situace obce. Penále a vratky státních dotací za rekonstrukci náměstí, rodinné domy pro sociální bydlení a zázemí na fotbalovém hřišti už podle Hanzlíka dosahují částky dvaceti milionů korun.
„V takovémto vypjatém okamžiku má vedení obce povinnost předstoupit před občany a vysvětlit lidem současnou situaci," řekl místostarosta.
Dluhy se týkají stavebních akcí, které se uskutečnily v minulém volebním období, kdy obec vedl Ladislav Horký. Nynější zastupitel je v současné době obžalován z několika trestných činů a už několikrát stanul na lavici obžalovaných před soudem v Havlíčkově Brodě. O verdiktu soud ještě nerozhodl.
Horký svoji účast na páteční schůzi přislíbil. „Máme sice v domě U Jindřicha nějakou akci, ale tuto schůzi si ujít nenechám," slíbil Horký.

Petr Stránský

8.11.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipnice na starých pohlednicích

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 9.11.2012.

Lipnice nad Sázavou – Počátkem prosince vychází v nakladatelství Tváře publikace s názvem Lipnice nad Sázavou na starých pohlednicích. Jejími autory jsou Marek Hanzlík a Bohumír Špaček.

„Jedná se především o obrazovou publikaci, ale u mnohých fotografií jsou obsáhlé popisky. Kniha obsahuje přibližně devadesát fotografií, většinou jsou to historické pohlednice z konce devatenáctého a z první třetiny dvacátého století, které zachycují zmizelou podobu obce Lipnice i hradu. Jsou tam také fotografie, které mnozí lipničtí obyvatelé ještě nikdy neviděli," přiblížil Marek Hanzlík.
Podklady pro knihu pocházejí převážně z celoživotní sbírky historických pohlednic brodského sběratele Bohumíra Špačka, dobové fotografie jsou výsledkem dvacetileté sběratelské snahy lipnického kastelána, Marka Hanzlíka.
Některé fotografie pocházejí z archivů Národního památkového ústavu nebo obecního úřadu Lipnice.
V rámci předvánočního jarmarku, který se bude v Lipnici nad Sázavou konat 8. prosince v kostele sv. Víta a na náměstí, budou mít lipničtí obyvatelé možnost zakoupit tuto knihu za zvýhodněnou cenu dvě stě korun.

Petr Stránský

1.11.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipnice: stát vyzval obec k vrácení dotace.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 1.11.2012.

Lipnice nad Sázavou – Dotaci ve výši necelých šesti milionů korun má státu vrátit radnice v Lipnici nad Sázavou.

Kromě toho má zaplatit i sankci, a to ve stejné výši. Tamní obecní úřad již obdržel příslušný finanční výměr. A důvod? Chyby v hospodaření minulého vedení.
Místostarosta obce, Marek Hanzlík, v této souvislosti uvedl, že samospráva se pokusí dosáhnout odpuštění sankce, případně alespoň její zmírnění.
„Zaplacení takové částky by nás dostalo do velkých problémů," konstatoval Hanzlík a poznamenal, že výše ročního rozpočtu obce dosahuje kolem deseti milionů korun. „Příjmy, které máme, potřebujeme k tomu, aby obec běžně fungovala. Tam není žádný převis na nějaké investiční akce nebo na větší nákupy," pokračoval Hanzlík.
Ten zdůraznil, že obec nedisponuje majetkem, který by eventuálně mohla prodat a díky tomuto prodeji vyrovnat tak velký schodek v rozpočtu.
„Na druhou stranu myslím, že ani stát nemá prioritně zájem na tom, aby obec nefungovala," zamyslel se Hanzlík. Obec se proto bude snažit najít nějaké kompromisní řešení.

Jde o peníze určené na opravu náměstí
Bývalý starosta Lipnice, Ladislav Horký, byl obžalován ze zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu a jeho případ nyní řeší havlíčkobrodský soud.
Podle obžaloby, kterou se Horký snaží vyvrátit, neoprávněně používal peníze, které zastupitelé uvolnili na nákup pozemků, vystavoval falešné faktury a do účetnictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury za práce, které nebyly provedeny. Údajně způsobil škodu nejméně 2,5 milionu korun.
Podle Hanzlíka má obec vracet dotaci vyplacenou na úpravu náměstí. „Byla to poslední etapa té stavební aktivity, která skončila v momentě, kdy nové vedení obce přebíralo obecní agendu," uvedl. Prý to ale nemusí být poslední problém, protože úředníci prověřují i další dotované akce v obci.
Kvůli dotaci se před lety dostal do problémů například i Pohled. Tamní obecní úřad musel vracet skoro 25 milionů korun, protože se mu nepodařilo dokončit dotovanou stavbu školy. Z tíživé finanční situace se obec dostala až díky letos dokončenému prodeji zámku a rozlehlých pozemků v jeho sousedství.

Jaromír Kulhánek

20.10.2012

Lipnice nad Sázavou:
Horký se před policií skrýval, k soudu ale dobrovolně přišel.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 19.10.2012.

Havlíčkův Brod – Pořádné drama připravil včera bývalý lipnický starosta Ladislav Horký všem, kteří v budově okresního soudu v Havlíčkově Brodě čekali, zda se dostaví k hlavnímu líčení, které se mělo konat od 9 hodin.

V úterý se totiž bez omluvy vůbec k soudu nedostavil. Na čtvrtek proto soudkyně Hana Doubková požádala Policii České republiky o jeho předvedení.
„Ještě v půl deváté jsem nevěděla, zda hlavní líčení vůbec začne, policisté mi totiž volali, že se jim Horkého nepodařilo zajistit," sdělila včera Hana Doubková. Horký se svým obhájcem včera krátce po deváté hodině k soudu nakonec přišli.

Bylo mu špatně a měl rozbitý mobil
Svoji úterní absenci vysvětlil Horký u soudu tím, že mu nebylo dobře a že měl rozbitý mobilní telefon, proto prý nemohl zavolat a omluvit se.
Obžalovaný Ladislav Horký se také měl dostavit k psychiatrickému vyšetření k Jaroslavu Kašparů. K němu se ale Horký nedostavil s tím, že je doktor Kašparů proti němu podjatý.
Soudkyně mu proto za neuposlechnutí výzvy udělila pokutu ve výši deset tisíc korun. Proti pokutě si však Horký na místě podal stížnost. Tu bude řešit odvolací krajský soud v Hradci Králové.
Předsedkyně soudního senátu, Hana Doubková, pohrozila Horkému, že pokud se i nadále bude vyhýbat soudním jednáním a ignorovat soudní pokyny, může v krajním případě podat návrh na jeho vzetí do vazby.
Hlavní líčení poté pokračovalo výslechy svědků. Těch soudkyně pozvala celkem osm. Před soudem vypovídali například bývalý místostarosta Lipnice, Jaroslav Prokš, jednatel firmy Grano Skuteč, Vlastimil Nešetřil, zastupitel a někdejší kandidát na starostu Lipnice, Luboš Berger nebo žena, která Horkému prodala dům číslo 48, který na lipnickém náměstí sousedí s budovou obecního úřadu. Před soudem vypovídali také dva bývalí kolegové Horkého: architekt Milan Stejskal a projektant Eduard Žaluda. Oba svého bývalého kolegu hodnotili kladně a jeho profesní činnost byla podle nich na dobré úrovni.
Protože se Horký proti pokutě odvolal, odložila soudkyně další hlavní líčení na neurčito. Ladislav Horký je obžalován z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby, přečin úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Za to mu hrozí až osm let vězení.

Co se do novin nevešlo: z výpovědí svědků
Jaroslav Prokš
- bývalý místostarosta Lipnice nad Sázavou: "Zajišťoval jsem každodenní práce na obci, kontroloval jsem účetní doklady, zařizoval jsem návštěvy firem a úřadů, také jsem oddával," řekl před senátem havlíčkobrodského okresního soudu Jaroslav Prokš. Ten sdělil, že veškeré velké stavební akce zajišťoval Ladislav Horký, a že výběrová řízení se projednávala tak, jak se měla projednávat a že pravidelně jezdili na kontroly.
Přísedící se bývalého místostarosty ptal, zda považuje svoji činnost pro obec za správnou, když finanční úřad nyní udělil obci pětimilionovou pokutu za nedostatky v hospodaření v minulém volebním období. Jaroslav Prokš odpověděl, že ano.
Přísedící se dále ptal, zda kontroloval doklady. Jaroslav Prokš odpověděl, že ano, ale že více by k tomu řekl bývalý účetní obce, Zvolánek. Na nesrovnalosti v dokladech, které objevila kontrola finančního úřadu, odpověděl, že "drobné nedostatky tam možná byly, ale ty nestojí za zmínku". Potvrdil také, že vyplácel nebo dal pokyn k vyplacení hotovosti z pokladny úřadu pro exstarostu Horkého.

Petr Báťa, stavbyvedoucí fy. Grano Skuteč: Firma Grano Skuteč realizovala rekonstrukci lipnického náměstí. Stavbyvedoucí před soudem vypověděl, že téměř všechno organizoval Ladislav Horký sám, a to včetně výběru subdodavatelů. Druhého obžalovaného, podnikatele Pavla Pavlíka, který se také na stavbě několika dílčími pracemi podílel, vůbec neznal. Soud se také ptal stavbyvedoucího, kam vozili zeminu z výkopových prací. Stavbyvedoucí Grana vypověděl, že do lokality, nazývané "hongo bongo" a že lokalitu mu přímo určil Ladislav Horký.

Luboš Berger, zastupitel obce: Luboš Berger v roce 2010 kandidoval na funkci starosty obce za stranu Moderní obec. Před soudem vypověděl, že plakáty a další organizační záležitosti řešil Ladislav Horký. Na dotazy soudu "kdo financoval plakáty, kdo je roznášel, odkud se vzaly peníze na financování kampaně", odpověděl pokaždé slovem "nevím".

Vlastimil Nešetřil, ředitel Grano Skuteč: Ředitel firmy Grano před soudem vypověděl, že zakázku na rekonstrukci lipnického náměstí získala jeho firma ve výběrovém řízení. Uvedl, že on sám neví, kteří subdodavatelé na Lipnici pracovali, že tyto subdodavatele vybíral jeho stavbyvedoucí. Ohledně smlouvy na odvoz zeminy na pozemek paní Kotěrové uvedl, že on sám s paní Kotěrovou nikdy nejednal ani ji nikdy neviděl. Smlouvu od ní podepsanou dostal od Ladislava Horkého. Po několika dalších otázkách na subdodavatele připustil, že část subdodavatelů zajišťoval bývalý starosta, Ladislav Horký. Podle svého vyjádření nejednal s nikým a ani se na stavbách příliš často nepohybuje. Stavbyvedoucí mu prý hlásil, že je na stavbě hodně změn. Druhého obžalovaného, podnikatele Pavlíka, znal od vidění. Potkali se na jednom kontrolním dni na Lipnici. Vlastimil Nešetřil měl také Horkému, přestože ho téměř vůbec nevídal, půjčit sedmdesát tisíc korun. "Vím, že měl finanční nouzi," řekl před soudem Nešetřil. Nevěděl však, zda mu Horký už peníze vrátil. Před soudem vyšlo také najevo, že Horkému zadal některé projektové práce na jiných zakázkách. Za střet zájmů to nepovažoval. Horký se k tomu vyjádřil slovy, že figuroval coby soukromý podnikatel, a že tedy mohl projektovat komukoli. Zda existovaly záznamy ve stavebním deníku o subdodávkách na Lipnici, Nešetřil nevěděl, poukázal na to, že přehled o záznamech ve stavebním deníku by měl mít jeho stavbyvedoucí.

paní Kateřinová: Před soudem vypověděla, že dům číslo popisné 48, který na lipnickém náměstí sousedí s budovou obecního úřadu, zdědila po svém manželovi. O dům prý obec, zastupovaná tehdejším starostou Horkým, měla velký zájem. Kupní smlouvu zařizoval její právní zástupce. Částka byla stanovena dohodou, na obci se prý bavili až o 750 tisících, nakonec dům prodala za 600 tisíc. "Byla jsem ve složité finanční situaci, musela jsem vyplatit manželovy exekuce," řekla Kateřinová. Ta dostala od obce zálohu 300 tisíc. Podle Horkého koupi domu zastupitelstvo nejprve schválilo, později však na podnět Marka Hanzlíka nákup stoplo. Horký podle svých slov nechtěl paní Kateřinové způsobit existenční potíže, proto dům odkoupil jako fyzická osoba a doplatil zbylou částku.

architekt Milan Stejskal: "Po svém studiu jsem s Ladislavem Horkým spolupracoval v ateliéru, později jsme se názorově neshodli," vypověděl u soudu Stejskal. Ten s Horkým spolupracoval do roku 2006. Soud zajímal zejména projekt na obytný soubor Hájek. "Na to mám smlouvu s obcí Lipnice. Pro odbor životního prostředí byl ale projekt nepřijatelný, chyběl posudek na chráněné živočichy," řekl Stejskal. Ten obci vystavil dvě faktury, na 55,5 tisíc a 75 tisíc. Zaplaceno však dostal jen třicet tisíc. Před soudem uvedl, že DPH odvedl z celé částky. Na dotaz, proč obec nežaloval o zaplacení dlužné částky sdělil, že projekt je sice hotový, ale do vydání územního rozhodnutí vnímá tuto zakázku jako nedokončenou. Na dotaz k Horkého profesní zdatnosti odpověděl, že ho vždy měl za dobrého projektanta.

živnostník Svoboda: Ten pro obec zajišťoval tři zakázky, zábradlí u školy, zábradlí a branku na fotbalovém hřišti a ještě jedna dvířka. Uvedl, že zábradlí u školy fakturoval firmě Fast, a ta mu peníze vyplatila. Zábradlí na hřišti dostal od Horkého zaplacené hotově a později ještě jednou na bankovní účet. Svoboda vypověděl, že z dvojí platby jednu částku obci vrátil.

Eduard Žaluda: Pro Lipnici zpracovával územní plán, s tím, že část byla rozpracována Ladislavem Horkým. Z profesního hlediska hodnotí práci Horkého jako solidní. Faktury za práce vystavoval Žaluda osobně. Některé faktury mu Horký platil v hotovosti, přestože o tento způsob placení nežádal. V účetnictví obce se objevily daňové doklady, které vypadaly jako vystavené Eduardem Žaludou. Ten však u soudu prohlásil, že doklady, které mu policie předložila a které měly být falešné, skutečně nebyly pravé. Razítko na nepravých dokladech mu připadalo jako hodně amatérsky provedené. Uvedl, že za tyto faktury zaplaceno nedostal.

Petr Stránský

19.10.2012

Lipnice nad Sázavou:
Bylo mi zle z hub, omluvil se exstarosta Lipnice soudu a podal stížnost

To je nadpis článku z deníku iDnes ze dne 19.10.2012.

Měla ho přivést eskorta v poutech, nakonec přišel sám a dobrovolně. Bývalý lipnický starosta Ladislav Horký až na čtvrtý pokus vydržel celé líčení v procesu, kde je jedním ze dvou obžalovaných. Za podvody, zpronevěry a zneužití pravomocí z doby, kdy řídil Lipnici nad Sázavou, mu hrozí až osm let vězení.

"V pondělí večer jsem snědl nějaké houby, v úterý jsem měl střevní potíže a nemohl jsem mezi lidi. K tomu se mi rozbil telefon, tak jsem se nemohl omluvit," vysvětloval, proč se nedostavil na úterní jednání.
To kvůli jeho nepřítomnosti musela soudkyně Hana Doubková líčení zrušit. Podle svědků se tou dobou Horký procházel po náměstí na Lipnici. Hned v úvodu čtvrtečního líčení dostal obžalovaný navíc desetitisícovou pokutu. Ignoroval nařízení soudu a odmítl absolvovat psychologické vyšetření u Jaroslava Kašparů. "Odmítám na takové vyšetření jít. Pan Kašparů je podjatý, chci jiného," tvrdil před soudem a podal proti pokutě stížnost.

Vypovídali zástupci firem i projektanti
Teprve pak se dostalo na projednávání jeho kauzy. Při čtvrtečních výsleších vypovídali zejména zástupci firem, jež pro Lipnici prováděly stavební práce, bývalý místostarosta Jaroslav Prokš nebo projektanti a architekti. Z jejich výpovědí si soudkyně jen potvrdila, co už zaznělo na předchozích líčeních. Tehdejší starosta Horký v Lipnici osobně řídil veškeré větší zakázky. Využíval své znalosti projektové a stavební činnosti a u zakázek vybíral subdodavatelské firmy, určoval jim ceny, za něž mohou práce uskutečnit, sám vykonával stavební dozor. "Pan Horký vlastně celou stavbu organizoval. Zajišťoval si subdodavatele, dával práci konkrétním lidem. Ani jsem přesně nevěděl o všech činnostech a lidech na stavbě," přiznal stavbyvedoucí společnosti Grano Skuteč Petr Báťa, která v Lipnici přestavovala náměstí.

O pokutě pět milionů neměl tušení
Přestože byl neuvolněným starostou, jeho místostarosta Prokš, který vykonával funkci na plný úvazek, nevěděl o všem, co Horký vykonával. "Já jsem měl na starosti běžný chod obce a drobnější věci. Pan Horký si řídil velké investice sám," vypověděl.
Místostarosta ani nevěděl o tom, že finanční úřad obci vyměřil pokutu pět milionů korun. Po čtvrtečním jednání Hana Doubková odložila líčení na neurčito. Nejprve se krajský soud bude zabývat Horkého stížností vůči pokutě. Samotného obžalovaného pak bude čekat ještě jeden výslech, neboť jeho výpověď za uplynulá jednání nebyla kompletní. Jednapadesátiletý Horký obvinění odmítá s tím, že jeho jediným cílem byl rozvoj obce. "Pokud jsem chyboval, neměl jsem v úmyslu se obohatit," prohlásil už dříve. Řadu nesrovnalostí zjistil při kontrole účetních dokladů o hospodaření obce po nástupu do funkce současný starosta Leoš Bláha, jenž na Horkého podal v listopadu 2010 trestní oznámení. Lipnici hrozil bankrot, neměla peníze na účtech, musela hradit splátky, hrozilo zrušení základní školy.

Martin Vokáč

18.10.2012

Lipnice nad Sázavou:
Horký se k soudu nedostavil

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 17.10.2012.

Havlíčkův Brod – Třetí hlavní líčení v procesu s bývalým lipnickým starostou, Ladislavem Horkým, se v úterý od devíti hodin mělo konat u okresního soudu v Havlíčkově Brodě.

To ale v podstatě ani nezačalo.
Přestože soudkyně čekala na obžalovaného nebo jeho právního zástupce až do půl desáté, ani jeden k soudu nepřišel.
„Protože se obžalovaný Ladislav Horký k soudnímu jednání nedostavil, neomluvil se, ani nepožádal o odročení líčení, využiji další postupy, které mi ukládá trestní řád," konstatovala soudkyně Doubková. Druhý obžalovaný, podnikatel Pavel Pavlík, se i se svým obhájcem k soudu dostavil.

Procházel se po lipnickém náměstí
Předsedkyně soudního senátu, Hana Doubková, měla na úterní jednání pozvaných dvanáct svědků, z toho tři z Prahy. Ti tak budou muset přijít zítra znovu. Jeden ze svědků, podnikatel Miroslav Černý, upozornil soud, že jeho náklady jsou vysoké a že bude žádat jejich proplacení. „Zažádat si můžete do tří dnů, já jsem udělala všechno pro to, aby hlavní líčení proběhlo," řekla Hana Doubková.
Celou záležitost korunovala skutečnost, že soud telefonicky od jistého Karola Sukeníka zjistil, že Ladislav Horký se tou dobou, kdy měl stát před soudem, procházel po lipnickém náměstí. Na mobilní telefon se ho pokoušel zastihnout jak soud, tak během dne i redakce Deníku. Bohužel, marně.
Ladislav Horký se také měl podrobit psychiatrickému vyšetření. Zda se tak stalo, bude soudkyně vědět do čtvrtka.
Bývalý lipnický starosta, Ladislav Horký, který vedl obec v letech 2002-2010, je obžalován z šesti trestných činů: zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby, přečin úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Za to mu hrozí až osm let vězení. Po komunálních volbách před dvěma lety začal nový starosta, Leoš Bláha, zjišťovat velké nesrovnalosti v účetnictví obce a v jeho hospodaření. Podal proto trestní oznámení.
Případem se více než rok zabývalo oddělení hospodářské kriminality Policie České republiky v Jihlavě. Na jeho konci bylo obžalování bývalého starosty, Ladislava Horkého, a podnikatele Pavla Pavlíka, který měl dostávat od obce zaplaceno za práce, které neprovedl.
Soud s Ladislavem Horkým pokračuje ve čtvrtek v devět hodin.

Petr Stránský

17.10.2012

Lipnice nad Sázavou:
Exstarosta místo soudu bloumal po náměstí. Příště přijde v poutech

To je nadpis článku z deníku IDnes ze dne 17.10.2012.

Místo, aby seděl na lavici obžalovaných u havlíčkobrodského okresního soudu, procházel se bývalý starosta Lipnice nad Sázavou Ladislav Horký v úterý dopoledne po lipnickém náměstí. Znemožnil tak už třetí líčení v řadě. Na čtvrteční ráno ho tak soudkyně Hana Doubková nechá přivést v poutech.

První dvě líčení exstarosta opustil předčasně kvůli údajným zdravotním problémům.
V úterý ráno se pak pro jistotu nedostavil vůbec, aniž by se omluvil nebo o sobě dal vědět. Nevěděla o něm soudkyně ani přítomní advokáti.
Líčení se nemůže odehrát bez něj, a tak se začal shánět telefonní kontakt. Mobil ovšem Horký nezvedal. Zjistit, kde je, se nakonec podařilo od obyvatel Lipnice.
"Podle svědka se pan Horký prochází v Lipnici po náměstí," informovala soudkyně. Přístup obžalovaného ji rozladil. Jednání kvůli němu musela přerušit už potřetí.
"Obžalovaný se zjevně snaží zmařit soudní líčení. Vydám proto příkaz k jeho zatčení. Ve čtvrtek posoudíme i jeho umístění do vazby," prohlásila Doubková.

V úterý pak poslala domů všechny pozvané svědky. Někteří cestovali až z Prahy.
Ladislav Horký byl starostou Lipnice několik volebních období. Je viněn z toho, že veškeré stavební zakázky a investice zadával přímo on.
Sám si prováděl technický dozor na stavbách, sám stavby řídil, vybíral subdodavatele a předem se s nimi dohodl na ceně, za něž práce udělají.
Tehdy byly v Lipnici běžnou věcí falešné a fiktivní faktury za neodvedené práce, vybírání peněz z obecní pokladny na konzultace, jež nebyly radou či zastupitelstvem odsouhlaseny, převádění účelově vázaných peněz na provozní náklady a další podvody. Jednapadesátiletému bývalému starostovi za to hrozí až osm let vězení.

Martin Vokáč

19.9.2012

Lipnice nad Sázavou:
Horký opustil soudní síň uprostřed hlavního líčení

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 19.9.2012.

Havlíčkův Brod – Už podruhé zasedal v úterý soud v případu bývalého starosty Lipnice nad Sázavou, Ladislava Horkého, který je obžalován z šesti trestných činů: zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby, přečin úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů.

Stejně jako při prvním hlavním líčení z 2. srpna, ani tentokrát nebyl Ladislav Horký schopen zúčastnit se celého soudního jednání.

Horký: Dávám důraz na výsledek
Od své obvodní lékařky totiž předložil soudu potvrzení, že je dlouhodobě ve stresu a že může vypovídat maximálně dvě hodiny. „Něco takového jsem za svoji soudní praxi ještě nezažila, aby lékař někomu určil, jak dlouho může být před soudem," komentovala předsedkyně soudního senátu, Hana Doubková.
Ladislav Horký ve své obšírné úvodní řeči zhodnotil svoje působení v Lipnici nad Sázavou ve funkci neuvolněného starosty. Uvedl, že pro obec získal asi 80 milionů korun, za které se dokončila plynofikace, vybudovala se kanalizace, veřejné osvětlení, rekonstrukce náměstí, obecní dvojdomky a dům pro seniory či zateplení budovy základní školy. „Jsem si vědom určitých pochybení, někdy jsem přepadl přes hranu zákona, ale vždy s cílem vést obec dopředu. Neříkám, že jsem zákon neporušil, prostě se to stalo, ale já dávám důraz na výsledek," řekl Horký.

Ex-starostu pošle soud na psychiatrii Po několika přestávkách, které si v průběhu své výpovědi Horký vyžádal, ex-starostův advokát požádal soudkyni Hanu Doubkovou, aby líčení pokračovalo bez přítomnosti Ladislava Horkého. Odůvodnil to špatným psychickým stavem svého mandanta, který mu prý neumožňuje kvalifikovaně vypovídat.
Soudkyni Doubkové došla trpělivost. „Pokud zjistím, že je již podruhé mařeno hlavní líčení, použiji adekvátní prostředky, které mi ukládá trestní řád," varovala je soudkyně.
Žádosti obhájce nicméně vyhověla. Horkému ještě na odchodu sdělila, že na výzvu soudu se bude muset podrobit psychiatrickému vyšetření, a to včetně případné hospitalizace v psychiatrické léčebně.
Hlavní líčení pak pokračovalo výpovědí druhého obžalovaného, podnikatele Pavla Pavlíka.
Podnikatel Pavel Pavlík, který provozuje živnost v oboru stavebnictví, se podle svých slov podílel zhruba na třiceti zakázkách pro obec Lipnice nad Sázavou.
Státní zástupce jej obžaloval, že ve spolupráci s bývalým starostou Ladislavem Horkým vystavoval fiktivní faktury nebo faktury, které byly vystaveny účelově za práce, které nebyly provedeny.
Ve své úvodní řeči poukázal Pavlík na skutečnost, že po dobu spolupráce s bývalým starostou v letech 2003 – 2010 nenastal žádný problém, že vždy, co bylo dohodnuto, bylo i splněno. „Ve své profesi musím pracovat s tím, že druhé straně věřím, nedávám každou věc na papír," řekl mimo jiné Pavlík.

Utrpěl ztrátu, tak mu obec dala práci
Ke konci spolupráce zjistil, že obec nemá dostatek finančních prostředků, aby mu za některé práce zaplatila. Vznikla mu tak údajně škoda ve výši asi 44 000 korun bez DPH. „Částku jsem nefakturoval ani nevymáhal, protože jsem si byl vědom, že bych si nepomohl," reagoval Pavlík na dotaz právní zástupkyně obce Lipnice.
Jako kompenzaci mu prý Horký „přihrál" některé stavební zakázky v obci.
Přísedící, Jan Schneider, pak začal klást podnikateli otázky, na které inženýr Pavel Pavlík hledal jen horko těžko odpovědi.
Ukázalo se například, že technický dozor na zakázku, kterou mu zadala obec, prováděl právě tehdejší starosta, Ladislav Horký, kterého si Pavlík na tuto činnost najal coby svého subdodavatele. „Máte pocit, že jste zajistil nezávislý stavební dozor?" ptal se Jan Schneider obžalovaného podnikatele.
„Pokud je starosta neuvolněný a vystupoval jako podnikatel, tak je to podle mého názoru v pořádku. Tak jsem to alespoň chápal já. Střet zájmů jsem v tom neviděl," bránil se Pavlík. Ten Horkému za činnost stavebního dozoru samozřejmě zaplatil.
Před soudem se také řešily některé konkrétní faktury. Například za dlažbu ke schodišti u základní školy. Dlažbu odebral Horký z průjezdu domu čp. 48, a coby dodávku materiálu ji vyfakturoval Pavlu Pavlíkovi. Ten ji zase přefakturoval firmě, která byla hlavním zhotovitelem celé zakázky.
Podnikatel Pavlík také například fakturoval obci odvoz suti. Před soudem ale připustil, že suť v tomto případě jeho firma vlastně vůbec neodvážela.
Během dotazů podnikatel také zmínil, že se na Lipnici vyskytoval spíše sporadicky, a že práce, které měl provést a které delegoval dalším subdodavatelům, kontroloval pouze vizuálně. „Věděl jsem, jaký byl původní stav a pak jsem se tam byl podívat, když to bylo hotové," řekl podnikatel.

Kontrola práce? Vizuální, a až po dokončení
„Ale jak jste potom kontroloval technologické postupy?" dotázal se opět přísedící. Po chvíli naprostého ticha podnikatel pouze zopakoval, že práce kontroloval vizuálně po dokončení, nebo těsně před ním.
Obhájkyni obce Lipnice potom zajímal celý průběh odběratelsko-dodavatelských vztahů. Během dotazování Pavel Pavlík připustil, že se svými dodavateli ani odběrateli se prakticky nestýkal až do vystavení faktury. Připustil, že neexistovaly žádné písemné ani ústní smlouvy o dílo, všechno prý domlouval ex-starosta Horký.
„Na základě čeho jste tedy fakturoval odvedené práce? Kdo určoval cenu?" ptala se dále právní zástupkyně obce.
„To nevím, vycházel jsem z podkladů od inženýra Horkého," komentoval pouze Pavlík.
„Jak jste věděl, kolik máte fakturovat?" ptala se dále právnička. „Od pana Horkého," řekl Pavlík. „A kdo určoval váš zisk?" „Myslím, že inženýr Horký, ale nejsem o tom stoprocentně přesvědčen," odvětil Pavlík. „Byly práce kalkulovány cenou běžnou?" zněl další dotaz. „Práce byly kalkulovány cenou smluvní," odpověděl podnikatel.
Do série dotazů se vložila i soudkyně Hana Doubková. „Jak si v současné době, bez pana Horkého, sháníte zakázky? „Jsou zkrátka obchodní případy, kdy vám zakázku někdo dohodí," řekl Pavlík. Ten také dodal, že zakázky pro Lipnici se na jeho obratu podílely zhruba dvěma procenty.
Na dotaz soudkyně, zda se cítí vinen, odpověděl: „Cítím se nevinen."

Předsedkyně senátu potom další pokračování hlavního líčení odročila na 16. října.

Petr Stránský

13.8.2012

Lipnice nad Sázavou:
Cestovat bez přesedání z Lipnice až do Prahy? Žádný problém.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 13.8.2012.

Chcete pohodlně cestovat o víkendu z Lipnice nad Sázavou až do Prahy a naopak? Žádný problém.

V době turistické sezony vás tam spolehlivě doveze speciální minibus. Cestující rozšíření autobusových spojů o soukromou linku jen vítají.
Například slečnu Marcelu ze Světlé nad Sázavou, která se rozhodla jet v sobotu ze Světlé do Dolního Města ke známým, rozšíření autobusových spojů potěšilo. „O víkendu je problém se do vesnic kolem Lipnice běžnou autobusovou linkou dostat, nejede tam ani kolo, ten miniautobus je prostě super," libuje si mladičká studentka.
Dopravu mezi Lipnicí a „stověžatou matičkou" zajišťuje pražská společnost Amet. Podle průvodčího a zástupce šéfa dopravní společnosti Miloše Paula nejde ale o žádnou převratnou novinku.
"Jenom jsme obnovili tradici. Doprava mezi Prahou a Lipnicí nad Sázavou funguje už téměř tři roky, byť dřív ji zajišťovala jiná firma. Jinak mezi Lipnicí nad Sázavou a Prahou jezdil linkový autobus tak před dvaceti lety pravidelně, než do toho přišla slavná privatizace a cestování byl konec," vysvětluje Paul.
Na otázku, zda se firmě taková více než stokilometrová cesta z Prahy na Vysočinu vyplácí, odpoví s úsměvem a s otázkou: „Myslíte si, že bychom tuto autobusovou dopravu provozovali, kdyby se to nevyplácelo?" Jak vzápětí upřesňuje, autobusové spoje mezi hlavním městem a Vysočinou jsou v turistické sezóně mnohem četnější a vytíženější, než by se zdálo na první pohled.
Miloš Paul společně s řidičem nasedá do svého minibusu hned několikrát týdně, pouze s tím rozdílem, že ve všední den končí cesta pražského minibusu jen v Ledči nad Sázavou. Například v pátek se minibus na této trase „točí" hned několikrát za den. Až do Lipnice se jezdí pouze o víkendu. „Zatím jezdíme s minibusem, ale není problém zajistit podle počtu cestujících autobus mnohem větší, stejně tak není složité zajistit si na cestu předem místenky. Například pod lipnickým hradem U České koruny jsou k dostání běžně. Jinak do Lipnice budeme jezdit až do konce září," upřesňuje soukromý dopravce.

Štěpánka Saadouni

9.8.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipnický ex-starosta Horký před soudem dlouho nepobyl.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 2.8.2012.

Ve čtvrtek dopoledne začal okresní soud v Havlíčkově Brodě rozplétat rozsáhlou trestnou činnost bývalého starosty Lipnice nad Sázavou, Ladislava Horkého.

Ten čelí obžalobě z šesti trestných činů, a to zneužití pravomoci veřejného činitele, zpronevěry, zneužití pravomoci úřední osoby, přečin úvěrového podvodu a dvou druhů podvodů. Spolu s ním stanul na lavici obžalovaných také podnikatel z Olešnice, Pavel Pavlík, který se měl na některých činech podílet coby spolupachatel.
Státní zástupce vyjmenoval třiadvacet případů protiprávného jednání obžalovaných, kteří svým jednáním měli způsobit škodu ve výši téměř 1,3 milionu korun. Většinu z této částky, 1,23 milionu korun, tvoří škoda, kterou obžalovaní způsobili obci Lipnice. Dále poškodili reklamní agenturu a foto-video ateliér, kterým nebyly některé zakázky zaplaceny.
Slovo pak dostal Ladislav Horký. Četl z papíru připravený projev, ve kterém neopomněl zmínit, že funkci starosty vykonával v letech 2002 - 2010 při zaměstnání, že po něm na Lipnici zůstalo mnoho vykonané práce a realizovaných staveb a že jeho cílem bylo zajišťovat rozvoj obce.
„Připouštím některá pochybení administrativního charakteru, ale osobně jsem se neobohatil. Škoda je vyčíslena nepřesně. Necítím se být vinen v rozsahu šesti trestných činů," vypověděl Horký. Přiznal také, že si nestihl prostudovat svůj spis.

Horký: Nejsem schopen výslechu
Na dotaz soudkyně Hany Doubkové, proč si nestihl přečíst svůj spis, který měl k dispozici už od dubna, Horký odpověděl: „Mám zdravotní problémy, nemohu se dlouho soustředit a nejsem schopen dlouho číst, docházím na psychoterapie," argumentoval bývalý starosta.
S poukázáním na svůj zdravotní stav na závěr své řeči požádal soud o odročení jednání. „Dnes nejsem schopen výslechu," potvrdil Horký.
Soudkyně proto uložila Horkému, aby soudu doložil podrobnou lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu, kterou nechá přezkoumat soudním znalcem.
Obhájce Richard Maleček pak vyjádření Horkého korigoval slovy, že jeho klient se chce hlavního líčení účastnit a chce před soudem vypovídat, nicméně s ohledem na zdravotní indispozici svého klienta požádal soud o odročení jednání.
Obhájce podnikatele Pavlíka s návrhem souhlasil, právní zástupce obce Lipnice rovněž, a tak soudkyně Hana Doubková konstatovala, že soudu nezbývá než žádosti vyhovět a odročila hlavní líčení na 18. září.

Machinace s fakturami
Druhý obžalovaný, podnikatel Pavlík, se tak ani ke vznesené obžalobě nestihl vyjádřit. Státní zástupce mu klade za vinu, že ve spolupráci s Ladislavem Horkým vystavoval účelové faktury za práce či služby pro obec, které nebyly nikdy provedeny. Horký je potom měl zařazovat do účetnictví obce a proplácet buď hotově z pokladny, nebo převodem na účet jiné osoby, ke kterému měl dispoziční práva. V některých případech si peníze měl posílal na svůj osobní účet.
V dalších případech měl Horký vystavit falešné faktury například za právní služby, které měla pro obec vykonat jistá advokátka z Prahy. Ta ale ve skutečnosti Lipnici žádné právní služby neposkytla a žádnou fakturu, která se v účetnictví obce objevila, nevystavila. Jednalo se o falzifikát, zhotovený podle obžaloby právě bývalým starostou.
Značnou škodu údajně způsobil bývalý starosta své obci v případě nákupu pozemků v lokalitě Hájek.

Čachry s pozemky v lokalitě Hájek
Přestože si byl tehdejší starosta vědom, že obec nemá na nákup pozemků dostatek financí, uzavřel s investorem Miroslav Černým smlouvu, a to bez vědomí zastupitelstva. Podle této smlouvy měl Černý v dubnu roku 2007 zaplatit obci dva miliony korun jako zálohu na nákup pozemků v lokalitě Hájek. Tehdejší starosta Horký však prý peníze od investora použil na platbu běžných provozních výdajů obce a na příspěvek pro základní školu a závazek daný investorovi nesplnil. Když se Černý domáhal vrácení zálohy, zaplatil mu Horký do ledna 2009 jen asi půl milionu korun. Zbylých 1,5 milionu zaplatil Horký ze státních dotací, které obec získala na krytí výdajů z titulu investiční výstavby.
Úvěrového podvodu se měl Horký dopustit tím, že v žádosti o úvěr ve výši 1,3 milionu korun uvedl nepravdivé informace a zatajil bance skutečnost, že se obec zavázala nepřijmout úvěr v jiné bance, než u které měla vedený běžný účet.

Petr Stránský

8.8.2012

Lipnice nad Sázavou:
Soud po chvíli skončil, obviněnému exstarostovi se udělalo špatně.

To je nadpis článku z deníku Dnes ze dne 2.8.2012.

Havlíčkobrodský soud začal rozplétat složitý případ bývalého starosty Lipnice nad Sázavou Ladislava Horkého. Daleko se ale nedostal. Žalobce totiž stihl přečíst jen obvinění a líčení soudkyně odročila na září. Důvodem byl špatný zdravotní stav obžalovaného. Horkému za podvody hrozí až 8 let vězení.

Obžaloba, kterou státní zástupce v úvodu líčení četl více než hodinu, obsahuje 23 bodů a viní jednapadesátiletého Ladislava Horkého z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele a úřední osoby, zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu. Obci měl způsobit ztrátu zhruba dvou a půl milionů.
Ve výčtu skutků figuruje zejména předkupní smlouva za dva miliony korun na prodej pozemků určených k zástavbě v lokalitě Hájek, kterou Horký uzavřel v dubnu 2007 bez vědomí zastupitelstva s podnikatelem Miroslavem Černým. Většinu peněz vzápětí Horký použil na běžný provoz a úhradu dluhů obce.
Horký se smlouvou zavázal do dvou let pozemky vykoupit a převést na Černého. Ten ale do dvou let neměl ani pozemky, ani své peníze. Horký mu vrátil jen 700 tisíc. Zbytek až poté, co na něj Černý podal v červnu 2009 žalobu.
Dluh ale vrátil z peněz určených na projekt energetických úspor lipnické základní školy. Touto machinací připravil exstarosta obec o dalších asi 130 tisíc na úrocích z prodlení a nákladech soudního řízení.

Komplic je před soudem také, hrozí mu 5 let
Poté už v řadě dalších případů neoprávněného obohacení na úkor obce začal figurovat kromě Horkého jeho obchodní partner, sedmapadesátiletý podnikatel Pavel Pavlík. Na jeho firmu Horký podle obžaloby vystavoval falešné účetní doklady na neexistující služby a postupně se takto společně obohatili asi o 1, 2 milionu korun. I Pavlík stanul před soudem, hrozí mu 5 let.
Poslední Horkého akcí pak bylo uzavření úvěru v roce 2009 u České spořitelny na víc než 1,3 milionu korun, aniž by ho k tomu oprávnili zastupitelé. Starosta při tom bance zatajil, že je obec vázána u jiné banky. Protože obec podmínky úvěru nedodržela, dodnes musí dluh vracet podle splátkového kalendáře.
Sám Horký u soudu tvrdil, že se za osm let v čele obce na její úkor účelově neobohatil a obvinění bere jako cílený útok proti sobě. "Po celou dobu jsem měl jediný cíl - zajišťovat rozvoj obce, i když některá administrativní pochybení připouštím. To, že poprvé stojím před soudem, je snaha o to, abych opustil funkci v čele obce," hájil se Horký.
Ten podotkl, že ho celý případ poškodil nejen profesně, ale hlavně zdravotně. "Vážně jsem psychicky onemocněl a nejsem schopen se dlouhodobě soustředit. Docházím na psychoterapie a beru léky na uklidnění," řekl Horký s tím, že to je také důvod, proč nebyl schopen se za téměř čtyři měsíce seznámit s obžalobou a proč ani nyní není schopen výslechu.
Soudkyně Hana Doubková ho proto požádala o podrobnou lékařskou zprávu, která by jeho tvrzení potvrdila. Ještě před výslechem druhého obžalovaného Pavla Pavlíka pak soudkyně hlavní líčení kvůli zdravotní indispozici Horkého odročila na 18. září.
Podnikatel a lipnický patriot Horký stál v čele obce osm let - od roku 2002 do roku 2010, kdy ho nahradil Leoš Bláha. Ten odhalil rozsáhlé nesrovnalosti v hospodaření obce a okamžitě podal na bývalé vedení trestní oznámení.

Jaroslav Šnajdr, Petr Vokáč

8.8.2012

Lipnice nad Sázavou:
Kontroloři v Lipnici: Bývalý starosta vzal peníze z dotace.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 30.7.2012.

Vážné obavy vyvolala u lipnických zastupitelů zpráva finančního úřadu v Jihlavě, kterou zastupitelé projednávali minulou středu na svém zasedání.

Finanční úřad v Jihlavě totiž vyměřil obci odvod za porušení rozpočtové kázně. Obec musí zaplatit pět milionů a osm set tisíc korun a k tomu jí bude ještě vyměřeno penále. Pro Lipnici, která se po volbách v roce 2010 potýkala s velkými dluhy a která nebezpečí bankrotu odvrátila jen za cenu zastavení obecního majetku a vykácení obecního lesa na tři roky dopředu, je to další těžká finanční rána.
„Kontrola se týkala čtvrté etapy rekonstrukce lipnického náměstí, která probíhala od roku 2004 a byla vymezena územím od horní půlky náměstí směrem k amfiteátru v blízkosti schodů ke kostelu," přiblížil lipnický místostarosta Marek Hanzlík.

Nešlo o formality, ale o zásadní chyby.
Podle Hanzlíka se potvrdily jeho nejčernější obavy. „Pochybení, která při zúřadování a využití této dotace nastala ze strany Lipnice, nebyly pouze formální, ale spočívala ve skutečném vyvedení peněz mimo obec. Jednalo se o několik set tisíc korun," řekl Hanzlík s poukázáním na celou řadu dalších závažných pochybení, která kontroloři finančního úřadu našli.
„V samotném nálezu kontrolorů se objevuje několik zásadních porušení rozpočtové kázně. Ať už to bylo výběrové řízení, které nebylo provedeno v souladu se zákonem, nebo fakturování prací, které nebyly odvedené. Ve vyúčtování dotace se objevila i zfalšovaná faktura," vypočítal Hanzlík.
„Nevím, kým byly tyto peníze vyvedeny, ani to, na jaký to bylo účet. Podle vyšetřování kontrolorů je to ale zřejmě účet bývalého starosty," vyčetl ze zprávy finančního úřadu místostarosta Hanzlík.
K závěrům berních úředníků se vyjádřil tehdejší starosta Ladislav Horký. „Zprávu jsem nečetl úplně celou, ale zdála se mi vyvážená. Konstatuje, kde se staly chyby a kdo je udělal. Třeba jsem je udělal já, třeba je udělali oni. Ale závěrečné vyúčtování dotace zpackalo nové vedení obce," řekl Horký. Výběrové řízení bylo podle bývalého starosty v pořádku. Na námitku, že zpráva finančního úřadu říká pravý opak, reagoval: „Samozřejmě, že výběrové řízení bylo v pořádku, nevím, proč finanční úřad napsal něco jiného. Musím si to přečíst a napadnu to," kontroval Horký.
Bývalý starosta obce se brání „Já neříkám, že jsem chyby neudělal, ale neudělal jsem je takovým způsobem, abych poškodil obec. A není pravda, že by práce nebyla odvedena. Jak se tam píše, že peníze skončily u mě na účtě, to je proto, že jsem to dělal já, výběrové řízení jsem celé zpracoval, šlo jen o 17 400 korun za práci, kterou jsem udělal, ale ta byla pro obec odvedena," bránil se Ladislav Horký.
Na námitku, že ve zprávě finančního úřadu se píše o stovkách tisících korun, odpověděl: „To není můj problém, to nebude ani řešeno soudem. Zprávu nemám celou v hlavě, jen jsem zachytil, že finanční úřad někde na konci zprávy konstatoval, že se udělaly práce, které byly navíc. Ale o tom se rozhodovalo v zastupitelstvu, to jsem nerozhodoval já. A že se tedy propletly etapy, to se propletly, udělaly se práce za víc peněz. Že se neudělalo šest schodů místo sedmi nebo šest a půl metru dlažby místo osmi a půl metru dlažby, to jsou právě ty drobné detaily, které se měly dát dohromady předtím, než se udělalo závěrečné vyúčtování. Jenže závěrečné vyúčtování dotace začalo dělat nové vedení obce bez toho, že by si normálně sedli se mnou nebo s tehdejším místostarostou Prokšem. Nové vedení mělo spoustu času, jeden a půl měsíce, já bych to napsal za týden," oponoval Horký.

Ještě to nekončí...
Obci v každém případě hrozí tučná pokuta. Z té má současný místostarosta Hanzlík obavy. „Každá sankce v řádech milionů je pro naši obec smrtící. Nejdřív nám bude doručen finanční výměr, pak budeme vědět konkrétní částku, a pak se budeme snažit jednat o nějaké korekci. Až dojednáme nějakou případnou korekci a bude jasné, kolik nás toto porušení dotačních podmínek bude stát, pak můžeme uvažovat dál, kolik z toho třeba je škoda, kterou přímo způsobil konkrétní člověk. To já nyní nedovedu odhadnout," řekl Hanzlík.
Pro Lipnici to však nemusí být poslední rána. „Ještě se prověřuje dotace na výstavbu šesti rodinných domů u hradeb a výsledek této kontroly nemůžu předjímat, ale možná do měsíce už bude na světě. Pak možná bude další boj," uzavřel místostarosta Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík.

Petr Stránský

7.8.2012

Lipnice nad Sázavou:
Hradní kapli vyměnili za balon.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 9.7.2012.

Pro netradiční zážitek se rozhodli budoucí novomanželé z Lipnice nad Sázavou.

Místo obvyklé hradní kaple si pro svůj první manželský polibek vybrali letící balon, který se s nimi a jejich blízkými odlepil od země ve čtvrtek 5. července okolo sedmé hodiny ranní z místního fotbalového hřiště.
Ani silnější vítr situaci nezkomplikoval, takže pilot mohl zavelet ke startu. Let trval asi hodinu a půl. Obřad však musel proběhnout ještě nad katastrálním územím obce. „Kroužili jsme i v okolí vodní nádrže Želivky a měkce jsme dosedli u Kožlí.
Pilot pak povýšil všechny účastníky do šlechtického stavu balonářů a vydal jim křestní list vzduchoplavce. Při letu nebyly vůbec žádné problémy, pilot měl osmnáct let praxe. Pozorovali jsme „archeologa" s minohledačkou, srnky a zajíce a chvilkami řídké mraky. Počasí bylo perfektní," popisuje zážitky Zdeněk Ježek, zastupitel obce, který ve výkonu obřadu zastupoval nepřítomného starostu.
Obecní úřad zajišťuje ročně padesát až šedesát svateb, převážně ve slavnostním prostředí hradní kaple. Podobný adrenalinový obřad se však konal poprvé. Zastupitelé jej ale přijali s klidnou hlavou. „Při oznámení svatby ve vzduchu se mi nehonilo hlavou v podstatě nic, nebo snad jen to, že to bude velmi neobvyklý svatební obřad.
Obavy jsem neměl vůbec žádné, přestože jsem v balonu nikdy neletěl. Ani speciální příprava nebyla. Jen jsme sledovali předpověď počasí, ale to jen z toho důvodu, že start balonu mohl být jen ráno nebo večer, a kdyby se to nepovedlo kvůli předpovědi, tak by svatba musela být někde na zemi," dokončil Ježek, který obřad ve vzduchu vykonával.

Martina Ježková

5.7.2012

Lipnice nad Sázavou:
Horký míří k soudu.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 4.7.2012.

Před havlíčkobrodským soudem stane ve čtvrtek 2. srpna Ladislav Horký, bývalý starosta Lipnice nad Sázavou.

Ten je obžalován z trestných činů zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu, za což mu hrozí až osm let za mřížemi.
Horký, který stál v čele Lipnice v letech 2002 až 2010, měl podle žalobců svým jednáním obci údajně způsobit škodu za nejméně dva a půl milionu korun.
Exstarosta požádal o bezplatné přidělení advokáta. „Nyní jsem nezaměstnaný a nevlastním žádný majetek. Soud ale rozhodl, že nemám na bezplatného obhájce nárok," posteskl si.
První soudní líčení bylo původně naplánováno už na 14. června, ale Horký využil svého práva a změnil právního zástupce. Tím se stal pražský advokát Richard Maleček. Ten tak nyní musí do srpna nastudovat spis o  téměř čtyřech tisících stranách.
Spekulace, že by se snažil získat čas před soudním jednáním, Horký odmítl. „Oddálit soud jsem nechtěl. Ke změně advokáta jsem se rozhodl poté, co bývalý lipnický místostarosta Jaroslav Prokš v podstatě prohrál soudní spor o svoji odměnu za výkon funkce, na kterou měl ze zákona nárok. To už jsem znejistěl, a měl jsem proto pocit, že bude lepší vzít si advokáta, který není z tohoto regionu," sdělil Horký.
Bývalý lipnický starosta je také přesvědčen, že jde o cílený útok na jeho osobu. „Někdo se mě snaží potopit," řekl. „Příprava soudního spisu a bezpočet různých posudků musely stát už víc peněz, než kolik činí údajná a navíc i  zpochybnitelná škoda, kterou jsem údajně měl obci způsobit," uzavřel Ladislav Horký.

Petr Stránský

4.7.2012

Lipnice nad Sázavou:
Projektový den v ZŠ, ZUŠ a MŠ Lipnice nad Sázavou.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 26.6.2012 a zároveň i z týdeníku Cesta Vrchovinou ze dne 3.7.2012.

Končí další školní rok, rozdá se vysvědčení, dětem se popřejí hezké prázdniny a školní lavice zůstanou na dva měsíce prázdné. Ke konci roku se však neuzavírá pouze klasifikace žáků, ale hodnotí se průběh celého školního roku - jednotlivé aktivity, co se povedlo, podařilo či nepodařilo, co je potřebné udělat, na co je nutné se zaměřit, atd. Tak jako každý školní rok i tento byl plný různých akcí a jednou z nich byl i projektový den - tentokrát na téma Rakousko. Tento projektový den byl zároveň i dnem otevřených dveří pro všechny, kteří mají o naši školu zájem.
Rakousko bylo další evropskou zemí, se kterou naši žáci II. stupně, prostřednictvím připravených prezentací, seznamovali nejen sami sebe navzájem, ale i ostatní diváky. Náplně prezentací byly - zajímavosti o Rakousku, soutěže, kvízy, typická jídla a hudba. Ani žáci I. stupně nezůstali pozadu. Společně se svými učitelkami si pro rodiče a návštěvníky připravili dramatizaci pohádky, televizní zpravodajství a hudební vystoupení žáků, které navštěvují místní ZUŠ. Bylo to velmi příjemné dopoledne, kde pomyslnou třešničkou na dortu byl oběd ve školní jídelně, opět s vybranými jídly rakouské kuchyně. Pochvalu si zaslouží všichni žáci za své prezentace, ale také učitelé, vychovatelky, kuchařky i ostatní provozní zaměstnanci, kterým bych touto cestou chtěla poděkovat za odvedenou práci a popřát všem pěkné a odpočinkové léto.

Na projektový den navazoval i školní zahraniční zájezd, jehož hlavní organizátorem byl pan učitel Roček, který napsal:
„Náš letošní projekt zaměřený na Rakousko vyvrcholil ve dnech 5.-7.května 2012 zájezdem do rakouské spolkové země Salzbursko. Zájezd jsme pořádali ve spolupráci s cestovní kanceláří KOTOUR z Poličky. Zúčastnilo se ho celkem 42 účastníků z řad žáků školy, rodičů, bývalých žáků, přátel školy i učitelů. V první den jsme navštívili městečko Gmunden, krásné jezero Mondsee, prohlédli jsme si město Salzburg, kde byl zajištěn nocleh. Druhý den jsme zavítali do sousedního Německa (spolková země Bavorsko). Nejdříve jsme podnikli plavbu po jezeře Konigsee a obdivovali se krásné okolní přírodní scenérii. Poté jsme navštívili solný důl, kde jsme se do podzemí svezli vláčkem a v podzemí jsme se sklouzli i na dvou skluzavkách. Den jsme zakončili prohlídkou města Berchtesgaden. V závěrečný den jsme zajeli do nádherného Halstattu, ležícího na břehu stejnojmenného jezera. Posledním cílem naší cesty bylo lázeňské městečko Bad Ischl.“
Doufáme, že se všem účastníkům naše společné putování líbilo, že byli spokojeni a že nám zachovají přízeň i do budoucna.
Již jsme takto navštívili Nizozemsko a Belgii, Švédsko a Dánsko, Itálii, Francii, Velkou Británii a nyní Rakousko. Která země bude další v pořadí? To rozhodnou žáci na začátku dalšího školního roku. Přeji všem pěkné, slunečné a pohodové léto!

Mgr. Marie Opršálová, ředitelka školy

16.6.2012

Lipnice nad Sázavou:
Bývalý starosta Lipnice změnil obhájce, oddálil tak soud.

To je nadpis článku z deníku MF Dnes ze dne 16.6.2012.

Tento týden měl před havlíčkobrodským soudem stanout bývalý starosta Lipnice Ladislav Horký. Obviněn byl z podvodů a zpronevěr, kterých se měl dopustit při výkonu funkce. A koncem příštího týdne mohl odcházet s rozsudkem.
Mohl. Jenže vše je jinak.
Ačkoliv soudkyně Hana Doubková už měla řízení naplánované, nakonec z něj sešlo. "Obžalovaný na poslední chvíli změnil obhájce. Nový se musí seznámit se spisem, musím mu dát minimálně měsíc čas", uvedla soudkyně. Naznačila, že by se ze strany Horkého mohlo jednat o snahu oddálit zahájení soudního procesu.
Nový termín projednání jeho případuještě znám není. "Spis je velmi rozsáhlý, má asi tři tisíce stran",prozradil státní zástupce Pavel Kadrnka. "Počítám s tím, že jen obžalobu budu až tři hodiny číst," odhaduje Doubková.
Bývalý lipnický starosta se včera vyjádřil pouze přes e-mail. "Vždycky mi přinášíte svýma nepřesnostmi v podání tisku potíže. Z toho skutečně radost nemám," odmítl cokoli dále komentovat.
Jednapadesátiletý Horký byl obviněn ze tří trestných činů. Podle vyšetřovatele se dopustil zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu, to vše ve velkém rozsahu. Hrozí mu až osm let vězení. S ním byl obviněn i sedmačtyřicetiletý podnikatel, který mu měl pomáhat. Tomu hrozí pět let vězení.
Vyšetřování trvalo rok a čtvrt. Policie zjistila, že Horký například peníze, které obec získala na nákup pozemků, použil na běžný chod Lipnice, pozemky vůbec nekoupil. Do účenictví úřadu zařazoval fiktivní doklady a faktury.

vok


25.5.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipnice nad Sázavou se vyrovnává s problémy.

To je nadpis článku z týdeníku Cesta vrchovinou ze dne 22.5.2012.

Obec Lipnice nad Sázavou se stále vyrovnává s problémy, do kterých ji dostalo předešlé vedení obce. "Peníze jsou u nás stále problémem," říká starosta Leoš Bláha. "Nemáme volné finanční prostředky, ale daří se nám financovat infrastrukturu obce. Stále řešíme problémy z minulosti."
Vedení obce se podařilo ukončit nevýhodné úvěry u KB a ČS, kde byly špatně nastavené splátky. Podařilo se jim úvěry refinancovat se splátkami na delší období u Wbank.
"Situace se tím stala stabilní a nemáme nyní závazky po splatnosti," pokračuje pan starosta. "Zatěžuje nás ale vyšetřování a soudy."
V obci se stále něco děje, ale jak říká Leoš Bláha "jsou to věci, které nejsou vidět."
Velké úkoly nyní na obec čekají. "Je to hlavně projekt kanalizace. Jsou v něm závažné nedostatky," informuje pan starosta. "Přehodnocujeme původní dokumentaci, která neprošla ani správním řízením. Je nutné zjistit, kdo pochybil a dokumentaci upravit a doplnit, aby vyhovovala obci a takéí cenově. Tato jednání již byla zahájena."
Obec má projekt a stavební povolení na vybudování požární nádrže, která je nezbytně nutná. Zatím ale nejsou finanční prostředky.
V Lipnici se snaží i o oživení kulturních akcí, které tu měly tradici. "Rodinná firma pana Haška se snaží oživit tradici Haškovy Lipnice. Bude 21.července s bohatým kulturním programem. Poslední dobou fungovala tato akce jen díky našim dobrovolným hasičům," říká Leoš Bláha. "Financuje ji rodinná firma a obec poskytne amfiteátr, alužby a společně se školou zajistí část organizačních záležitostí."
Divadlo z Nymburka nastudovalo hru Osudy dobrého vojáka Švejka a představí ji na této akci. Vedle divadelních vystoupení se chystají dětská představení a literární soutěž inspirovaná dílem Jaroslava Haška. V hudební části vystoupí Wabi Daněk, Buty a další.
"Chceme oživit Haškovu Lipnici a přilákat do obce spokojené diváky," dodal Leoš Bláha.

sta


15.5.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipničtí žáci si vedou úspěšně.

To je nadpis článku z týdeníku Cesta vrchovinou ze dne 7.5.2012.

Žáci Základní školy v Lipnici nad Sázavou se průběžně zúčastňují různých soutěží a sklízejí v nich úspěchy. Krajský úřad Kraje Vysočina uspořádal letos již třetí ročník soutěže Poznej Vysočinu. V lipnické škole ji tentokrát pojali jako dlouhodobou soutěž, žáci řešili testy přes internet. Tato forma přípravy se vyplatila. Nejlepší ze školního kola – Míla Mikešová a Petr Vája si dobře vedli v krajském kole. Zde si mezi 112 soutěžícími vybojovali místo v zájezdu do Prahy. Ten byl odměnou pro čtyřicet nejlepších.
Žákovská družstva mají za sebou také pěkné výsledky v okresním a krajském kole soutěže ve znalostech zdravého životního stylu s názvem SAPERE. Družstvo mladších žáků ve složení K.Čeleda, M.Dáňová a N.Matějková bylo v našem okrese nejlepší a postoupilo do krajského kola. I odtud si odneslo palmu vítězství, která mu zajistila účast v celostátním kole. Účast v krajském kole si zajistili i starší spolužáci J.Bolech, A.Koníčková a M.Mikešová. V něm obsadili druhé místo, když odpověděli všech patnáct otázek, a jen o padesát vteřin horší čas je dělil od vítězné Základní školy Hálkova, Humpolec. Na soutěže žáky připravoval učitel František Roček.
Další tříčlenný tým, v němž byli Radek Česal, Kristýna Matějíčková a Lucka Kutlvašrová, reprezentoval lipnickou základní školu v okresním kole finanční gramotnosti. Družstvo si nevedlo špatně, když správně vyřešilo čtrnáct otázek a pouze horší čas ho odsunul na druhé místo za Základní školu Štoky.

mal


10.5.2012

Lipnice nad Sázavou:
Nějaké „kulišárny" jsem udělal, ale rozhodně to není na zavření.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 9.5.2012.

Ladislav Horký: Někdy jsem přes hranu zákona přepadl, ale vždycky to bylo s cílem strkat obec intenzivně dopředu.
Bývalý starosta Lipnice nad Sázavou, Ladislav Horký, čelí obvinění z několika trestných činů. Je podezřelý z trestných činů zpronevěry, podvodu a úvěrového podvodu. Soudní stání by mělo začít v červnu.
Ladislav Horký v rozhovoru pro Deník připustil, že nějaké „kulišárny" udělal. Jak ale říká, vždy byl na prvním místě zájem o rozvoj obce.

Na svém posledním zasedání vás zastupitelé Lipnice vyzvali k rezignaci. Vyslyšíte tuto žádost?
Vyzval mě , jak jsem si přečetl, starosta Bláha. Ale takovýmhle způsobem mě vyzývat přes zastupitelstvo k rezignaci, s tím můžou jít někam... Když se rozhodnu rezignovat, tak jedině na základě toho, že řeknu, že se takového jednání zastupitelstva účastnit nebudu. Nechovají se ke mně jako k bývalému starostovi, přestože vědí, že jsem do obce vložil osobně skutečně velké množství finančních prostředků , jejichž navrácení záměrně zbrzdili a chtějí využít policejního a soudního řízení k tomu je nevrátit. Na druhou stranu se v zastupitelstvu píše, že prý jsem napáchal škodu asi za milion korun. Tu škodu nikdo neprokázal.

Zmínil jste, že máte do obce vloženo hodně finančních prostředků...
To mám, ale tohle nechme stranou, až na soudní řešení pohledávek. Když člověk má možnost číst ze spisu, jak kdo na lipnický problém nahlížel, jak vypovídal , tak já si připadám, že celou obec osm let jsem vedl jen já, při zaměstnání. Že tu nikdo jiný nebyl, žádný úředník , žádné zastupitelstvo. Teď jsou z toho aféry. Překvapilo mě, že člověk také ze spisu zjistí, že se někteří „jakoby kamarádi" kamarádí pouze s funkcí, ne s člověkem. Z toho mně bylo smutno.

Nicméně policie to uzavřela s tím, že k nějakým pochybením došlo...
Došlo, no... to došlo. Já vím, že jsem nějaké „kulišárny" udělal. Ale rozhodně to není na zavření. Pro obec jsem zajistil za osm let 70 milionů korun. To je ročně navíc téměř celý příjem obce, vytvářený z daní , vlastních příjmů obce, obyvatel. Myslím, že to nebyl špatný výsledek. Nyní obec za tyhle čtyři roky, co ji ještě 2,5 roku povede rodina Bláhových s kastelánem Hanzlíkem a správcem lesa Ježkem, o takových deset milionů korun přijde. Tak to vidím já. Nastavují to jen tak, že za všechno můžu já, potřebují mě dostat za mříže a obec do skanzenu.

Máte za to, že současnému vedení jde o to, aby poškodili přímo vás osobně?
Samozřejmě. To už je nyní zřejmě doložitelné. Ale nejen mně. Jsou to všichni lidi okolo mě. Ale co je nejhorší – hlavně poškozují obec. Bláha s Hanzlíkem mají úplně jiný záměr s Lipnicí než ten, ke kterému jsem obec mnoho let vedl já. Oni ten záměr ale umějí prosazovat tak, že to vlastně obyvatelé Lipnice pocítí až za několik let. Dokážou je zblbnout. Těžko se mně to říká, ale je to tak. Znám mentalitu Lipnických, proto jsem také vyřezal na Dřevěné Lipnici 2010 „Lipnického výra". Kdo ho viděl, tak by to s mým vysvětlením dokázal pochopit. Ale o tom až jindy, až na Dřevěné Lipnici 2012. Bláhovi s Hanzlíkem potřebují zmařit hlavně mě, protože jsem léta prosazoval a realizoval rozvoj Lipnice s cílem, aby se dostala na úroveň ostatních obcí či menších měst v okolí a uměla přijímat nové obyvatele a žít jako přirozené kulturní centrum blízkého okolí. To je osobní posedlost vůči mně a místostarostovi Prokšovi. ... akorát by ta posedlost neměla končit tím, že to odskáče Lipnice.

Co si myslíte, že jste mohl udělat lépe nebo jinak?
Co jsem mohl udělat líp? Já jsem to dělal při zaměstnání a nejsem až tak komunikativní, povídavej člověk. Když mám v hlavě problém, tak se zeptám, kdo mi s ním pomůže. Poptám se pár lidí, a když na to nemají čas ani možnost napomoci , tak se snažím ten problém vyřešit jiným způsobem. A to je třeba to, kvůli čemu jsem překlopýtl za hranu zákona. Vždycky to bylo s cílem strkat obec intenzivně dopředu. A někdy jsem prostě přes hranu zákona přepadl. Nic jsem z toho neměl, obec jsem vedl při zaměstnání za cca 13 300 korun měsíčně.

Když vezmeme konkrétní obvinění, jedním z nich je úvěrový podvod...
Můžeme tomu říkat úvěrový podvod, nebo tomu můžeme říkat obyčejná chyba úřední osoby... Peněžní ústav obce dostal k úvěru podklady, které měly být schváleny , mělo to dopadnout dobře. Obec byla však vázána smlouvami s fyzickými osobami na přípravě výstavby domů U Hájku, a to s jasnými termíny. Obci hrozily potíže, pokud by nesplatila podíl svých nákladů na koupi pozemků v termínu , tak by soukromí investoři od celého záměru mohli odstoupit a byly z toho jen potíže a penále. Bylo to tak napnuté, že jsem byl rád, že nám jiný peněžní ústav vyšel vstříc v požadovaném čase. V zastupitelstvu byl příjem úvěru projednán. Že nebyl doložen souhlas bankovního ústavu, „objevil" Bláha. Peněžní ústav obce mohl dovodit z výpisů, že došlo k přijetí úvěru od jiné banky a mohl se proti tomu nějakým způsobem postavit. Byla to úřední vada, že nebyl souhlas od peněžního ústavu obce. Tomuhle se v novinách , na policii, státním zastupitelství a soudu říká úvěrový podvod, ze kterého jsem samozřejmě nic neměl, jen jsem vyřešil potíž obce. Možná proto, že jsem „ zneužil pravomoci úřední osoby" k prospěchu obce. Nyní můžu říct, že výstavba na Hájku, na který jsme brali úvěr, ani nezačne... Nebudu říkat proč, ale zeptejte se za rok. A že zmařili připravované golfové hřiště, to je také neštěstí...

Golfové hřiště...?
V územním plánu bylo vymezeno území pro výstavbu golfového hřiště. Jednal jsem o záměru golfu v Lipnici na veřejné schůzi , kde jsme sezvali všechny majitele pozemků v území. Mohli je výhodně prodat. Já jsem tam přitom neměl ani metr pozemků. Jednání probíhalo s dvěma investory, vznikla by pracovní místa, Lipnici by to zviditelnilo a zase někam trochu posunulo. Nyní je dotčené území v pouze územní rezervě. Dostat území z rezervy do aktivity, to by někdo musel chtít. Ale zájem teď nebude. Řeči, že by golfové hřiště uškodilo lipnickému hradu, jsou neopodstatněné. Nad Telčí je golfové hřiště, kterým projíždíte a co se týče vzhledu krajiny, si ho vůbec vlastně nevšimnete. A stejně tak upadá i dění v amfiteátru.

Letos bude Rocková Lipnice...
Ano, ale to bude, myslím, předposlední ročník. Při rozhovoru s pořadateli jsem se dozvěděl, že tam chtějí uspořádat ještě dvacátý ročník a pak skončit. A potom už tam nebude prakticky nic. Přitom v minulých letech se v letní sezoně konalo na amfiteátru pět až šest, někdy i sedm kulturních akcí.

Právě s jedním z pořadatelů se nedávno musela obec mimosoudně vyrovnat. Pořadatel festivalu Kvílení 2009 měl zaplatit asi třicet tisíc, ale u soudu se odvolával na dohodu s vámi...
Princip byl takový, že jsme u hudebních akcí vybírali dopředu kauci, která by propadla, pokud pořadatel nedodržel čas ukončení hudební produkce . Inženýr Boháček, pořadatel Kvílení, měl zaplacenou kauci 50 tisíc korun. Bohužel pršelo, a ten chlap na tom festivalu prodělal hrozný prachy. Na obci jsme dohodli, že kauci nebudeme vracet, protože není jisté, že doplatí za pronájem a energie. Já si nepamatuju na žádnou dohodu s ním, jen jsem říkal, že když ten člověk na tom tak prodělal, tak by obec měla něco slevit. Pak se ale stalo, že poslal, myslím, svoji maminku, a ta nedala pokoj, až tu kauci zpět získala, protože nepřekročili právě ten limitní čas ukončení produkce. Nájem ani energie už pak je obtížné z někoho, kdo se dostal do finančních potíží, získat. Uklidili po sobě a nedošlo k poškození majetku obce, nedošlo rovněž ke ztrátě obce.

Počet akcí v amfiteátru se ale snižoval ještě před volbami...
Ano. Protože jsem cítil, že akce v amfiteátru upadají, bohužel právě kvůli omezujícím časovým limitům ukončení akce, vymyslel jsem „Dřevěnou Lipnici" . Dřevěná Lipnice 2009 se povedla. Přípravou ročníku 2010 jsem byl zastupitelstvem pověřen, to jsem také dělal. Následně ale opět na návrh Bláhy a Hanzlíka zastupitelstvo odhlasovalo, že obec poskytne dřevo na sochy, ale dále se nechce do akce zapojit. Odměny řezbářů, ubytování i stravu jsem převzal na sebe. Místostarosta Prokš dal příkazy k úhradě za nějaké plakáty a video, které obě akce z roku 2009 i 2010 dokumentovaly jako propagaci Lipnice. Nikde tam není nic o pořadateli Horkém, je tam zmíněn jen obecní úřad a Dřevěná Lipnice. Měli jsme také na Lipnici pěknou slavnost, Azalea Czech. Připomenutí toho, že jsme jako Česká republika členy NATO. Lipnice byla jediná v republice, která to připomínala. Kácení máje jsme obnovili, nebo vytvoření velikonočního stromu. Lidem se to líbilo. Teď tu není nic. Já nevím, co tohle vedení obce dělá. Já to prostě nevím.

Není to tím, že někdy přijdete na zasedání zastupitelstva jen na pár minut?
Já to tam nevydržím poslouchat... Aby hlasovali zastupitelé o tom, jestli já jako zastupitel můžu něco říct, tak to tam skutečně nemusím být.

Trestní stíhání vaší osoby také zablokovalo vyplacení odměn vám, i bývalému místostarostovi, Jaroslavu Prokšovi...
V tom nechápu žádnou souvislost, protože je to odměna za výkon činnosti, ale především slouží k tomu, abychom se zapojili zpět do života. Hledat nové zaměstnání s takovými mediálními problémy, skutečně není jednoduché. Jde o principielní odměnu, morální, že člověk něco pro obec vykonal. To je nezpochybnitelné. Bláha s Hanzlíkem poukazují na to, že místostarosta Prokš něco špatně dojednal, že z toho mohla mít obec víc peněz. Tak se mu to dává k započtení proti odměně, na kterou má zákonný nárok. To je ubohé. Soud v této věci dle mého názoru opřel své rozhodnutí o falešné výpovědi podjatých svědků. Proto se nedivím, že se místostarosta Prokš odvolal. Já se svojí odměnou za výkon činnosti starosty nepočítám.

A co budete nyní dělat vy?
Beru jako fakt, že budu souzený a je to nepříjemný. Hodně mi zkazili život, jméno a hodně se mi to promítlo do života. Mám štěstí v tom, že jsem našel tvůrčí práci, kterou k životu potřebuju. Jako projektant a stavitel jsem člověkem, který slouží lidem, aby jim pomohl vytvořit to, v čem se jim bude dobře žít. Jako starosta jsem se choval dočista stejně, nebyla to pro mě řehole nebo obyčejná práce. Byl to koníček. Víte, mně se minule líbil nadpis článku v Deníku „Soudní pře opanovaly Lipnici". Ten byl trefnej. Na Lipnici to teď není o práci , o rozvoji, jak to bylo dřív. Ale nejspíš o nadměrném zatížení administrativy obce vedením soudních a exekučních sporů končících v důkazní nouzi.

Petr Stránský

24.4.2012

Lipnice nad Sázavou:
Na Lipnici o synovi Jaroslava Haška.

To je nadpis článku z deníku Právo ze dne 23.4.2012.

Sté výročí narození ing.arch.Richarda Haška (1912 -1980), veřejnosti neznámého syna světově proslulého spisovatele, se v pátek v Lipnici nad Sázavou v hostinci a penzionu U české koruny stalo příležitostí k setkání ctitelů autora Dobrého vojáka Švejka. Zúčastnili se ho mimo jiné i jeho potomci Richard a Barbora.
"Richarda Haška jsem poznal v době, kdy jsem pracoval na knize Toulavé house," řekl literární historik Radko Pytlík. "Bylo až neuvěřitelné, jak přátelský vztah s ním člověk na první pohled navázal. Byl neobyčejně vzdělaný, ale nedával to okázalým způsobem najevo. Viděl hluboko do oblasti, kam jsem se já dostal a která otvírá cestu k pochopení mnoha věcí nejen literárních, ale i historických a politických."
Být synem slavného otce nebývá nikdy lehké, řekl prý také Richard Hašek. V českém národě se totiž velikost nesnáší a často vede k tomu, že se ji mnozí snaží ponížit a srazit na tuctovou úroveň. A od roku 1928, kdy Erwin Piscator inscenoval v Berlíně Švejka, začala hvězda Jaroslava Haška zářit po celém světě.
Pytlík zdůraznil, že pro Richarda nebylo jednoduché být synem člověka, se kterým se navíc potkal jen několikrát. Po narození ho otec viděl dva tři dny, protože ho odvrhla rodiny manželky Jarmily Mayerové, která ho měla za ztroskotance.
Setkal se s ním párkrát v roce 1921. Matka mu řekla, že jeho otec je redaktor časopisu Tribuna. Jako otce ho představila jen jednou a strávili spolu pár hodin. Hašek zemřel v roce 1923, ani ne čtyřicetiletý. "Říkal mi, že se maminka snažila kolem něho vytvořit jakýsi nimbus. Každé jeho slovo vyložit jako dědictví Haškovo. V časopise Tribuna měla dokonce celý seriál, kde usilovala o zachycení každého momentu z jeho života. Richard cítil jistý stud spojený rovněž s tím, že si vybral vlastní cestu. Bylo obdivuhodné, že vystudoval architekturu a stal se jedním z předních tvůrců, kteří v ní prosazovali nové směry," dodal Pytlík.

František Cinger


7.4.2012

Lipnice nad Sázavou:
Soudní pře opanovaly Lipnici.

To je nadpis článku z deníku Havlíčkobrodský deník ze dne 7.4.2012.

Dohledávání listinných důkazů a další agenda nadměrně zatěžují vedení obce.

Dva soudní spory týkající se bývalého vedení obce. To měli na programu zastupitelé Lipnice nad Sázavou, kteří se v pátek večer sešli na mimořádném zasedání. Starosta Leoš Bláha zastupitele seznámil se sdělením okresního státního zastupitelství o podání obžaloby na zastupitele a bývalého starostu Ladislava Horkého. Ten se však na mimořádné zasedání nedostavil s odůvodněním, že nebylo svoláno řádně a včas. Přesto se na jednání dostavil, leč pouze na deset minut.

Soudí se o odstupné
Dalším bodem byly žaloby bývalého starosty Horkého a bývalého místostarosty Jaroslava Prokše na obec Lipnice.
Oba žalovali obec pro nevyplacení odstupného po skončení funkčního období po volbách v roce 2010. „Jejich požadavek jsme nikdy nezpochybnili, ale argumentovali jsme tím, že v rozpočtu nebyly peníze na tyto výdaje naplánovány a obec fungovala v režimu rozpočtového provizoria,“ vyjádřil se včera starosta Lipnice Leoš Bláha.
Žalobu o odstupné pro bývalého starostu Ladislava Horkého soud odložil, než bude vyřešena jeho hospodářská trestná činnost.
„V případě bývalého místostarosty Prokše jsme nabídli zápočet, část škod jsme postavili proti jeho nároku na odstupné. S tím však nesouhlasil a podal žalobu. Hlubší analýzou účetní agendy vyplynula na povrch škoda ve větším rozsahu, nakonec soud rozhodl ve prospěch obce,“ konstatoval starosta Bláha a pokračoval: „Soud uznal škody jako relevantní, takže pohledávka Jaroslava Prokše ve výši 150 tisíc se z 80 procent zredukovala zápočtem. Obci tak zbývá uhradit Prokšovi zhruba 30 tisíc korun plus úroky z prodlení,“ dodal Leoš Bláha.
Na pátečním mimořádném zasedání zastupitelé odhlasovali, že se proti rozhodnutí soudu nebudou odvolávat. Obec tak zaplatí Jaroslavu Prokšovi částku přes 30 tisíc korun a dlužné úroky.Rozhodnutí je zatím nepravomocné, právo na odvolání má i bývalý místostarosta.
Soudní spory však budou muset pokračovat, míní starosta obce, Leoš Bláha. „V rozhodnutí soudu jsou uvedeny i další osoby, které jsou označeny jako spolupachatelé a nesou odpovědnost za škodu vzniklou obci. Z toho důvodu budeme vymáhat náhradu škody i po dalších osobách,“ řekl včera Bláha.

Pyrrhovo vítězství
Tak by se dal komentovat výsledek dalšího ze série soudních sporů. V roce 2009 vystavila obec fakturu za pronájem letního amfiteátru pořadateli festivalu Kvílení, Ing. Boháčkovi. Faktura zněla na 30 812 korun.
Pořadatel však u soudu tvrdil, že existovala ústní dohoda s tehdejším starostou Horkým o snížení pohledávky na tři tisíce korun. Horký si na tuto dohodu nevzpomíná.
Obec Lipnice se před soudem ocitla v důkazní nouzi. „Právník nám sdělil, že pohledávku nemáme podloženu smlouvou, nemáme potvrzené ani odečty energií před konáním a po konání festivalu, takže jsme snížili pohledávku na 17 tisíc korun. Ani s tím jsme však neuspěli, soud nařídil obci prokázat oprávněnost pohledávky,“ posteskl si starosta Leoš Bláha.
To ovšem obec prokázat nijak nemohla, a tak přistoupila na návrh protistrany a uzavřela dohodu o mimosoudním vyrovnání, pořadatel zaplatí obci 9 000 korun.

Petr Stránský


20.3.2012

Lipnice nad Sázavou:
Lipničtí hasiči byli aktivní.

To je nadpis článku z týdeníku Cesta vrchovinou ze dne 20.3.2012.

Pestrou činnost mají za sebou, zejména v druhé polovině loňského roku členové Sboru dobrovolných hasičů z Lipnice nad Sázavou. V červnu se zúčastnili okrskové soutěže ve Skále. Z lipnického sboru zde soutěžila tři družstva, která získala první, třetí a páté místo z celkového počtu jedenácti týmů.
V běhu jednotlivců na sto metrů se umístil na stříbrné příčce nováček Michal Novák. Poté hasiči absolvovali noční soutěž v Habrech, kde družstvo mužů skončilo na dvacátém místě z osmadvaceti týmů, dívky mezi čtrnácti družstvy obsadily osmé místo.
V červnu hasiči uspořádali Haškovu Lipnici. Koncem dalšího měsíce zavítali s cisternou CAS na přehlídku hasičské techniky Pyrocar v Přibyslavi. Zde se seznámili s novou technikou a s kolegy z dalších jednotek si vyměnili zkušenosti, jak udržovat a modernizovat stávající techniku.
Jedna z nejnáročnějších akcí čekala na lipnické hasiče v měsíci září. Spolu s územním odborem Hasičského záchranného sboru, okresním sdružením hasičů a Obecním úřadem v Lipnici nad Sázavou byli pořadateli šestnáctého ročníku prestižní soutěže o putovní pohár integrovaného záchranného systému okresu Havlíčkův Brod a pohár poslance Parlamentu České republiky.
Soutěž byla prověrkou akceschopnosti jednotek zařazených do požárního poplachového plánu v našem okrese.
Zúčastnilo se celkem čtyřicet hasičských týmů. Ačkoliv lipnický sbor neskončil na předních místech, přesto hasiči byli spokojeni s tím, že se jim akci podařilo úspěšně zajistit. V říjnu pak připravili první ročník posvícenské zábavy a chtějí tak pokračovat i v dalších letech. Hasiči z Lipnice nad Sázavou zbývající volný čas věnovali údržbě hasičské techniky a zbrojnice.

mal


6.3.2012

Lipnice nad Sázavou:
Škola v Lipnici nad Sázavou má co nabídnout.

To je nadpis článku z týdeníku Cesta vrchovinou ze dne 6.3.2012.

Součástí Základní školy v Lipnici nad Sázavou je mateřská škola, základní umělecká škola, školní družina a školní jídelna. Všechny tyto části jsou soustředěny v jedné budově.
V letošním školním roce školu navštěvuje šedesát devět žáků. V souvislosti s nízkým počtem dětí musí ve škole spojovat ročníky na prvním stupni. Na druhém stupni, kde ročníky spojovat nelze, slučují jen některé výchovy. Velký zájem je o mateřskou školu, kam dochází maximální počet dětí, a to čtyřicet. Hodně žáků je v základní umělecké škole, která se rozšířila a má další pracoviště v Dolním Městě, Krásné Hoře a také v Okrouhlici. Dobře pracuje i školní družina a jídelna.
Ve škole také mají zkušenosti s integrovanými dětmi a poskytováním služeb asistenta pedagoga. Jako v jedné z prvních škol v okolí zde začali používat elektronické známkování a zapojili se do projektu EU peníze školám. Mají tady i pestrou nabídku v oblasti zájmové činnosti.
Kroužky fungují ve školní družině, další je kroužek zdravotnický a šachový. Žáci se také mohou zúčastnit šachových turnajů, zahrát si vybíjenou, nohejbal, stolní tenis, zabývat se fotografováním a podobně. Zapojit se mohou do různých znalostních soutěží, soutěží z oblasti zdravého životního stylu a životního prostředí, mají možnost navštívit Horácké divadlo v Jihlavě, či se zúčastnit dalších aktivit.
Lipnická škola sice není velká, jen venkovská, ale má žákům co nabídnout a má svoje přednosti.

mal