Lipnice nad Sázavou

neoficiální stránky

Jaroslav Hašek

Lipnice nad Sázavou je neoddělitelně spojena se jménem spisovatele Jaroslava Haška, autora světoznámého díla Osudy dobrého vojáka Švejka.V Lipnici prožil J.Hašek poslední léta svého života a zde je i na místním starém hřbitově pochován.

Haška přivedl na Lipnici r.1921 jeho přítel akademický malíř Jaroslav Panuška , který později žil a tvořil v blízkém Kochánově. Hašek si zakoupil v Lipnici domek, kde žil až do své smrti v roce 1923. Zde a v blízkém hostinci U České koruny(od léta 2002 znovu otevřen !! -majitelem je spisovatelův vnuk pan Richard Hašek) napsal převážnou část svého nejslavnějšího díla Osudy dobrého vojáka Švejka. Odsud také podnikal se svým dalším přítelem, spisovatelem Zdeňkem Matějem Kudějem výlety do širokého okolí. Vedle satir a drobných humoresek byl Hašek známý také jako autor velkého množství publicistických prací otiskovaných před první světovou válkou zejména v časopisech Svět, Svět zvířat a v Českém slově. Jeho články udivují množstvím fakt a detailů, jež jsou zachyceny v neopakovatelné atmosféře své doby a staly se výbornou průpravou pro psaní románu o Švejkovi. Haškova publicistika předvádí jeho fantazii, bohémskou uvolněnost, odkrývá a znevažuje skryté stránky měšťanského života a celé tehdejší společnosti. Haškův humor učí vidět svět bez frází, bez iluzí a falešných ideálů. Málokterý autor světové literatury vyjádřil tak hluboce a lidsky nesmyslnost války a lidského utrpení jako J.Hašek. Literární odkaz se obrací ke všem lidem dobré vůle a ke všem, kteří se rozhodli bojovat proti rozpoutání válečných konfliktů stejně živě a bezprostředně jako v době svého vzniku.

Spisovatel Jaroslav Hašek zemřel ve svém domku 3.ledna 1923 a je pochován na místním starém hřbitově v blízkosti náměstí. V jeho domku je zřízen památník s expozicí vztahující se ke spisovatelově životu a dílu.

Na závěr této stránky ještě 2 zajímavé odkazy:

Virtuální muzeum Jaroslava Haška
Galerie karikatur